tisdag, december 29, 2009

Kort och klokt

Ur Charlotte Wibergs senaste hänt i veckan-krönika.
Små och stora medieskandaler. En frilansare som varit elak mot drottning Silvias klänning blir portad från Dagens Nyheter och frågan är väl vad som är mest absurt – att man tydligen inte får peka finger åt kungligheter eller att det överhuvudtaget ägnas mediautrymme åt att recensera kvinnliga Nobelmiddagsgästers klädsel. En skandal av lite mer vittomfattande mått var Donald Boströms misstankar om att palestinska unga män fått agera organreserver åt judar runt om i världen (jo, det var vad hans artikel i Aftonbladet antydde). Nu låtsas de som släppte igenom Boströmartikeln att verkligheten givit dem rätt – på grund av uppgifter som länge varit kända och som handlar om ett oetiskt hanterande av döda kroppar, främst israeliska sådana efter vad som framkommit, på ett rättsmedicinskt institut. Att vissa aldrig ger sig.

tisdag, december 22, 2009

Aftonbladet håller ställningarna

Aftonbladet låtsas att de av Donald Boström framförda anklagelserna har bekräftats med anledning av ett inslag i israelisk tv som berörde Israels rättsmedicinska institut i Abu Kabir och Yehuda Hiss.

Låt oss ta det igen. Affären Yehuda Hiss var känd sedan länge. Ingen, såvitt jag kunnat se, i den svenska debatten ifrågasatte uppgifterna om dennes agerande. Kritiken mot Boström handlade om att han påstod (genom insinuationer) att staten Israel systematiskt stal palestiniers organ, att palestinier fångats in av staten Israel (IDF och antydd koppling till en statlig kampanj för organdonation) och ”ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats” och att detta på något sätt hade kopplingar till en rabbin i New Jersey.

Aftonbladet försöker att få det till att de mött kritik för att de tagit upp oegentligheter i Israel och att man så fort man gör det blir anklagad för antisemitism. Så är inte fallet. Aftonbladet och Donald Boström har med rätta mött kritik på grund av konspiratorisk och usel journalistik som bygger på ounderbyggda anklagelser och en grundidé om att judar överallt samarbetar med varann.

Läs även Anna Veeders tidigare inlägg och ett nytt där Veeder understryker att inslaget i israelisk tv inte bekfräftar Aftonbladets anklagelser. Utdrag:
Bandupptagningen bekräftar däremot inte på något sätt de insinuationer som framfördes av Donald Boström i hans numera världsberömda kulturartikel "Våra söner plundras på sina organ".
Israelisk förvaltning och byråkrati kan driva vem som helst till vansinne, men det israeliska rättsväsendet och israeliska media fungerar stort sett ganska bra. Israeliska media lider visserligen av en tendens till navelskådande och tydlig patriotism, speciellt i krigstider, men är inte rädd att tvätta smutsig byk offentligt - inte heller i den här frågan. Redan utredningen som tillsattes av Rubinstein 2002 konstaterade att Hiss hade tagit organ i forskningssyfte. Det fanns inga bevis för att han själv skulle ha profiterat på verksamheten. Det handlade om vävnader från döda, inte om illegal internationell njurhandel med nätverk i New Jersey eller att palestinska unga män fångats in och "ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats". Idag är Israel det enda landet i Mellanöstern som förbjuder att både sälja, köpa och förmedla organ.
Jag vill också rekomendera ett blogginlägg av Stefan Olsson. Utdrag ur Olssons inlägg:

Nej, jag vidhåller bestämt att Aftonbladet spridit ut antisemitiska amsagor. Och det är framför allt kulturchefen Åsa Linderborgs ord som jag menar visar detta. I sin artikel där hon försvarar publiceringen av den första artikeln av Donald Boström skriver hon “ett tjugotal rabbiner anklagas för penningtvätt och illegal organhandel med kopplingar till Israel”.

Hon är mycket mer tydlig med vad hon faktiskt tror än vad Boström är. Hon säger rätt och slätt att det sitter ett gäng judar på varsin sida av Atlanten och handlar med organ från mördade palestinier.

Saken är dock den att det inte alls finns ett tjugotal organhandlande rabbiner i New Jersey. Enligt New York Times (som väl får anses vara en pålitlig källa) var det en person som greps för illegal organhandel i New Jersey-skandalen, och han var inte rabbin, även om han var jude. Det greps visserligen rabbiner vid det tillslag som gjordes men inte tjugo som Linderborg tror, utan fem, varav ingen varit inblandad i organhandel.

Det är just i de uppblåsta siffrorna och misstanken om att alla judar i alla länder samarbetar med varandra som jag menar att det antisemitiska ligger. Det har förekommit organstölder i Israel (där även israeler varit offer). Men i Aftonbladets version blir det fråga om organskörd hos mördade palestinier. Det finns judar i New Jersey som begått brottsliga handlingar, varav en är organhandel. Men i Aftonbladets version blir det ett tjugotal rabbiner involverade i ett israeliskt-judiskt-amerikanskt maffianätverk.

Uppdatering: Cecilia Uddén förklarar det hela bra i Studio ett. (22/12)

Uppdatering 2: Stefan Olsson undrar var de 20 rabbinerna är.

Donald Boström hävdar i en intervju med Nyheter 24 att "de värsta farhågorna har besannats".


Vi tar det hela ytterligare en gång till. I artikeln påstod Boström (genom insinuationer) att staten Israel systematiskt stal palestiniers organ, att palestinier fångats in av staten Israel (IDF och antydd koppling till en statlig kampanj för organdonation) och ”ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats” och att detta på något sätt hade kopplingar till en rabbin i New Jersey.

Menar Donald Boström att detta har besannats?

Uppdatering 3: "Nej, Boström får inte rätt" skriver Henrik Bredberg på Sydsvenskans ledarsida.

Uppdatering 4:
Charlotte Wiberg tar upp Åsa Linderborgs oärlighet.

Uppdatering 5: Scheper-Hughes utsagor är inte nya, hon berättade om Hiss medgivanden i den amerikansk-judiska tidningen The Forward redan i augusti i år.


Texter om Aftonbladet-Boström-affären:

lördag, december 19, 2009

Flücht roar sig

Jan-Inge Flücht (jinge.se) har roat sig med att byta ut "islam" och "muslimer" i Jimmie Åkessons ökända debattartikel mot "judar" och "judendom". Enligt Flücht ser man då rasismen särskilt tydligt. Att det är precis den typen av propaganda som Flüchts egen blogg blivit känd för nämns emellertid inte.

Efter debatten i början av 2009 som följde av att Lars Ohly angivit bloggen som en av sina favoriter har Jan-Inge Flücht blivit något försiktigare. Den stående gästskribenten Lasse Wilhelmson har kastats över bord (och fångats upp av Mohamed Omar) men antisemitiskt färgade insinuationer förekommer alltjämt.

Läs mer om Jan-Inge Flücht
Länkar till olika inlägg i Ohly-Jinge-debatten
Sammanfattning av debatten
Exempel på antisemitismen på Jinge.se

fredag, december 18, 2009

Sagan om de två tornen11 maj 2009 arrangerade Alhambra förlag och ABF Stockholm ett seminarium med David Ray Griffin, mannen som beskrivits som den sk sanningsrörelsens dekanus. Jag var på plats under mötet i ABF-huset i Stockholm 11/5, ett möte som ABF Stockholm nu tar avstånd från. Sedan mötet ägde rum har "sanningsrörelsen" tagits upp i TV4:as Kalla Fakta och i SVT Debatt. I senaste numret av tidskriften Expo granskar jag sanningsrörelsen och antisemitismen under rubriken "Sagan om de två tornen" .

Ett litet utdrag (med länkar) publiceras här.

Cromsjö har också själv flera gånger publicerat antisemitiskt material på Vaken.se. Filmen "New World Order - The Final Solution" pekar ut ”sionisterna” som ansvariga för 11 september och ”det mesta av världens terrorism”. Såhär beskrivs ”sionismen” i filmen:

”Man kan se sionismen som Illuminatis 'specialstyrka' som i sin tur har utlöpare som Mossad och CIA, organisationer vars enda syfte är att underminera regeringar och skapa instabilitet. De kontrollerar all drog- och människohandel samt alla andra terrororganisationer längre ner i näringskedjan, exempelvis al-Qaida.”

