tisdag, december 29, 2009

Kort och klokt

Ur Charlotte Wibergs senaste hänt i veckan-krönika.
Små och stora medieskandaler. En frilansare som varit elak mot drottning Silvias klänning blir portad från Dagens Nyheter och frågan är väl vad som är mest absurt – att man tydligen inte får peka finger åt kungligheter eller att det överhuvudtaget ägnas mediautrymme åt att recensera kvinnliga Nobelmiddagsgästers klädsel. En skandal av lite mer vittomfattande mått var Donald Boströms misstankar om att palestinska unga män fått agera organreserver åt judar runt om i världen (jo, det var vad hans artikel i Aftonbladet antydde). Nu låtsas de som släppte igenom Boströmartikeln att verkligheten givit dem rätt – på grund av uppgifter som länge varit kända och som handlar om ett oetiskt hanterande av döda kroppar, främst israeliska sådana efter vad som framkommit, på ett rättsmedicinskt institut. Att vissa aldrig ger sig.

tisdag, december 22, 2009

Aftonbladet håller ställningarna

Aftonbladet låtsas att de av Donald Boström framförda anklagelserna har bekräftats med anledning av ett inslag i israelisk tv som berörde Israels rättsmedicinska institut i Abu Kabir och Yehuda Hiss.

Låt oss ta det igen. Affären Yehuda Hiss var känd sedan länge. Ingen, såvitt jag kunnat se, i den svenska debatten ifrågasatte uppgifterna om dennes agerande. Kritiken mot Boström handlade om att han påstod (genom insinuationer) att staten Israel systematiskt stal palestiniers organ, att palestinier fångats in av staten Israel (IDF och antydd koppling till en statlig kampanj för organdonation) och ”ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats” och att detta på något sätt hade kopplingar till en rabbin i New Jersey.

Aftonbladet försöker att få det till att de mött kritik för att de tagit upp oegentligheter i Israel och att man så fort man gör det blir anklagad för antisemitism. Så är inte fallet. Aftonbladet och Donald Boström har med rätta mött kritik på grund av konspiratorisk och usel journalistik som bygger på ounderbyggda anklagelser och en grundidé om att judar överallt samarbetar med varann.

Läs även Anna Veeders tidigare inlägg och ett nytt där Veeder understryker att inslaget i israelisk tv inte bekfräftar Aftonbladets anklagelser. Utdrag:
Bandupptagningen bekräftar däremot inte på något sätt de insinuationer som framfördes av Donald Boström i hans numera världsberömda kulturartikel "Våra söner plundras på sina organ".
Israelisk förvaltning och byråkrati kan driva vem som helst till vansinne, men det israeliska rättsväsendet och israeliska media fungerar stort sett ganska bra. Israeliska media lider visserligen av en tendens till navelskådande och tydlig patriotism, speciellt i krigstider, men är inte rädd att tvätta smutsig byk offentligt - inte heller i den här frågan. Redan utredningen som tillsattes av Rubinstein 2002 konstaterade att Hiss hade tagit organ i forskningssyfte. Det fanns inga bevis för att han själv skulle ha profiterat på verksamheten. Det handlade om vävnader från döda, inte om illegal internationell njurhandel med nätverk i New Jersey eller att palestinska unga män fångats in och "ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats". Idag är Israel det enda landet i Mellanöstern som förbjuder att både sälja, köpa och förmedla organ.
Jag vill också rekomendera ett blogginlägg av Stefan Olsson. Utdrag ur Olssons inlägg:

Nej, jag vidhåller bestämt att Aftonbladet spridit ut antisemitiska amsagor. Och det är framför allt kulturchefen Åsa Linderborgs ord som jag menar visar detta. I sin artikel där hon försvarar publiceringen av den första artikeln av Donald Boström skriver hon “ett tjugotal rabbiner anklagas för penningtvätt och illegal organhandel med kopplingar till Israel”.

Hon är mycket mer tydlig med vad hon faktiskt tror än vad Boström är. Hon säger rätt och slätt att det sitter ett gäng judar på varsin sida av Atlanten och handlar med organ från mördade palestinier.

Saken är dock den att det inte alls finns ett tjugotal organhandlande rabbiner i New Jersey. Enligt New York Times (som väl får anses vara en pålitlig källa) var det en person som greps för illegal organhandel i New Jersey-skandalen, och han var inte rabbin, även om han var jude. Det greps visserligen rabbiner vid det tillslag som gjordes men inte tjugo som Linderborg tror, utan fem, varav ingen varit inblandad i organhandel.

