torsdag, juni 19, 2008

Röstboskap

Hon visste att hon inte skulle kunna stoppa lagen med röstade mot ändå. Camilla Lindberg förtjänar all respekt.Om det igenomröstade förslaget ännu inte gjort dig till en desillusionerad politikerföraktare kanske kommentarerna hos Fredrick Federley avslutar jobbet (nu uppe i 400). Centerpartister som själva fram tills nyligen var emot lagförslaget säger nu att det inte fanns något annat alternativ än att rösta för förslaget. Man vill bara skrika i öronen på dom: DET FANNS VISST ALTERNATIV! MAN KUNDE HA TRYCKT NEJ!

Vi har en riksdag som glömt att det är den och inte regeringen som ska stifta lagar.

söndag, juni 15, 2008

Socialdemokraterna måste välja väg

Idag har jag en artikel ute om Palmecentrets gäster Azzam Tamimi och Ghada Karmi. Konferensens arrangörer påstår att man är intresserade av dialog även med personer med extrema åsiker men hur kommer det sig då att man inte också bjudit in en bosättarextremist från Hebron som ger sin syn på konflikten och möjliga lösningar?

Värt att tillägga är att Ghada Karmi under konferensen gjorde klart att vi inte kan tala om dialog förrän båda sidor gått med på att en "enstatslösning" är målet. Israels upphörande är alltså, enligt henne, en förutsättning för en fredsdialog. Ghada Karmi avslutade sitt anförande med förhoppningen att ingen under konferensen skulle diskutera tvåstatslösningen.

Uppdatering: Stig-Björn Ljunggren skriver i en kommentar att man ska låta alla höras. Det hade varit ett fungerande argument om man även bjöd in kompromisslösa tokextremister från den andra sidan . Det är inte en fråga om att låta "tusen blommor blomma", det handlar om att arrangörerna anser att extremisterna har vettiga förslag på lösningar av konflikten. Hade (s) låtit tusen blommor blomma hade vi även fått höra människor från regionen förespråka den tvåstatslösning en majoritet förespråkar. Lunggren skriver att "även dårfinkar av den här typen" bör komma till tals. Jag håller med, så länge man identifierar dem som just "dårfinkar" och har som utgångspunkt att bemöta extrema åsikter. Här handlar det om vilka personer och åsikter man ser som fredsorienterade.

Uppdatering 2 18:47: Alexandra skriver i sin blogg HBT-sossen att man inte ska dra alla sossar över en kam. Det är precis det jag tycker också. Det var därför jag skrev såhär:
"Och vad säger alla de socialdemokrater som ogillar flirten med totalitarism och hatläror?"
Jag är övertygad om att de flesta sossar ogillar flirten med totalitarism och hatläror.
Det glädjer mig att Alexandra, precis som jag själv, ogillar Tamimis och Karmis åsikter. Slutligen vill jag bara påminna om att de som skriver debattartiklar inte sätter rubrikerna.

Uppdatering 3 19:04: En SD-bloggare yrar om "svenskfientliga profeter". Det är något speciellt med sverigedemokraternas obehagliga hat mot Mona Sahlin. Någon borde forska om det.

Uppdatering 4 09:40 16/6: Jonas Morians sommarvikarie, Catti Ullström, distaniserar sig från påståendet att Tamimi och Karmi skulle vara extremister. Ullström skriver vidare att hon "ser det som självklart att extrema såväl som moderata grupper ska inkluderas i samtal och dialog kring Israels och Palestinas framtid. "

Karmis uppfattning är ju att all dialog måste ha som utgångspunkt att målet är att Israel ska upphöra. Hon sa det klart och tydligt under konferensen. Återigen, jag säger som Ullströms partikollega Alexandra. "Om man ska bjuda in representanter, bör man bjuda in representanter som vill medla i konflikten och inte spä på den." Dessutom är Tamimis och Karmis åsikter gällande att Israel måste sluta existera inte representativ för den palestinska opinion, 2/3 av palestinierna är för en tvåstatslösning. Palmecentret har medvetet valt ut dem som tydligt deklarerar att de inte är en del av lösningen.

Var det dialog man var ute efter hade man bjudit in representanter som är inriktida på dialog, så enkelt är det, men sådana röster har Palmecentret medvetet valt bort. Är man intresserad av att bjuda in just dem som förespråkar våld och hat och inte fred och försoning borde man väl dessutom också ha bjudit in lite israeliska bosättarextremister?

Låt oss säga att ett riksdagsparti har en konferens om migration och integrationspolitik och bjuder in grovt främlingsfientliga aktörer. Detta är legitimt så länge utgångspunkten är att man är mycket kritisk till den främlingsfientlige, bemöter dennes åsikter och inte ser "lösningarna" som denne står för som goda. Så var det inte på palmecentrets konferens. Extremisten Ghada Karmi behandlades med silkesvantar och så hade Tamimi av allt att döma också bahandlats om inte arrangörerna fått kritik. I det ursprungliga programmet stod inget om den kritiska moderator som i sista stund bjöds in.

Det vore uppseendeväckande om Jonas Morian, som är pressekreterare på Forum för levande historia, inte ser några problem med att hans eget parti rekommenderar och säljer en bok som förnekar existensen av ett judiskt folk, avfärdar upplysning om förintelsen som sionistisk propaganda och beskriver judar som illojala, mäktiga och manipulativa.

Om Ullströms princip om vikten av "dialog" med extremister skulle gälla även för Forum för levande historia borde de ha seminarier inte bara om nazism utan även med nazister och andra extremister.

Uppdatering 5 12:06 16/6: Jag hade missat att Jonas Morian är på semester och under ett par veckor låter andra skriva i hans blogg. Genomförde några ändringar i uppdateringen ovan. Eftersom Morian upplåter sin blogg och sitt namn samt skriver om sina tillträdande vikarier att "Det kommer att bli så jäkla bra!" får man väl gissa att han delar grundläggande värderingar med sina sommarvikarier.

Morians vikarier förra sommaren insinuerar att konflikten mellan palestinier och israeler kan jämföras med förintelsen, försvarar innehållet i tidskriften Mana och tycker att det är rimligt att kalla människor som stödjer Israel för nazister.

Är det inte lite märkligt att pressekreteraren för Forum för levande historia under sommaren ger plats i sin egen blogg åt människor som undergräver myndighetens arbete?

Uppdatering 6 18/6: Karl Rydå i Unt skriver om konferensen.

Uppdatering 7 20/6: Nima Daryamadj som precis som jag besökte konferensen skriver ett inlägg om extremisten Tamimi. Även Pär Krause bloggar om konferensen.

Uppdatering 8 23/6: Socialdemokraterna Moissis Nikolaidis, Bernt Jakobson och Peter Forslund tar idag avstånd från Palmecentrets konferens. Johan Ingerö uppmärksammar i sin blogg. Ett litet förtydligande:

Azzam Tamimi - talar om Israel som en cancer som måste utrotas.

Ghada Karmi vill se ett nedmonterande av staten Israel och torgför idéer om judarnas makt, om att undervisning om förintelsen är sionistisk propaganda, om att det inte finns något judiskt folk och att Israel inte har rätt att existera.

tisdag, juni 10, 2008

Azzam al-Tamimi gästar Sverige

SvD och Unt (här, här och här) skriver om några av de uttalanden som Sverigeaktuella Azzam al-Tamimi gjort.


”Alla, med eller utan tro, måste enas för att driva denna cancer ur människo­kroppen", säger Tamimi på ett torgmöte:Värt att notera är att till och med AB:s ledarsida uttrycker viss tveksamhet till valet av gäst.