Cromsjö presenterar filmen som ”en introduktion till dagens verkliga problem”. En central tes i det inflytelserika tsarryska falsariet ”Sions vises protokoll” är just hur judar underminerar stater genom att skapa instabilitet.

Cromsjö marknadsför även ”Världsbyggarnas bedrägeri” av den antijudiska konspirationsteoretikern Jüri Lina och en artikel av David Icke om finanskrisen som lägger skulden på judar (benämnda "sionister").
Hela reportaget finns alltså i Expo #4/2009.

Genomgående i den brokiga sanningsrörelsen är en säregen kunskapssyn och den ständiga närheten till antisemitism. Följande citat av Mikael "micro" Cromsjö i Vetenskap och Folkbildnings forum illustrerar båda dessa särdrag:
I min vardag så söker jag efter att vidga min förståelse för andra människor. För mig är kontakten mellan två olika människor kärnan i tillvaron. Jag söker inte absolut sanning utan jag söker ödmjukhet för andras sätt.

Detta har jag försökt att ge www.vaken.se. Här är alla tillåtna att tala om vad de anser vara kunskap. Det viktiga är inte för mig att en viss idee går att bevisa, det viktiga är att vi föröker förstå och håller trevlig ton. På vaken.se finns alla typer av männisor, från vänserangängare, nationaldemokrater, till kristna och budhister.

[...]

Jag önskar att alla såg att vårat sätt att komunisera är långt viktigare än de fakta vi framför. Vi vill inte hamna i en teknokratisk diktatur.
Ord som "forskning", "vetenskap", "studier", "fakta" och "kunskap" är vanligt förekommande på Vaken.se och andra konspiratoriska sajter. I dessa miljöer laddas orden med en ny betydelse och blir till vapen mot just vetenskap och kunskap baserad på fakta. Cromsjö säger sig söka sanningen men förklarar samtidigt att det där med korrekt fakta inte är särskilt viktigt. Det handlar alltså egentligen inte om att söka kunskap om attentaten 11 september utan snarare om att använda terrorattentaten för att skapa en allmän misstro och undergräva tilltron till samhället och dess institutioner.

Konspirationsteorierna tas upp och bemöts
  • I inlägget "Skeptikerskolan, del 7 – Lathund till 11 september-konspirationer" i bloggen tankebrott.nu presenteras och bemöts sanningsrörelsens vanligaste påståenden om hur attackerna gick till och hur tornen kollapsade. Länkar till ytterligare läsning finns för den som vill fördjupa sig i varje teori.
  • I den nedladdningsbara rapporten ”Unraveling Anti-Semitic 9/11 Conspiracy Theories” från ADL granskas de teorier som gör gällande att 11 september var en judisk konspiration.
  • Bloggen ”Screw Loose Change” följer utvecklingen inom sanningsrörelsen och bemöter fortlöpande nya varianter av teorierna.
Extramaterial (sådant som inte fick plats i papperstidningen eller som har tillkommit efter artikeln gått till tryck.)

Mats Sederholm är en profil inom den svenska sanningsrörelsen. Han driver bloggen klarsikt.humancreations.se tillsammans med Linda Bjuvgård.

Irriterad över att Kalla Fakta granskat sanningsrörelsen och då bland annat tagit upp antisemitism skriver skriver Sederholm på debattsajten Sourze:
"Kanske har det faktum att Kalla Faktas redaktör Kajsa Lindohf själv är judinna, påverkat programmets omdöme."
I ett försök att förklara att påståenden om antisemitism inom sanningsrörlsen är felaktiga hävdar Sederholm alltså att judar har dåligt omdöme och per automatik är partiska i en viss riktning. Föga förvånande kanske då Sederholm tidigare uttryckt sig positivt om antijudiska konspirationsteoretiker som Jüri Lina och David Icke. I sin skrift "Illuminati for Dummies" skriver Sederholm att de är "suveräna".

Alex Jones är en av nyckelgestalterna inom amerikansk konspiracism inom vilken elfte september har en central plats. Jones har gjort populära filmer som misstänkliggör Obama och ligger bakom de populära sajterna prisonplanet.com och infowars.com. Jones sänder också radio där han bland annat intervjuat etablerade kulturpersonligheter (däribland filmaren Richard Linklater). Det centrala i Jones världsbild är en maktelit som med hjälp av hemliga sällskapsöker skapa en ondskedull världsregering (NWO - New World Order). NWO-teorier är ofta antisemitiska men Jones försöker att i sin egen propaganda undvika den typen av kopplingar. Däremot driver Alex Jones en grov kampanj mot papperslösa och förklarade i en av sina sändningar att de "ser sig själva som krigare" och planerar att "bränna varenda stor amerikansk stad". I Sverige sprids Alex Jones idéer, förutom på Vaken.se, av exempelvis såväl den islamistiskt lagda konspirationsteoretikern Daniel Lillman, SD-sympatisören bakom "Demokratibloggen" och den bokstavstroende kristna debattören Dag Selander. Det konspiratoriska tänkandet förenar.

Uppdatering: Jag hade missat den här tänkvärda texten av Håkan Lindgren om hur konspirationsteoretiker vänder ut och in på begreppen.

Expo #4

Presentation från Expo.se:


expo_4-09_220px.jpg

TEMA: Antiromska stämningar i Europa


Mord, förföljelse och politiker som talar om "den slutgiltiga lösningen på zigenarfrågan". Expo har granskat partierna som vinner väljare genom hets mot romer och mött de som får ta konsekvenserna av att pekas ut som syndabockar. Expos reportrar Anders Dalsbro och Erik Sidenbladh reste tillsammans med fotografen Fredrik Persson till Ungern. Håkan Gestrin skriver om hatet mot romer i Italien och andra europeiska länder. Och Kajsa Lindohf har kollat närmare på situationen i Sverige.

Dessutom

I fokus


Alexander Bengtsson om reaktionerna på Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet.

Ohelig allians mot judar


En allians av islamister, förintelseförnekare, högerextremister och vänsteranhängare samlas runt poeten Mohamed Omar. Målet: att bekämpa "sionismen". Daniel Poohl och Jonathan Leman har granskat ett växande nätverk.

Svininfluensen som rasistiskt slagträ


Högerextremister i USA exploaterar utbrottet av svininfluensen genom att lägga skulden på latinamerikaner och president Obama. Johannes Jakobsson synar de rasistiska nätverken och medierna som gör allt för att hetsa mot invandrare.

Reportage: Allas ögon på Schweiz


I november röstade schweizarna om ett förbud av att bygga nya minareter i landet. Expos reporter Lisa Bjurwald följde det historiska valet på plats ända fram till minaretmotståndarnas glädje på valvakan.

På djupet: Sagan om de två tornen


Jonathan Leman om den så kallade sanningsrörelsen och dess kopplingar till antisemitism.

I backspegeln:


Journalisten Anders Nilsson om de så kallade "Tattarkravallerna" i Jönköping 1948.

Intervjun: "Vit makt-rörelsen har blivit en nationalistisk folkrörelse"


Maria Lundqvist talar med en av världens främsta kännare av politisk intolerans, amerikanen Leonard Zeskind.

Krönikor:


Andres Lokko tackar Sverigedemokraterna för att de tvingar journalisterna att skärpa sig.

Maria Blomquist om Italien och en demokrati under press.

Louise Djurberg om att inte vilja vara Sverigedemokraternas drogade arbetsmyra.

Kultur:
Vilket ansvar har konstnären när sanningen blir en del av verket. Anna Lindberg minns nazister på scen och fejkade psykoser.

Hanna Riisager recenserar den Agustprisvinnande romanen De fattiga i Lodz av Steve Sem-Sandberg.

Tidningen finns i butik från och med 18 december

Smakprov:

Romer flyr Europa

2009-12-18 Allt fler romer flyr Europa. En av dem som funderar på att söka asyl är den liberala politikern och före detta EU-parlamentarikern Viktória Mohácsi från Ungern.

Antisemiternas taktik

2009-12-18 En allians av islamister, Förintelseförnekare, högerextremister och vänsteranhängare har samlats kring poeten och författaren Mohamed Omar. Målet är att bekämpa vad nätverket kallar sionism. Men enligt idéhistorikern Henrik ­Bachner är det en täckmantel för nätverkets judehat. Till och med nazisterna använder den nya taktiken.


torsdag, december 10, 2009

Carlberg analyserar

I gårdagens Studio ett (9/12) uttryckte Anders Carlberg åsikten att Sverigedemokraterna är på väg bort från tal om massinvandring och det mångkulturella samhället som hot mot Sverige.

Reporter: Sverigedemokraterna är inte rasistsikt, säger du, men i deras invandringspolitiska program talar de konstant om "massinvandringen" som snart kan leda till att svenskarna kan bli en minoritet i Sverige och att den mångkulturella samhällsordningen är ett hot mot den inre sammanhållningen i Sverige. Vad är det om inte rasism?

Carlberg: Jag kallar dom för Nationalkonservativa. Man måste ha nyanser i en sån här debatt. Allt det du säger där håller inte jag med om. Men de orkar inte ta upp något av det där när jag debatterar med dom. Vi diskuterade en massa andra saker och det känns också som att de är på drift undan från det där.

De frågor som Carlberg tror att SD inte "orkar" ta upp är partiets och hela den nationella rörelsens livsluft. Det är uppenbart för alla som tar del av SD-Kuriren och bloggar som drivs av Sverigedemokrater eller anhängare av partiet. Om sverigedemorkater inte tog upp "massinvandring" och "svenskfientlighet" med Carlberg är det endast av taktiska skäl.

Uppdatering: Richard Jomshof påstår i sin blogg att han visst vågade tala "massinvandring" men att Carlberg inte ville:

"En felaktighet kommer Carlberg med i programmet; han säger att vi inte ”klarade av” att ta debatten om det ”farliga mångkulturella samhället”, vilket är helt felaktigt. Nog gjordes det flera försök till att bredda diskussionen till att just handla om det mångkulturella samhället i stort. Min minnesbild är snarare att Carlberg inte vill ta den diskussionen."

torsdag, december 03, 2009

torsdag, november 26, 2009

Jobbik

Elisabeth Åsbrinks inslag i Kulturnyhetsna 5 november väckte reaktioner från högerextrema krafter i Ungern. Åsbrinks efterföljande text och Jobbiks mail till redaktionen finns att läsa på svt.se/kulturnyheterna.

måndag, november 23, 2009

Bengtssons frestelser

Missa inte Alex Bengtssons blogg.

I ett av de nyskrivna inläggen tas oviljan att erkänna intoleransen i samhället upp. Här följer ett utdrag:

Nästan all forskning, framförallt på det internationella planet där man har kommit mycket längre, samt den stora omfattande valundersökningen från 2006 visar klart och tydligt att den sverigedemokratiske väljaren mycket väl vet varför han (det är framförallt män) röstar på Sverigedemokraterna och likasinnade i andra länder. I valundersökningen rankas, föga förvånande, invandringen som den viktigaste frågan av SD-väljarna. Nummer två är, läs och häpna, lag och ordning.

Jag hade inte kallat SD-väljarna ”okunniga rasister eller taktiska kryptofascister”. Jag kan bara konstatera att den sverigedemokratiske väljaren av någon anledning inte gillar invandring och vill ha det som kallas hårdare tag. Det går givetvis att dra en herrans massa slutsatser av det.

Kanske borde vi alla inse att det finns intolerans i det svenska samhället. Även inom det som kallas arbetarklassen. Och kanske ska den intoleransen bekämpas. Caglar skriver också att han vill ha lite härlig och go (exakt så skriver han inte) vänsterpopulism. Tja, men då kanske vi ska inse först att: 1. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle som alla partier i riksdagen säger sig försvara förutom några rotarymoderater i en kranskommun till Malmö. 2. Alla väljare vill uppenbarligen inte ha det samhället. 3. Det kanske är hög tid att definiera vad sjutton det är man försvarar.

söndag, november 22, 2009

Tips

Eftersom jag själv inte hinner blogga så mycket just nu tipsar jag om Gurgin som har skrivit flera intressanta inlägg senaste tiden.

fredag, november 20, 2009

Anders Johansson provocerad av demokratin igen

Idag har Anders Johansson lite bittert och ogenomtänkt gnäll i Aftonbladet Kultur. Den här gången är det riktat mot Peter Englund och hans "liberala" artikel om Dawit Isaak och yttrandefrihet.

I somras var det antirasismen som provocerade Johansson. Då sade han sig ha lättare att "förlika" sig med Mohamed Omar och Irans president än med dem som motarbetar intolerans och hatläror. För mer om den saken kan man läsa ett utmärkt inlägg på Antigayretorik om Johansson och kulturrelativismen, min kritik av Aftonbladet Kultur och Charlotte Wibergs kritik av Ahmadinejads svenska försvarare.

fredag, november 13, 2009

Problemet är större än Björn Björkqvist

Kulturnyheterna tar nu upp Lisas och min debattartikel.

I ett försök till skademinimering har man från Newsmills sida raderat Björn Björkqvists debattartikel. Hans användarkonto ligger dock kvar, komplett med länk till "Realisten", Folkfrontens organ, och de olika artikelkommentarer Björkqvist har författat på sajten.

Newsmill måste inse att frågan är större än nazisten Björn Björkqvist. Det är inte frågan om ett olycksfall i arbetet. Som jag tidigare visat tycks det vara fritt fram på Newsmill att föra fram nästan vad som helst när det gäller exempelvis muslimer och judar.

Ett av de många exempel som finns är förintelseförnekaren Lasse Wilhelmson, på Newsmill presenterad som någon som sysslar ”mest med Palestina”. Wilhelmson skriver i en av sina texter att den ”sionistiska makteliten på Wall Street” måste ”detroniseras”.

Tillhör nazistpropaganda legitim politisk debatt på Newsmill så länge texten inte skickas in av en organiserad nazist?

Uppdatering: Nyhet i Medievärlden och Newsmill kommenterar.

Uppdatering 2 (16/11): Inslag i Kulturnyheterna (4 min i i programmet).

Uppdatering 3 (17/11): Artikel i Journalisten.

torsdag, november 12, 2009

Newsmill och det publicistiska ansvaret

Lisa Bjurwald och jag i Journalisten om hur Newsmill normaliserar extremism.

Utdrag:

Newsmill fortsätter på den inslagna vägen. Den 4 november publicerades en debattartikel av Björn Björkqvist, ökänd nazistideolog och tidigare propagandachef för Sveriges största nazistorganisation, Nationalsocialistisk front (förra året ombildad under namnet Folkfronten). Under rubriken ”Dags att syna Stieg Larssons godhet?” vräker Björkqvist ur sig extremhögerns standardkritik av ärkefienden Expo – den granskande antirasistiska tidskrift där undertecknade och en rad andra journalister från TV, radio och tidningar är ideellt engagerade. Artikeln innehåller rena lögner, som att det hos Expo skulle finnas flera journalister som suttit i fängelse.


Stieg Larsson, Expos grundare och chefredaktör, brann för att exponera den svenska extremhögern. För detta levde han under ständigt dödshot. Att efter hans död publicera en attack mot honom från en ledande nazist är ett oerhört grovt övertramp.

Inte nog med det. Även i detta fall tillåts skribenten formulera sin egen presentation. Newsmill väljer därmed att föra läsarna bakom ljuset. Under ”Om författaren” framgår endast detta om Björn Björkqvist: ”Jag har följt [Stieg] Larssons arbete långt innan han blev känd som romanförfattare.” Jo tack.

En redaktion som tar sitt publicistiska uppdrag på allvar skulle enkelt kunna ta reda på följande om artikelförfattaren – och dela det med sina läsare: Den i dag 30-årige Björkqvist har sedan tonåren varit en av landets ledande nazister. Redan som 17-åring ledde han den rasideologiska organisationen Fosterländsk Ungdom. Han har dömts till fyra månaders fängelse för hets mot folkgrupp efter att ha skrivit förordet till återutgivningen av ”Judefrågan”, ursprungligen publicerad på 1930-talet.

Detta är bara ett av flera tillfällen då Björkqvist dömts för hets mot folkgrupp, ett brott som i Sverige anses notoriskt svårt att dömas för (lagen har kallats en papperstiger). Nationaldagen 2006 greps Björkqvist av polis omedelbart efter sitt tal vid den högerextrema manifestationen Folkets marsch. Domen blev återigen fängelse för hets mot folkgrupp. I dag driver han Logik Förlag, som ger ut klassisk nazistpropaganda och arrangerar föreläsningar med Förintelseförnekare.
Kan då högerextrem propaganda klassificeras som ”mycket kvalificerad journalistik”, för att använda Newsmills egen beskrivning av sajtmaterialet? Nej, naturligtvis inte.

Bör Newsmill belönas med svensk journalistiks tyngsta utmärkelse, efter att ansvarslöst ha släppt in extremister i den offentliga debatten och dessutom vitmålat dem? Vi anser inte det.

Jag har tidigare bloggat om ämnet här.

Uppdatering 12:14: Kulturnyheterna (SVT) tar upp debattartikeln och kritiken mot Newsmill.

tisdag, november 10, 2009

De bruna rötterna i Omars "antisionism"

Håkan Blomqvist om de antisemitiska krafterna kring Mohamed Omar. Utdrag:

För Omar och hans kamrater, med den forne FiB/K-medarbetaren Lasse Wilhemsson som framträdande namn, utgör ”sionismen” långt ifrån bara en judisk politisk riktning. Den beskrivs som en världsomspännande styrande och demonisk kraft – på just det sätt nazismen under 1930-talet talade om den ”judiska världskonspirationen”.

Bland dessa ”sionister” brännmärker Mohamed Omar ”sionisten och Bonnierjournalisten Andreas Malm”, det ”sionistiska” Judar för Israelisk-Palestinsk fred och vänsterns ”strupgrepp” på den svenska Palestinarörelsen. Wilhemsson å sin sida återupprättar mellankrigstidens antisemitiska föreställningsvärld där förstås ”trotskismen” ingick i den judiska komplotten, men också kommunismen i sig var en judisk skapelse – och marxismen och sionismen var två grenar på samma träd. Marx’ kamrat Moses Hess – som istället för klasskamp valde nationalismen – var ju den som lade den ideologiska grunden för sionismen…

Gemensat mot vänster

Nu har Omar och Wilhemsson tydligen också funnit den ökände Ahmed Rami vars Radio Islam redan i slutet på 1980-talet propagerade sitt antisemitiska budskap. Rami har inte behövt Omars och Wilhemssons term ”sionism” för att säga vad han menar. Och har länge fördömt den svenska vänstern och Palestinarörelsen för att vara styrda av judar och ingå i den globala sammansvärjningen.

För den svenska vänstern och Palestinarörelsen är det nu av största vikt att inte låta Palestinasolidariteten stjälas av rasistiska, fundamentalistiska och antisemitiska högerkrafter. För Mohamed Omar handlar kampen förstås inte bara om Palestina utan om att återupprätta de djupt konservativa värden han ansluter sig till, när det gäller religion, nation, familj och traditioner. ”Jag ser mig som en stolt homofob”, citerar han gillande en kritiker av homosexuellas rättigheter. Och han för ut sitt budskap inte bara genom bloggvärlden, Facebook och web-TV utan också genom forum som ”Uppsalamoskéns vänner”.

Uppdatering 12/11: Facebookgruppen Uppsalamoskéns vänner heter numera "Mohamed Omars vänner".

måndag, november 09, 2009

Hesham Bahari från Alhambra

Med anledning av gårdagens Kalla Fakta infogar jag huvuddelen av ett inlägg som publicerades i bloggen Screw Loose Change för ett par månader sedan:

On May 11th of this year, David Ray Griffin, the retired theologian and infamous corruptor of history spoke in Stockholm, Sweden at a speech hosted by his Swedish publisher Alhambra. In fact Hesham Bahari, from Alhambra introduced him. You can find various videos of the actual speech, but it is pretty much Griffin's stock speech which he has given dozens of times already. What is more interesting is who his friends at Alhambra are.

Well, from Bahari himself:

"Judarna genom sitt enorma inflytande över USA:s inrikes- och utrikespolitik måste betecknas som den stora segraren efter Andra världskriget."


Which translates as:

"The Jews, with their enormous influence over US domestic and forign policy, must be regarded as the big winner of the second world war."


Ahh, but apparently Mr. Bahari is willing to give the Jews another chance.

"Men judarna har fortfarande en chans: att ta avstånd från Israels politik och från sionismen är räddningen."


"But the Jews still have a chance: Dissociation from the politics of Israel and Zionism is their only way out."


What he proposes for them as an option, I don't really want to know.

Lasse Wilhelmson, who is listed as one of the contacts for Griffin's speech, has some even more offensive statements here and here.

“Judefientlighet har det funnits genom historien. Men ofta är det så att det är judarna själva som genom sitt eget beteende har framkallat den.”
"There has been hostility towards Jews throughout history, But often it is the Jews who have brought on themselves through their actions.


"Historiska fakta är att den så kallade världsjudendomen förklarade krig mot Tyskland redan 1933 [...] Denna krigsförklaring innebar ju att judarna i Tyskland på goda grunder blev betraktade som presumtiva landsförrädare av Hitler."
"It is a historical fact that world Jewry declared war on Germany already in 1933 [...] This declaration of war led to the Jews being rightfully regarded by Hitler as potential traitors."


“Allting med Förintelsen är heligt. Det får inte ifrågasättas. Siffran 6 miljoner är helig. Redan på 20-talet pratade sionister på Wall Street om 6 miljoner judar som skulle dö. Siffran kommer därifrån.”
"Everything regarding the Holocaust is holy. It must not be questioned. The number 6 million is holy. Already in the 20's Zionists on Wall Street spoke of 6 million Jews who would die. The number comes from there."

onsdag, november 04, 2009

tisdag, november 03, 2009

Intervjuad i ASOsat A-Z


Jag samtalar med Shilan Saidi om antisemitism i den kurdiska satelitkanalen ASOsat.

Nima Dervish och och Charlotte Wiberg kommenterar.

Granskning av Omars judefientliga rörelse

Missa inte Kalibers viktiga granskning (mp3, stream, text) av den antisemitiska miljön kring Mohamed Omar, Lasse Wilhelmson och Ahmed Rami.
Uppdatering: Magnus Sandelin följer upp med ett blogginlägg om den grova antijudiska retoriken på FiB/K:s diskussionsforum.

Relativisering av SD

Angelägen text i Expressen av Johannes Forssberg om borgerliga som jämställer V och SD.

Debatt i P1

Jesper Svartvik medverkar i en diskussion i P1.
En artikel om organstöld orsakade diplomatisk kris mellan Sverige och Israel och i dag kommer artikelförfattaren, Donald Boström, till ett medieseminarium i Israel. Hur kommer han att bemötas? Hur har affären påverkat synen på Sverige i Israel och hur har den skadat den israeliska fredsrörelsen? Dror Feiler, musiker, Tobias Goldman, statsvetare, Jesper Svartvik, professor och Anna Veeder ekonom medverkar.

Boström-valsen (igen)

När Gideon Levy intervjuar Donald Boström i Ha'aretz påstår Boström oemotsagd:
"I'm sorry there are so many lies about me. Like for example that they say I wrote that the soldiers hunted for youths so as to take their organs. It's obvious that's a lie. Even the Palestinians don't make a claim like that."
Hade Levy varit lite påläst hade han läst ursprungsartikeln och då fått syn på detta påstående:
"Men starka misstankar finns också hos palestinier att deras unga män har fångats in, och som i Kina och Pakistan ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats."
Jag har tidigare tagit upp denna Boström-lögn här.

torsdag, oktober 29, 2009

Vänsterpartist utesluten efter antisemitiska texter

Expo avslöjade tidigare i år (9/3-2009) att en företrädare för Vänsterpartiet i Helsingborg, Per Rehnberg, publicerat antisemitiska texter på den lokala partiföreningens hemsida.

Över huvudet på Vänsterpartiet i Helsingborg har man från centralt håll i partiet valt att utesluta Per Rehnberg. Partisekreterare Anki Ahlsten förklarar uteslutningen i Expo (28/10-2009):
– Vi tycker han ska uteslutas för att hans agerande kan skada partiet. Det var ingen diskussion, det var ett enkelt beslut, säger Anki Ahlsten, partisekreterare i Vänsterpartiet. Han uttrycker antisemitiska åsikter och det måste vi ta avstånd ifrån, säger hon.
Det är glädjande att partisekreteraren från Vänsterpartiet kallar Rehnbergs retorik vid sitt rätta namn - antisemitism.

Nedan följer utdrag ur texterna som gav upphov till uteslutningen. Per Rehnberg ställer särskilda krav på judar vad gäller ödmjukhet och jämför Israel med Nazityskland. Rehnberg beskriver också judar som ett kollektiv som agerar i enlighet med en judisk agenda. Enskilda judar som deltar i samhällslivet på olika sätt är, enligt Rehnberg, representanter för denna föregivna destruktiva judiska agenda. Judarna förvandlas i den här retoriken till en manipulativ och farlig femtekolonn, ett hot mot samhället.

Ur "Sionism vid vägs ende" [sic!], publicerad på Vänsterpartiet Helsingborgs hemsida 8/1-2009:
"Den judiska staten israel spelar nämligen i en egen division, törhända inte så konstigt då man bland de mest inflytelserika i världspolitiken, i USA´s senat och i det ekonomiska systemet återfinner en icke obetydlig skara mäktiga judar.

Med den historia som det judiska folket kan återberätta bör de samma dock ha en mycket ödmjuk syn på liv och död.

Varje år uppmärksammar vi inom vänstern "Kristallnatten" och nazismens brott mot mänskligheten och det judiska folket. Tyvärr kan jag personligen inte medverka i den manifestationen något mer.

Vad som nu sker på Gazaremsan är nämligen samma kriminella brott mot mänskligheten, om än i mindre skala och sålunda ställer sig den judiska staten israel på samma planhalva som sina banemän nazisterna .

Den judiska staten israel håller på att driva oss alla över kanten mot Harmagedon."

Ur "Sionism vid vägs ende 2" [sic!], publicerad på Vänsterpartiet Helsingborgs hemsida 18/1-2009:
"Inte heller är det någon hemlighet att det judiska folket har många högt intellektuellt stående personer med makt inom medievärlden, ekonomin, politiken och universitetsvärlden."
Sundsvalls Tidning kommenterar.

Uppdatering: Nyhet i Flamman.

tisdag, oktober 27, 2009

Tillvarons privatspanare

Läs Charlotte Wibergs krönika "TIllvarons privatspanare". Utdrag:
På sistone har jag emellertid tyckt mig se hur en slags privatspanarattityd till allt större delar av vår omvärld och historia breder ut sig. Som om ingen historikerkår, inga hyfsat tillförlitliga medier, ja knappt några trovärdiga fakta alls fanns. På nätet vimlar det av udda spekulationer omkring allt från vaccinet mot svininfluensa till elfte september-dådet. Men vi har också den riktigt obehagliga variant av skeptiker-attityd som riktar sig mot så väl kända historiska sanningar som Förintelsen och nazismens judeförföljelser. "När det gäller historik kan man inte veta", sade till exempel KD-politikern Rabih Ballout i en intervju i Världen idag (4/9) angående trettiotalets hets mot judar. "Jag är inte tillräckligt insatt. Jag är inte historiker" sade poeten Mohamed Omar angående Förintelsen i en intervju på tidskriften Expos hemsida.

En liknande formulering använde sig Metros chefredaktör Per Gunne av när han stoppade en krönika om ett annat folkmord, det på armenier 1915. Han sade sig veta "för lite om de historiska förhållandena för att kunna stå för publiceringen". Som om det hängde på hans personliga kännedom - som om det inte funnes en omvärld och en historikerkår med kunskaper att förmedla. Forum för levande historia kan vara bra att ha i sammanhanget, till exempel. Även för dem som har fullt förståeliga synpunkter på att historia förmedlas av en statlig myndighet.

måndag, oktober 26, 2009

Tröttsamt

Att det går att bekämpa islamofobi utan att förvränga och förfalska ordet antisemitism tycks inte Alexandra Pascalidou begripa.
När Sverigedemokraterna nu piskar upp antisemitiska stämningar hämtar de som alla andra inspiration från historiens sunkigaste sophög. För de som tror att det är skillnad mot förra gången kan jag i all vänlighet upplysa om att nazister var antisemiter och semiter är benämningen på en folkgrupp som innefattar både judar och araber.
Signaturen Max skrev följande om de lika återkommande som stolliga försöken att förvränga betydelsen av ordet antisemitism.

Angående antisemitism: Jag skulle vilja tillägga att “semitisk” annars används främst inom lingvistik(för att beteckna en språkgrupp), något som knappast är av intresse för någon som vill diskutera antisemitism. Precis som ordet “Caucasian” i amerikansk engelska betecknar en vit person och inte en person från Kaukasus så betecknar antisemitism hat mot judar och inte mot folk som talar semitiska språk(eller de semitiska språken i sig). Att säga att “semiter” inte kan vara antisemiter är semantisk lekstuga eftersom ord definieras mer av sin användning än av sitt ursprung. Hade inlägget handlat om det skulle jag kunna ta några exempel på ord med helt bisarra definitioner jämfört med deras egentliga ursprung.

Den värsta antisemitismen i modern tid riktades mot jiddischtalande judar, apropå lingvistikspåret. Jiddisch är nära besläktat(väldigt nära!) med tyska. Kunde inte tysktalande hata judar?

söndag, oktober 25, 2009

Lästips

Per Bauhn om identitetspolitik.

Anders Schröder jämför Folkfrontens och SD:s retorik.

Sakine Madon om ett folkmord man inte får ta upp i City och Metro.

Charlotte Wiberg om SD:s debattartikel i Aftonbladet och Helins inkonsekventa syn på laglig och olaglig hets.

torsdag, oktober 22, 2009

Nytt tal av Mahmoud Ahmadinejad

Utdrag:
Even before World War I, there was some talk [about forming] a very vicious and twisted organization to take over the entire world. ---

Four or five years after World War II, they suddenly claimed that during that war, the Holocaust affair had taken place. In other words, according to their claims, several million Jews were burned in the crematoria. --- They acted so effectively that some of the world's politicians and intellectuals were also deceived and influenced. ---

If a war breaks out in Iraq, we believe it is due to the provocation of the Zionists. If it happens in Afghanistan, it is because of their provocation. If Sudan is oppressed, it is due to Zionist seduction. We consider all the arrogant, colonialist schemes to be inspired by the Zionists. ---
I believe that with the complete formation of the global Zionist network, they have seized control of the fate of the European governments, and of the US government. To the independent countries in the world, I would like to say: You should know that the influence of the Zionist network on your culture, your politics, and your economy is tantamount to a violation of your independence. They cling like ticks. The moment they gain influence, they never stop.

måndag, oktober 19, 2009

"det största utländska hotet sedan andra världskriget"

I Aftonbladet publicerades i dag ett mycket grovt antimuslimskt och rasistiskt debattinlägg signerat SD:s partiordförande Jimmie Åkesson.

Gunnar B Hansen, Vi I Sverige, Marteus i Expressen och Rydå i UNT bemöter.

Uppdatering: Lyssna även på debatten mellan Peter Wolodarski och Jan Helin i gårdagens Studio ett.

Uppdatering 2: Daniel Poohl kommenterar landsdagarna och debattartikeln i AB.

Uppdatering 3: Fredrik Malm på SVT:s debattsajt.

Uppdatering 4: Åkessons påståenden granskas i Aftonbladet och i SvD.

Uppdatering 5: Diskussion i P1-morgon.

Torsdag 22 oktober 2009 kl 06:15 Sverigedemokraternas strategi
De senaste dagarna har Sverigedemokraterna dominerat de svenska medierna efter partiledaren Jimmie Åkessons uppmärksammade debattartikel i Aftonbladet. Roland Zuiderveld, journalist på SVT, menar att mediedramaturgin är ungefär densamma som när Sverigedemokraternas motsvarighet i Nederländerna, PVV, på kort tid tredubblade sitt väljarstöd. Hör Roland Zuiderveld i samtal med Daniel Pool, journalist på tidningen Expo.

Uppdatering 6: Henrik Oscarsson och Jens Rydgren kommentarer i Expo.

Senaste nyhetsbrevet från SKMA

  • Debatten om Aftonbladet och antisemitism analyseras av Jesper Svartvik, Charlotte Wiberg och av mig.
  • Magnus Sandelin skriver om hur extremister från vitt skilda håll samlas kring Mohamed Omar.
  • Håkan Holmberg riktar kritik mot dem som behandlar Hitlerbeundraren och judehataren Ahmed Rami som om han vore en seriös debattör.
  • Charlotte Wiberg analyserar Mahmoud Ahmadinejads antisemitiska propaganda där myten om en judisk världskonspiration spelar en nyckelroll. Wiberg diskuterar också det oroande i att svenska debattörer som framställer Ahmadinejads tal som legitim kritik av israelisk politik.
  • Jean Yves-Camus ger en introduktion till det franska Parti Anti Sioniste (Antisionitiska partiet) som ställde upp med en lista i det franska EU-valet.

Ledare: ”… en oas för det friare tänkandet …”

För det första är det beklagligt att debatten periodvis har kommit att handla om yttrandefriheten. Detta var inte ursprungligen – och bör inte heller vara – en debatt om pressfriheten i Sverige. I stället är huvudfrågan vad vi som läsare borde kunna förvänta oss av landets största dagstidning i fråga om pressetik, faktakontroll och ansvarstagande.

Läs hela texten här.

AV JESPTER SVARTVIK

Aftonbladet har sedan länge ett problematiskt förhållande till judar

Är Aftonbladet en antisemitisk tidning? Nej, men tidningen är ofta både blind och döv inför antisemitismens uttryck. Publiceringen av Donald Boströms artikel var inte ett olycksfall i arbetet, utan utgör ett exempel på en tendens.

Läs hela texten här.

AV JONATHAN LEMAN OCH CHARLOTTE WIBERG

Det är dags att Aftonbladets ansvarige utgivare börjar ta ansvar

På SVT Debatt (27/8) hävdade Jan Helin, Aftonbladets chefredaktör och ansvarige utgivare, att antisemitism är liktydigt med hets mot folkgrupp. Hans argument var att om texter i Aftonbladet inte bröt mot lagen om hets mot folkgrupp kunde de inte vara antisemitiska. Den som menar att Aftonbladet flirtat med antisemitism eller fört fram antijudiska påståenden är enligt Helin skyldig att lägga fram bevis för att Aftonbladet brutit mot lagen.

Läs hela texten här.

AV JONATHAN LEMAN

Judehat enar extremister

Vårens kulturdebatt om poeten Mohamed Omars omvändelse till religiös fanatism missade mycket av den mest intressanta aspekten av historien. Medan många kulturskribenter med bestörtning och häpnad konstaterade den nya mörka väg som Omar slagit in på så framträdde på hans egen blogg ett intressant ljusfenomen. Från de mörkaste skrymslen dök de plötsligt upp och gav varandra de varmaste sympatiyttringar, extremister under vitt skilda fanor.

Läs hela texten här.

AV MAGNUS SANDELIN

En uttalad Hitlerbeundrare

I våras var det dags igen. Ahmed Rami, mannen bakom den öppet nazistiska närradiostationen Radio Islam, bjöds in till Linköpings universitet som om han varit en seriös debattör i yttrandefrihetsfrågor.

Läs hela texten här.

AV HÅKAN HOLMBERG

”Sionismen bakom världsproblemen”

Den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad har under senare tid hållit två tal i FNforum i vilka sionismen beskrivits som orsak till världsproblemen. I delar av den svenska debatten tycks man ha svårt att identifiera det antisemitiska budskapet i hans propaganda.

Läs hela texten här.

AV CHARLOTTE WIBERG

Antisemitiskt parti i franska EU-valet

Under ledning av den franske komikern Dieudonné, som tidigare har dömts till böter för antisemitiska uttalanden, kandiderade Antisionistiska listan i franska EU-valet. Även om ingen av listans kandidater valdes är händelsen oroväckande. Det skriver Jean-Yves Camus, verksam vid Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) i Paris.

Läs hela texten här.

AV JEAN-YVES CAMUS

Se även SKMA blogg och Charlotte Wibergs blogg.

Uppdatering: Nu kan man även följa SKMA via facebook och twitter.

lördag, oktober 17, 2009

Boströms vänner

Algeriet är ett av de många länder där Donald Boströms artikel i Aftonbladet har använts som en förevändning för att sprida antisemitism och hat mot Israel. En sammanslutning av algeriska journalister har överlämnat ett pris till Donald Boström.

På hemmeplan har han tagit emot ett pris av Uppsalabaserade Palestinska folkets förening. Samma gäng som trots protester från andra delar av den pro-palestinska rörelsen valde att demonstrera med Mohamed Omar, Lasse Wilhelmson och Ahmed Rami.

Eftersom Palestinska folkets förening inte har brutit med Mohamed Omar, utan tvärt om utvecklar relationerna, är det naturligt att Mohamed Omar på Nationell.nu beskrivit sig som en vän till organisationen. På Omars youtube-kanal finns ett eftersnack till en föreläsning med Donald Boström för Palestinska folkets förening. I den samtalar Mohamed Omar och Ahmed Rami om behovet av en intifada för att "befria" Sverige från den "judiska" makt de påstår styr Sverige. (http://www.youtube.com/watch?v=qRogRg1ghR4)

fredag, oktober 09, 2009

Antisemitism i New age-miljöer

Eigil Söderin skriver i Efter Arbetet om antisemitiska böcker i en New Age-butik i Malmö.

Själv har jag skrivit om just det här ämnet i senaste numret av Expo (endast i papperstidningen).

onsdag, oktober 07, 2009

Facebook-antisemitism

I facebookgruppen "Bojkotta Israel" finns flera tydliga exempel på hur lätt Israelkritiska forum även blir forum för judefientlighet. Trots att kommentarerna har legat uppe länge och trots att man från administratörernas sida säger sig radera fördomsfulla och rasistiska kommentarer ligger bland annat följande kvar.


"Judarna borde lärt sej av sin egen historia"


"Judarna äger och styr världen så detta är fritt fram för dem. Jag är inte nazist eller nått jag är realist bara"


"Do you know what PEPSI stands for??? Pay Every Penny Save Israel... So don't buy it!!!"


"Sionisterna kanske styr media men tack vare internet så kan de inte längre skriva om historien. Sedan andra världskriget har de skrivit om historien på deras förvrängda sätt."


"Zionism = Nazism"


Även Mohamed Omar dyker upp och tipsar om en antisemitisk demonstration och om Ahmed Ramis propaganda om "judisk organhandel".

tisdag, september 29, 2009

Olaglig och osmaklig antisemitism

Ulrika Milles i DN Kultur 27/9:
"En chef som försvarar sina publicistiska beslut utåt till varje pris – och antingen gör sig dum eller faktiskt inte ser skillnaden mellan olaglig antisemitism och osmaklig antisemitism."

onsdag, september 23, 2009

Hosny förlorade

Farouk Hosny blev inte ny chef för UNESCO. Den positionen fick den bulgariska fd utrikesministern Irina Bokova. Hosny, som var egyptens kandidat, har tidigare talat om "infiltrationen av judar i internationell media"och uttryckt en ambition att bränna israeliska böcker. Hosnys förklarng till den förlorade omröstningen är "sionistiska påtryckningar". Den kritik Hosny fått för sina uttalanden beskriver han som en "konspiration" med judiska förtecken. Med sin "valanalys" bekräftar han återigen sina kritikers bild av honom.

Jag har tidigare skrivit om Farok Hosny här och här.

Uppdatering: Läsvärd artikel i NY Times där Hosnys medverkan i censur tas upp.

Reportern Gunilla Von Hall reducerar i SvD de uttalanden som orsakat den breda kritiken mot Hosny till "[e]n tanklös kommentar i stridens hetta". Bra jobbat.

Vatikanen kände till intervjun

Kyrkans tidning om Vatikanen och SSPX:
Intervjun med biskop Richard Williamson, medlem i det då bannlysta prästbrödraskapet SSPX, sändes i Uppdrag granskning i januari 2009 och väckte stor uppmärksamhet.

Biskop Williamson förnekade i tv-intervjun att Förintelsen alls har ägt rum.
- Jag tror inte det fanns några gaskammare, sade han bland annat.

Bara tre dagar senare offentliggjorde påven beslutet att häva bannlysningen av SSPX.

Vatikanen har fram till nu hävdat att man inte kände till intervjun med Richard Williamson när beslutet om den upphävda bannlysningen fattades.

Uppdrag granskning avslöjar i kvällens program att informationen om Williamsons uttalanden kom till kardinalen Castrillon Hoyos, som lett förhandlingarna med SSPX under åtta år. Det svenska katolska biskopsämbetet i Stockholm, hade skrivit om intervjun i en intern rapport redan i november 2008. (Svt)
Uppdatering: reportaget i Uppdrag granskning

måndag, september 21, 2009

Helin är ute och cyklar

Aftonbladets chefredaktör Jan Helin följer upp Helle Klein i sin blogg ("JK friar Aftonbladet", 21/9):
"När jag uppmanat att bevisa vad som utgör hets mot folkgrupp i artikeln, har svaret blivit att artikeln bara är lite antisemitisk, inte olagligt antisemitisk. Dock fortsatt oklart vad som varit lite antisemitiskt. För mig håller det där inte vatten. En artikel som är antisemitisk är och bör vara olaglig."
Jag bemötte Helins argumentation (antisemitism är liktydigt med hets mot folkgrupp) i bloggen och på svt.se/debatt (31/8):

"Antisemitism är fördomar och fientlighet mot judar. Precis som när det gäller andra liknande tankestrukturer handlar det om åsikter och attityder som på intet sätt måste vara brottsliga men som likväl är djupt problematiska. Antijudiska föreställningar och uppfattningar ska inte förväxlas med hatbrott, varav en av brottstyperna är hets mot folkgrupp. Här handlar det om en kriminalisering av framför allt handlingar som är motiverade av hat. Ribban är satt synnerligen högt när det gäller vad som får uttryckas i exempelvis tidningar. Det mesta som skrivs i högerextrema tidningar är exempelvis fullt lagligt.

Den logiska följden av Helins resonemang är att texterna i SD-kuriren, Realisten, Nationell Idag eller hos Mohamed Omar för det mesta inte kan beskrivas som antimuslimska, främlingsfientliga, rasistiska, homofoba eller antijudiska eftersom de oftast inte är olagliga."

Givetvis är idén om att allt som knyter an till fördomar och myter om olika grupper bör vara otillåtet omöjlig att förena med yttrandefrihet. Den omdebatterade artikeln av Donald Boström är ett exempel på konspiratorisk mytbildning om judar men den är inte ett brott mot lagen om hets mot folkgrupp. För en antirasistisk analys av Boströms text rekommenderas Henrik Bachners gästkolumn i DN 26/8.

Om antisemitism är liktydigt med hets mot folkgrupp måste även främlingsfientlighet och islamofobi vara det. Det märkliga är att när Aftonbladet diskuterar islamofobi eller främlingsfientlighet känner de sig inte tvungna att leda i bevis att brott har begåtts. Oftast är det, på Aftonbladets opinionssidor, just icke-brottsliga åsikter, attityder och glidningar som tas upp som exempel. För att det här inlägget inte ska bli oändligt långt låter jag bli att här förklara hur jag själv ställer mig till de i Aftonbladet publicerade inläggen som tas upp nedan.

Åsa Linderborg och Erik Wijk på kultursidan ("Stormaktskryperi", 26/10 -2006):
"Ändå är bombhögern allt mer bekymrad över detta krig. Oron kunde rent av få Expressen att i tisdags rubricera sin huvudledare med att ”USA måste lämna Irak”. De kallar kriget ”ett gigantiskt misslyckande” men nämner inte ens det amerikanska våldet, det handlar i stället om en rad diplomatiska misslyckanden. Den liberala oron beror på det sekteristiska våldet och amerikanska förluster samt kanske främst den fasansfulla tanken att al-Qaida griper makten och upprättar ”en gudsstat med terrorn som livsluft”. Ett påstående som visar en häpnadsväckande okunnighet om att detta lösa nätverk är en ytterst marginaliserad kraft i Irak. Allt tyder på att irakierna vill styra sig själva och varken tänker låta amerikaner, saudier eller iranier göra det åt dem. Det enda denna liberala mardröm luftar är en utvecklad islamofobi."
Så "bombhögerns"/liberalers (och andras?) oro över terrorattentat som skördar civila liv och ett radikalislamistiskt maktövertagande i Irak är uttryck för en "utvecklad islamofobi". Expressen pekas ut i detta sammanhang men något bevis för att kvällstidningen begått något brott får vi inte se.

Åsa Linderborg på kultursidan ("Fp jagar elever - och röster", 21/9 -2005)

"Det tragikomiska är emellertid inte folkpartiets islamofobi och dess repressiva konsekvenser för kidsen i Vallby och Skärholmen, utan Utbildningsnämndens svar."

Folkpartiet beskrivs här som ett islamofobiskt parti men var är beviset för att partiet har begått något brott?

Petter Larsson på kultursidan ("Har Nilsson blivit främlingsfientlig?", 11/5 -2006):

"Så har Expressen tagit ett kliv ut i det främlingsfientliga träsk där folkpartiet redan plaskar. I tisdags (9 maj) pläderade den politiske chefredaktören PM Nilsson för att någon form av språk-, kunskaps- och värderingstest ska krävas för att bli medborgare."

Tror Helin att språktest-utspel kan utgöra brott mot lagen om hets mot folkgrupp?

Olle Svenning på ledarsidan ("Strejkveckan som skakar presidenten", 21/11 -2007):
"Sarkozy anförtrodde sina besökare sin islamofobi, samtidigt som illa avlönade lärare rustade för strejk tillsammans med andra statsanställda."
Nu är förvisso Sarkozy fransman men var har han gjort sig skyldig till sådant som i Sverige skulle klassas som brott mot lagen om hets mot folkgrupp?

Per Gahrton på kultursidan ("Idioti eller fobi", 17/3 -2006):
"Kan utrikesutskottets aktion enbart förstås som utslag av välmenande idioti? Eller finns här en dold agenda för militant islamofobi?"
Gahrton ställer frågan om inte utrikesutskottet har en "dold agenda" för "militant" hets mot folkgrupp (islamofobi). Han brer på rejält men några misstankar om brott kan man inte se röken av.

Stefan Jonsson på kultursidan ("Ett folk besatt av de fremmende", 10/9 -2009):
"Danskarna är sjukligt besatta av ”muhammedanerne” och ”de fremmede”
Danskarna som kollektiv är alltså "sjukligt besatta" islamofober. Nu är det många (5,5 miljoner?) brott som ska styrkas och det här exemplet är bara någon vecka gammalt så Helin kan inte gömma sig bakom att det publicerades före han tog över som chefredaktör.

Olle Svenning på ledarsidan ("Vänd Lundgren ryggen", 6/2 -2002)
"Frestelsen blev till slut oemotståndlig för Bo Lundgren. Hans partikamrater i Europa har sopat hem valseger på valseger med uttalade eller underförstådda främlingsfientliga paroller eller öppnat för samarbete med högerpopulister. Ideologiimporten måste genomföras. Och nu står den där som moderat valparoll: "Vänd inte Sverige ryggen".
Blinkningen kan inte missförstås: Svenskarna först. Den blågula högern."
Eftersom man inte enligt Helin får tala om flirtande med olika typer av fördomar och rasism bör Aftonbladet presentera belägg för att Bo Lundgren begått ett brott.

Efter den här genomläsningen förefaller det allt mer troligt att definitionen av fördomar mot judar som liktydigt med hets mot folkgrupp endast gäller just judar. Det tycks vara fritt fram i Aftonbladet att kritisera dem man anser (på ett icke-brottsligt sätt) knyter an till fördomar och mytbildning mot andra grupper. De som tar upp fördomar mot judar anklagas av bland andra Aftonbladets kulturchef för att vara "taltrattar" åt en främmande makt.

Det är nog rimligt att anta att den som tror att Jan Helin eller de enskilda artikelförfattarna kommer att lägga fram bevis för att Jan Björklund, Lotta Edholm, Bo Lundgren, Expressens ledarsida, PM Nilsson, "danskarna", utrikesutskottet och Frankrikes president är brottslingar väntar förgäves.