Det är just i de uppblåsta siffrorna och misstanken om att alla judar i alla länder samarbetar med varandra som jag menar att det antisemitiska ligger. Det har förekommit organstölder i Israel (där även israeler varit offer). Men i Aftonbladets version blir det fråga om organskörd hos mördade palestinier. Det finns judar i New Jersey som begått brottsliga handlingar, varav en är organhandel. Men i Aftonbladets version blir det ett tjugotal rabbiner involverade i ett israeliskt-judiskt-amerikanskt maffianätverk.

Uppdatering: Cecilia Uddén förklarar det hela bra i Studio ett. (22/12)

Uppdatering 2: Stefan Olsson undrar var de 20 rabbinerna är.

Donald Boström hävdar i en intervju med Nyheter 24 att "de värsta farhågorna har besannats".


Vi tar det hela ytterligare en gång till. I artikeln påstod Boström (genom insinuationer) att staten Israel systematiskt stal palestiniers organ, att palestinier fångats in av staten Israel (IDF och antydd koppling till en statlig kampanj för organdonation) och ”ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats” och att detta på något sätt hade kopplingar till en rabbin i New Jersey.

Menar Donald Boström att detta har besannats?

Uppdatering 3: "Nej, Boström får inte rätt" skriver Henrik Bredberg på Sydsvenskans ledarsida.

Uppdatering 4:
Charlotte Wiberg tar upp Åsa Linderborgs oärlighet.

Uppdatering 5: Scheper-Hughes utsagor är inte nya, hon berättade om Hiss medgivanden i den amerikansk-judiska tidningen The Forward redan i augusti i år.


Texter om Aftonbladet-Boström-affären:

lördag, december 19, 2009

Flücht roar sig

Jan-Inge Flücht (jinge.se) har roat sig med att byta ut "islam" och "muslimer" i Jimmie Åkessons ökända debattartikel mot "judar" och "judendom". Enligt Flücht ser man då rasismen särskilt tydligt. Att det är precis den typen av propaganda som Flüchts egen blogg blivit känd för nämns emellertid inte.

Efter debatten i början av 2009 som följde av att Lars Ohly angivit bloggen som en av sina favoriter har Jan-Inge Flücht blivit något försiktigare. Den stående gästskribenten Lasse Wilhelmson har kastats över bord (och fångats upp av Mohamed Omar) men antisemitiskt färgade insinuationer förekommer alltjämt.

Läs mer om Jan-Inge Flücht
Länkar till olika inlägg i Ohly-Jinge-debatten
Sammanfattning av debatten
Exempel på antisemitismen på Jinge.se

fredag, december 18, 2009

Sagan om de två tornen11 maj 2009 arrangerade Alhambra förlag och ABF Stockholm ett seminarium med David Ray Griffin, mannen som beskrivits som den sk sanningsrörelsens dekanus. Jag var på plats under mötet i ABF-huset i Stockholm 11/5, ett möte som ABF Stockholm nu tar avstånd från. Sedan mötet ägde rum har "sanningsrörelsen" tagits upp i TV4:as Kalla Fakta och i SVT Debatt. I senaste numret av tidskriften Expo granskar jag sanningsrörelsen och antisemitismen under rubriken "Sagan om de två tornen" .

Ett litet utdrag (med länkar) publiceras här.

Cromsjö har också själv flera gånger publicerat antisemitiskt material på Vaken.se. Filmen "New World Order - The Final Solution" pekar ut ”sionisterna” som ansvariga för 11 september och ”det mesta av världens terrorism”. Såhär beskrivs ”sionismen” i filmen:

”Man kan se sionismen som Illuminatis 'specialstyrka' som i sin tur har utlöpare som Mossad och CIA, organisationer vars enda syfte är att underminera regeringar och skapa instabilitet. De kontrollerar all drog- och människohandel samt alla andra terrororganisationer längre ner i näringskedjan, exempelvis al-Qaida.”

Cromsjö presenterar filmen som ”en introduktion till dagens verkliga problem”. En central tes i det inflytelserika tsarryska falsariet ”Sions vises protokoll” är just hur judar underminerar stater genom att skapa instabilitet.

Cromsjö marknadsför även ”Världsbyggarnas bedrägeri” av den antijudiska konspirationsteoretikern Jüri Lina och en artikel av David Icke om finanskrisen som lägger skulden på judar (benämnda "sionister").
Hela reportaget finns alltså i Expo #4/2009.

Genomgående i den brokiga sanningsrörelsen är en säregen kunskapssyn och den ständiga närheten till antisemitism. Följande citat av Mikael "micro" Cromsjö i Vetenskap och Folkbildnings forum illustrerar båda dessa särdrag:
I min vardag så söker jag efter att vidga min förståelse för andra människor. För mig är kontakten mellan två olika människor kärnan i tillvaron. Jag söker inte absolut sanning utan jag söker ödmjukhet för andras sätt.

