måndag, september 29, 2008

Vänstern och antisemitismen

Charlotte Wiberg skriver på SVT Opinion om vänsterns oförmågan att se strukturer just när det kommer till antisemitism.

Det som är så uppseendeväckande med vänsterns oförmåga att hantera antisemitism är inte att själva antisemitismen rent allmänt skulle vara större där än annorstädes - utan att svansföringen är så extremt hög i den antirasistiska hållningen. Man berömmer sig inom den moderna vänstern av att känna igen rasistiska och sexistiska strukturer varhelst de uppträder i samhället. Men antisemitism verkar man vara blind för, eller rentav implicit ge sitt godkännande.

Läs hela texten här och Charlottes bloggpost här.

lördag, september 27, 2008

Den farliga Durban-processen

Mycket läsvärd krönika idag av Sakine Madon. Den handlar om Durban-konferensen som i nästa år följs upp med en konferens i Genève.

En resolution som förbjuder hädelse röstades igenom av FN:s människorättsråd förra året; en ny är på gång till vårens konferens. Helt omöjligt att genomskåda mysiga ord som "människorättsråd" och "konferenser mot rasism" är det alltså inte. I upptagningar från de förberedande mötena kan man höra sällskapet upprepa att religionskritik ska ses som "religiöst hat". Yttrandefrihet leder till en "ohållbar situation", sägs det utan att hymla. Enligt en av frontfigurerna, Doudou Diene, fram till nyligen FN:s speciella sändebud i frågor om rasism och diskriminering, ska friheten att yttra sig "inte användas för egna syften". Man kan undra vad det innebär och vem som avgör vad som sker i "egna syften". Människor som kräver att slippa förtryck i diktaturer, som ju agerar "i egna syften", vad vill Diene ska hända med dem? En ateist i Iran får inte mycket till frihet att hurra för.


Läs hela texten här.

För den som vill läsa mer om Durban-konferensen finns en bra genomgång av Heléne Lööw med titeln Durban och terrorattackerna mot USA –antisemitismen förenar. Texten finns att läsa här (sid 2-5). Här följer ett utdrag:

Det var inte bara vid NGO-konferensen som antisemitiska övertoner förekom – i en rad stora demonstrationer i anslutning till konferensen, förekom antisemitiska banderoller, flygblad och vid en stor demonstration, som från början gällde protester mot privatisering och globalisering, men som kom att tas över av aktivister, skanderade talkörer bakom antisemitiska banderoller ”Kill the Jews”, ”Kill the Americans”.

Även vid regeringskonferensen gjorde sig antisemitismen hörd. I plenarsalen talade ministrar från arabstater om de forna ”sionistiska” kolonialmakterna – och jublet ville aldrig ta slut från delar av NGO läktaren. I många av talen av arabiska och afrikanska ministrar förekom förringande uttalanden om Förintelsen. Meningar som ”ett visst folkslag lär ha utrotats i Europa under förra århundradet – och de fick kompensation”, var ett vanligt inlägg i restitutionsfrågan rörande slaveriet. För övrigt var det i stort sett endast det transatlantiska slaveriet som diskuterades. Det fanns givetvis talare från de här delarna av världen som avvek och protesterade, men deras röster drunknade. Kontentan av de stämningar som piskades upp i Durban var att allt ont i världen, allt lidande är judarna, européerna och amerikanerna skyldiga till.
Hela texten kan läsas här.

__________________________________
Läs också Ashna som skriver om den brittiska parlamentarikern George Galloways stöd till tyranner.

torsdag, september 25, 2008

Om antisemitism på Malmös gator i Gringo

Läste just den här intervjun i Gringo som berör ämnet antisemitism. Det är bra att judehat uppmärksammas, inte minst i Gringo som tidigare upphöjt en hatspridare till tankesultan. Samtidigt är känslan man får av intervjun att de antisemitiska utfallen ska förstås som provokationer och missriktad frustration över en utebliven fred i mellanöstern.