Vad beror dessa dubbla måttstockar på?

Uppdatering: Björn Wiman tar upp Aftonbladets reaktion:
"Både Jan Helin och Åsa Linderborg – ej online – gör sig i dag dummare än de är när de triumferande kommenterar JK:s beslut att inte inleda förundersökning mot Donald Boströms artikel i Aftonbladet om påstådd organhandel. JK:s beslut är lika självklart och riktigt som att en allmän åklagare avvisar en polisanmälan mot en ful tackling i hockeyrinken. Boströms artikel är naturligtvis inte antisemitisk i betydelsen hets mot folkgrupp. Det har heller ingen av de sansade debattörer från både höger och vänster som kritiserat den påstått."
Wiman problematiserar också jk-anmälningarna mot Aftonbladet:
"I själva verket har den som anmälde artikeln till JK – precis som Israels regering och den svenska ambassadören – gjort Aftonbladet en stor tjänst, eftersom tidningen nu kan använda anmälan som en lättköpt propagandaseger. Antisemistismen är en alltför allvarlig sak för att överlåtas åt rättshaverister och den omfattar tyvärr betydligt fler schatteringar än uppenbara brott mot tryckfrihetsförordningen – precis som muslimofobi och andra rasistiska yttringar."
Texter om Aftonbladet-Boström-affären:

söndag, september 20, 2009

Ahmadinejad kom inte med något nytt

Charlotte Wiberg om delar av vänsterns oförmåga att höra vad Irans president faktiskt säger.

Helle Klein tramsar

Aftonbladets Helle Klein återvinner i sin blogg Jan Helins stolliga antisemitism=hets mot folkgrupp-retorik. Rubriken till inlägget är "Inte antisemitism". Klein menar att eftersom JK inte har funnit att artikeln utgör brott mot lagen om hets mot folkgrupp kan den heller inte vara antisemitisk. Jag har tidigare tagit upp påståendet att antisemitism är detsamma som hets mot folkgrupp i bloggen och i SVT Debatt. Juristen och debattören Mårten Schultz bloggar också om ämnet.

I samma inlägg ger Klein också sin bild av kritiken mot Aftonbladet. Det blir en ganska falsk sådan.
"Sanslösa beskylllningar om att artikeln och tidningen skulle vara antisemitisk haglade från israeliska regeringsmedlemmar och liberala redaktörer i Sverige."
Vilka "liberala redaktörer" har påstått att Aftonbladet är en antisemitisk tidning? När det gäller kritik mot artikeln kan man också fråga sig vilken av kategorierna "liberala redaktörer" och "israeliska regeringsmedlemmar" exempelvis jag själv eller följande tillhör: Arbetaren Zenit, reportern Mikael Löfgren och biståndsorganisationen Diakonia.

Uppdatering (21/9): Ny drapa från Jan Helin.

Uppdatering 2 (22/9):

Åsa Linderborg i Aftonbladet kultur (21/9):
"I lördags friade Justitiekanslern som väntat Aftonbladet från anklagelser om antisemitism i samband med publiceringen av Donalds Boströms artikel den 17 augusti om israelisk organhandel."

Vanlig nyhetsplats i tidningen:

Rubrik:
Publiceringen är inte antisemitisk
I texten:
"Debatten kom mestadels att handla om huruvida publiceringen var antisemititisk och Jan Helin ställde sig från början positiv till JK:s beslut att granska publiceringen.

– Vi välkomnar all prövning av en sådan omdebatterad artikel. Jag har hela tiden hävdat att de som anklagar oss för antisemitism har en bevisbörda och det var hela tiden väntat att JK skulle komma fram till att det inte är en antisemitisk artikel."

Marin Aagård på AB Kultur:
"Den är inte antisemitisk, konstaterade JK."
Chefredaktör Jan Helin:

I texten:

"Jag har välkomnat all prövning av artikeln, fast i förvissningen att kritikerna har fel – detta handlar inte om antisemitism. De som påstår att artikeln är antisemitisk tar på sig en bevisbörda som kritikerna tagit märkvärdigt lätt på för att vara en så allvarlig anklagelse. När jag vänt mig emot kritikerna och bett om förklaringar på vilket sätt artikeln är antisemitisk har svaren blivit mer än lovligt lösa i kanten. När jag uppmanat att bevisa vad som utgör hets mot folkgrupp i artikeln, har svaret blivit att artikeln bara är lite antisemitisk, inte olagligt antisemitisk. Dock fortsatt oklart vad som varit lite antisemitiskt.

För mig håller det där inte vatten. En artikel som är antisemitisk är och bör vara olaglig. Antisemitism är den mest vedervärdiga form av hets mot folkgrupp som historien känner. Därför var JK:s beslut glädjande och väntat, för min del."
Det är bara i Aftonbladet det ser ut så:
http://www.metro.se/se/article/tt/2009/09/19/aftonbladisrael/
http://svtplay.se/v/1696914/rapport/jk_friar_aftonbladet_for_hets
http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-hamas-sverige-carl-bildt-1.957120
http://folkbladet.se/nyheter/inrikes/artikel.aspx?articleid=4986061

lördag, september 19, 2009

Sverigedemokraterna och nazismen

Adaktusson tog tidigare i veckan (15/9 och 17/9) upp personer med nazistiskt förflutet som engagerar sig och kandiderar för Sverigedemokraterna i kyrkovalet.

Följande kandidater togs upp i programmet (15/9):
Jimmy Åkesson lät i Expo (21/8 -2008) meddela att en aktiv Sverigedemokrat inte får ha ett förlutet inom nazistiska eller rasistiska organisationer.
Får man ha förflutet inom rasist- eller nazistorganisationer?
– Nej, det får man inte ha.
I veckans intervju med Adaktusson låter det såhär:
Adaktusson: Du sa i Expo att man får inte ha en sådan här bakgrund om man ska företräda partiet.

Åkesson: Man ska inte ha en nazistisk bakgrund om man ska företräda partiet.

Adaktusson: Det har de här personerna, i alla fall en av dem.

Åkesson: Det är svårt för mig att bedöma vad de där organisationerna är för några.
Jimmy Åkesson, Sverigedemorkaternas partiordförande, vill alltså inte "bedöma" huruvida Nationaldemokraterna eller Nordiska rikspartiet kan sägas vara rasistiska eller nazistiska organisationer.

Partisekreteraren Björn Söders reagerade genom att påstå att det inte är mer uppseendeväckande än om kandidaterna tidigare hade varit aktiva i Vänsterparitet.

I Adaktusson (17/9) framkommer att ytterligare Sverigedemokrater har nazistiska kopplingar:
I SVT Debatt (7/4) ställde Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder frågan "Vad är rasistiskt i de texterna?", för att sedan själv svara på den: "Där är ingen rasism i de texterna." Då gällde det SR-programmet Kalibers granskning av Sverigedemokraterna där det avslöjades att företrädare för Sverigedemokraterna och ungdomsförbundet sjungit vit makt-musik.

Partisekreteraren för ett parti som gör anspråk på att vara demokratiskt och icke-rasistiskt ser alltså inget rasistiskt i vit makt-musik som Olov Lindholms "Friheten Leve", Fyrdungs "Folkligt uppror" och Svensk Ungdoms "Sverige har fallit"

Ur "Sverige har fallit":
Men i öknen är jorden helt utbränd och död. Här finns inget förutom just nöd.
Till det stråtrövarban som kom land och till land.
Härjar fram har gett skälpande hand.
Han som skrikit där det ockras och köpslås hit och dit, snacka skit kan väl kosmopolit.

Med sin snabel i vädret han sniffar sig fram bland basarer och nöjen och glam.
Men så hugger han till och då ligger du still, han får alltid till slut som han vill.
Han spottar på all heder, och han fnyser åt moral, han är sniken och svekfull och kav.
Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti som inte har gjort upp med sitt förflutna och som i dag vägrar att identifiera nazistiska rörelser och uttryck som nazistiska. Att inte göra det är ett ställningstagande. Å andra sidan är väl något annat knappast att vänta från ett parti vars första ledare, Anders Klarström, kom från just det öppet och uttalat nazistiska Nordiska Rikspartiet, ett parti vars karaktär Åkesson finner "svår" att bedöma.

Läs mer i Expo om SD och kyrkovalet :