Detta har jag försökt att ge www.vaken.se. Här är alla tillåtna att tala om vad de anser vara kunskap. Det viktiga är inte för mig att en viss idee går att bevisa, det viktiga är att vi föröker förstå och håller trevlig ton. På vaken.se finns alla typer av männisor, från vänserangängare, nationaldemokrater, till kristna och budhister.

[...]

Jag önskar att alla såg att vårat sätt att komunisera är långt viktigare än de fakta vi framför. Vi vill inte hamna i en teknokratisk diktatur.
Ord som "forskning", "vetenskap", "studier", "fakta" och "kunskap" är vanligt förekommande på Vaken.se och andra konspiratoriska sajter. I dessa miljöer laddas orden med en ny betydelse och blir till vapen mot just vetenskap och kunskap baserad på fakta. Cromsjö säger sig söka sanningen men förklarar samtidigt att det där med korrekt fakta inte är särskilt viktigt. Det handlar alltså egentligen inte om att söka kunskap om attentaten 11 september utan snarare om att använda terrorattentaten för att skapa en allmän misstro och undergräva tilltron till samhället och dess institutioner.

Konspirationsteorierna tas upp och bemöts
  • I inlägget "Skeptikerskolan, del 7 – Lathund till 11 september-konspirationer" i bloggen tankebrott.nu presenteras och bemöts sanningsrörelsens vanligaste påståenden om hur attackerna gick till och hur tornen kollapsade. Länkar till ytterligare läsning finns för den som vill fördjupa sig i varje teori.
  • I den nedladdningsbara rapporten ”Unraveling Anti-Semitic 9/11 Conspiracy Theories” från ADL granskas de teorier som gör gällande att 11 september var en judisk konspiration.
  • Bloggen ”Screw Loose Change” följer utvecklingen inom sanningsrörelsen och bemöter fortlöpande nya varianter av teorierna.
Extramaterial (sådant som inte fick plats i papperstidningen eller som har tillkommit efter artikeln gått till tryck.)

Mats Sederholm är en profil inom den svenska sanningsrörelsen. Han driver bloggen klarsikt.humancreations.se tillsammans med Linda Bjuvgård.

Irriterad över att Kalla Fakta granskat sanningsrörelsen och då bland annat tagit upp antisemitism skriver skriver Sederholm på debattsajten Sourze:
"Kanske har det faktum att Kalla Faktas redaktör Kajsa Lindohf själv är judinna, påverkat programmets omdöme."
I ett försök att förklara att påståenden om antisemitism inom sanningsrörlsen är felaktiga hävdar Sederholm alltså att judar har dåligt omdöme och per automatik är partiska i en viss riktning. Föga förvånande kanske då Sederholm tidigare uttryckt sig positivt om antijudiska konspirationsteoretiker som Jüri Lina och David Icke. I sin skrift "Illuminati for Dummies" skriver Sederholm att de är "suveräna".

Alex Jones är en av nyckelgestalterna inom amerikansk konspiracism inom vilken elfte september har en central plats. Jones har gjort populära filmer som misstänkliggör Obama och ligger bakom de populära sajterna prisonplanet.com och infowars.com. Jones sänder också radio där han bland annat intervjuat etablerade kulturpersonligheter (däribland filmaren Richard Linklater). Det centrala i Jones världsbild är en maktelit som med hjälp av hemliga sällskapsöker skapa en ondskedull världsregering (NWO - New World Order). NWO-teorier är ofta antisemitiska men Jones försöker att i sin egen propaganda undvika den typen av kopplingar. Däremot driver Alex Jones en grov kampanj mot papperslösa och förklarade i en av sina sändningar att de "ser sig själva som krigare" och planerar att "bränna varenda stor amerikansk stad". I Sverige sprids Alex Jones idéer, förutom på Vaken.se, av exempelvis såväl den islamistiskt lagda konspirationsteoretikern Daniel Lillman, SD-sympatisören bakom "Demokratibloggen" och den bokstavstroende kristna debattören Dag Selander. Det konspiratoriska tänkandet förenar.

Uppdatering: Jag hade missat den här tänkvärda texten av Håkan Lindgren om hur konspirationsteoretiker vänder ut och in på begreppen.

Expo #4

Presentation från Expo.se:


expo_4-09_220px.jpg

TEMA: Antiromska stämningar i Europa


Mord, förföljelse och politiker som talar om "den slutgiltiga lösningen på zigenarfrågan". Expo har granskat partierna som vinner väljare genom hets mot romer och mött de som får ta konsekvenserna av att pekas ut som syndabockar. Expos reportrar Anders Dalsbro och Erik Sidenbladh reste tillsammans med fotografen Fredrik Persson till Ungern. Håkan Gestrin skriver om hatet mot romer i Italien och andra europeiska länder. Och Kajsa Lindohf har kollat närmare på situationen i Sverige.

Dessutom

I fokus


Alexander Bengtsson om reaktionerna på Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet.

Ohelig allians mot judar


En allians av islamister, förintelseförnekare, högerextremister och vänsteranhängare samlas runt poeten Mohamed Omar. Målet: att bekämpa "sionismen". Daniel Poohl och Jonathan Leman har granskat ett växande nätverk.

Svininfluensen som rasistiskt slagträ


Högerextremister i USA exploaterar utbrottet av svininfluensen genom att lägga skulden på latinamerikaner och president Obama. Johannes Jakobsson synar de rasistiska nätverken och medierna som gör allt för att hetsa mot invandrare.

Reportage: Allas ögon på Schweiz


I november röstade schweizarna om ett förbud av att bygga nya minareter i landet. Expos reporter Lisa Bjurwald följde det historiska valet på plats ända fram till minaretmotståndarnas glädje på valvakan.

På djupet: Sagan om de två tornen


Jonathan Leman om den så kallade sanningsrörelsen och dess kopplingar till antisemitism.

I backspegeln:


Journalisten Anders Nilsson om de så kallade "Tattarkravallerna" i Jönköping 1948.

Intervjun: "Vit makt-rörelsen har blivit en nationalistisk folkrörelse"


Maria Lundqvist talar med en av världens främsta kännare av politisk intolerans, amerikanen Leonard Zeskind.

Krönikor:


Andres Lokko tackar Sverigedemokraterna för att de tvingar journalisterna att skärpa sig.

Maria Blomquist om Italien och en demokrati under press.

Louise Djurberg om att inte vilja vara Sverigedemokraternas drogade arbetsmyra.

Kultur:
Vilket ansvar har konstnären när sanningen blir en del av verket. Anna Lindberg minns nazister på scen och fejkade psykoser.

Hanna Riisager recenserar den Agustprisvinnande romanen De fattiga i Lodz av Steve Sem-Sandberg.

Tidningen finns i butik från och med 18 december

Smakprov:

Romer flyr Europa

2009-12-18 Allt fler romer flyr Europa. En av dem som funderar på att söka asyl är den liberala politikern och före detta EU-parlamentarikern Viktória Mohácsi från Ungern.

Antisemiternas taktik

2009-12-18 En allians av islamister, Förintelseförnekare, högerextremister och vänsteranhängare har samlats kring poeten och författaren Mohamed Omar. Målet är att bekämpa vad nätverket kallar sionism. Men enligt idéhistorikern Henrik ­Bachner är det en täckmantel för nätverkets judehat. Till och med nazisterna använder den nya taktiken.


torsdag, december 10, 2009

Carlberg analyserar

I gårdagens Studio ett (9/12) uttryckte Anders Carlberg åsikten att Sverigedemokraterna är på väg bort från tal om massinvandring och det mångkulturella samhället som hot mot Sverige.

Reporter: Sverigedemokraterna är inte rasistsikt, säger du, men i deras invandringspolitiska program talar de konstant om "massinvandringen" som snart kan leda till att svenskarna kan bli en minoritet i Sverige och att den mångkulturella samhällsordningen är ett hot mot den inre sammanhållningen i Sverige. Vad är det om inte rasism?

Carlberg: Jag kallar dom för Nationalkonservativa. Man måste ha nyanser i en sån här debatt. Allt det du säger där håller inte jag med om. Men de orkar inte ta upp något av det där när jag debatterar med dom. Vi diskuterade en massa andra saker och det känns också som att de är på drift undan från det där.

De frågor som Carlberg tror att SD inte "orkar" ta upp är partiets och hela den nationella rörelsens livsluft. Det är uppenbart för alla som tar del av SD-Kuriren och bloggar som drivs av Sverigedemokrater eller anhängare av partiet. Om sverigedemorkater inte tog upp "massinvandring" och "svenskfientlighet" med Carlberg är det endast av taktiska skäl.

Uppdatering: Richard Jomshof påstår i sin blogg att han visst vågade tala "massinvandring" men att Carlberg inte ville:

"En felaktighet kommer Carlberg med i programmet; han säger att vi inte ”klarade av” att ta debatten om det ”farliga mångkulturella samhället”, vilket är helt felaktigt. Nog gjordes det flera försök till att bredda diskussionen till att just handla om det mångkulturella samhället i stort. Min minnesbild är snarare att Carlberg inte vill ta den diskussionen."

torsdag, december 03, 2009