Det är mer än lovligt naivt och det verkar vara en unik förklaringsmodell för rasism som man endast använder när det gäller judar. Jag har nog aldrig hört någon förklara ett angrepp på en person med utländsk bakgrund med att angriparen var frustrerad över olösta konflikter eller människorättsbrott i regionen där offret härstammade ifrån.

Själv skrev jag om mina egna erfarenheter av antisemitism i den här debattartikeln från 2006.

måndag, september 22, 2008

ESF och de ansvariga

Fredrik Malm följer upp sin bloggpost med en artikel på SVT-opinion. jag uppmärksammade Malms inlägg här och gjorde en egen jämförelse med anledning av detta.

Malm har rätt i att ESF-arrangörerna inte kan gå fria från ansvar när man inte drar en tydlig gräns mot våldsverkarna. Den offentliga sponsringen av arrangemanget blir med anledning av detta naturligtvis problematisk.

Samtidigt går Malm för långt när han förklarar alla som på något sätt deltagit på ESF som extremister.

" I praktiken tillhör de alla samma extrema vänsterrörelse."

Att det extrema och antidemokratiska överlappar det demokratiska är fullständigt uppenbart. Detta är ett stort problem och ESF förtjänar hård kritik för detta. Men, att beskriva alla inblandande som tillhörande en extrem vänsterrörelse är samtidigt en grov förenkling. Naturligtvis fanns även på konferensen goda demokrater och frihetliga socialister som tar avstånd från våldet.

Uppdatering:

Läs även Charlottes inlägg.

Uppdatering 2:

Lucianno Astudillo, den s-märkta riksdagsledamoten som inte ser sd-hyllningar som kontroversiella, kommer ut som en del av den "globala rättiviserörelsen" och skriver i sin replik till Malms inlägg bland annat följande:

Reclaim the streets "gatufest" fanns inte med i European Social Forum digra och ambitiösa program. Malm borde också veta att ledningen för European Social Forum flera gånger offentligt tagit avstånd från det som inträffade. Det för att ytterligare understryka sin avsmak och sitt avståndstagande till vandaliseringen och våldshandlingarna.


Astudillo får gärna ge exempel på visad avsmak och avståndstaganden från ESF-ledningens sida.

Updatering 3:

Fredrik Malm svarar på repliken.

Uppdatering 4:

Läs även ett mycket bra inlägg av Tomas Melin.

lördag, september 20, 2008

En liten jämförelse


Med anledning av Malms postning kom jag att tänka på följande påhittade scenario:


De borgerliga ungdomsförbunden arrangerar en jättekonferens. Majoriteten av alla seminarier är intressanta och fullt legitima men dessa varvas med rasistiska organisationer som sprider hatbudskap och organisationer som hyllar militärdiktaturer.

På kvällen blir några av de mer hårdföra sugna på lite spänning och ställer till med upplopp. Bland annat krossar man rutorna till en ABF-lokal.

Arrangörerna försvarar de rasistiska hatgästarnas närvaro med att säga att de vill ha högt i tak. Högerbloggare påpekar att att det endast var ett par seminarier som hade en tveksam agenda.

När det gäller våldet och förstörelsen hävdar man från arrangörernas sida att det endast är en minoritet som sysslar med sådant och att man knappast kan hålla arrangörerna ansvariga för det. Detta trots att liknande saker upprepas regelmässigt så fort ungdomsförbunden ordnar den här typen av konferenser.

Jag har svårt att tro att vänstern i det läget inte skulle kräva att de samlade borgerliga ungdomsförbunden tog sitt ansvar och marginaliserade extremisterna på konferensen. Jag är övertygad om att man även skulle kräva ett kraftfullt ställningstagande mot våldet och förstörelsen.

Uppdatering 21/9:

Peter Englund skriver ett läsvärt inlägg. Här följer ett utdrag:

Under tiden upprepar sig historien, denna gång som fars, för att - helt oundvikligen - parafrasera Marx: även på European Social Forum i Malmö skulle det vandaliseras en smula mot globaliseringen. Och det hjälper inte om man påpekar att det här bara var något som bara en litet minoritet gjorde sig skyldig till, etc. Så länge man håller fast vid tankefiguren att det stora problemet är polisens agerande och vanligt folks lättrogenhet så är den preciseringen irrelevant.

onsdag, september 17, 2008

Tre dokumentärer om antisemitism

Mark Levins film Protocols of Zion tar upp de antijudiska konspirationsteorierna som spreds efter elfte september och belyser på ett ypperligt sätt hur falsariet Sion vises protokoll ständigt finns med som inspirationskälla i antijudiskt tänkande.
Hela filmen

David Aaronovitchs film No excuse for terror om rättfärdigandet av radikal islamism, terror och antisemtisim inom delar av brittisk vänster.
del 1
del 2
del 3
del 4
del 5

En annan film av David Aaronovitch är Blaming the Jews som berör antisemitism i arabvärlden.
Hela filmen

Historielöst av religionshistoriker

Religionshistorikern Christer Hedin vid Stockholms universitet har svårt att förstå att fördomar mot judar breder ut sig när han för svd kommenterar PEW-institutets nya opinionsundersökning.

"Det kan jag inte fatta. Det är obegripligt eftersom judar är så pass integrerade i samhället i dag"


Att judar var väl integrerade i 30-talets Tyskland verkar ha gått relgionshistorikern Hedin helt förbi. Men helt oförstående är inte Christer Hedin. Att fördomar mot muslimer förekommer har han inga problem att godta.

"Den verkar sitta väldigt djupt. Allas önskan är att det onda ska gå att lokalisera till en enda rot, så man kan förklara det och dra upp den. Islam är just nu den där roten"


Lär man religionsstudenter att se fördomar som ett nollsummespel där endast en grupp kan vara måltavla åt gången?


SvD passar också på att lansera ett nytt ord: "judeskeptiker". Jag är skeptisk till ordet.

Om antisemitism i Frankrike

Inslag i P1-morgon om antisemitism i Paris från tisdagens (16/9) sändning.

Våld mot unga judar i Paris
Paris har de senaste månaderna skakats av flera uppmärksammade attacker mot judar. I juni blev en 17-årig pojke nerslagen och så allvarligt skadad att han föll i koma. Det kommer stadigt rapporter om attacker, där judar uppges vara måltavlor. Reportage av Alice Petrén, korrespondent i Paris.

tisdag, september 16, 2008

Mel Gibson och judarna

Det här är en kul parodi trailern till filmen Signs från 2006 där Gibson spelar huvudroll:Bakgrund:

Mel Gibson har uttryckt antijudiska åsikter i samband med en rattfylla, skrivit och regisserat en film som av många betraktats som judefientlig och beskrivit sin Förintelserevisionistiske far som en person som aldrig ljuger.

Artiklar om Mel Gibson, antisemitism och rasism:

Christopher Hitchens
sätter in Mel Gibsons påstående om att judarna skulle ligga bakom världens alla krig i ett sammanhang och förklarar varför det är orimligt att se det hela som ett korkat misstag på fyllan.

Göran Rosenberg om filmen The Passion of the Christ.

Austin Cline
om Gibsons reaktioner på kritik.

Andreas Gustavsson om filmen Apocalypto och porträtteringen av Mayafolket.

Lite lästips

Tor om odemokratisk lagstiftning i Italien.

Peter Wennblad skriver underhållande om Villavoyerism och prisfallsporr.

Louise P om sd:s sifferjonglör Lars Jansson.

tisdag, september 09, 2008

ESF och antijudiska konspirationsteorier
SKMA och SMP uppmärksammar.

Uppdatering:

Claes Arvidsson i SvD:s ledarblogg skriver om ESF.
Även Dyslesbisk skriver här.

Karl Rydå skriver ett mycket läsvärt inlägg i ledarloggen.