tisdag, maj 12, 2009

Etnicitet och objektivitet

Dilsa Demirbag-Sten om fördomsfulla strukturer som kan avgöra vem som uppfattas som objektiv och vem som uppfattas som subjektiv.
För de flesta är tanken att etnicitet per automatik skulle innebär partiskhet befängd. En sådan tanke leder till en återvändsgränd där etnicitet kan likställas med politiska och nationella lojaliteter och åsikter. Den visuella och etniska bilden av objektivitet löper igenom många frågor i medie-Sverige.

En annan som berört ämnet är DN-korrespondenten Nathan Shachar.

För att utforska en skribents fördomar, hans "bias" och andra skavanker
räcker det med att läsa honom. Inget mer behövs. Om det han skriver är vederhäftigt kan inga avslöjanden om hans person trolla bort detta. Om det han skriver är oriktigt kan inga glimtar ur hans privatliv andragas som förmildrande omständighet. Redan antikens argumentationsanalytiker insåg detta, och de myntade en särskild term för sådana felslut, argumentum ad hominem, det vill säga slutledningar som utgår från personen, inte från det han påstått.”
(DN 14/11-2001)

Inga kommentarer: