onsdag, juli 30, 2008

Ullström och orden

Catti Ullström har skrivit ett svar till mitt inlägg. Det förvånar mig något att en person som själv skrivit att jag skulle ha "liten förståelse för hur världen fungerar", och därmed satt en tämligen låg debattnivå, blir så upprörd över kritik.

Nåväl, here we go:

Fast han beskriver mig i det närmsta som en försvarare av allt förtyck judar runt om i världen fått utstå, vilket är en mycket allvarlig anklagelse.

Jag har naturligtvis inte påstått något sådant. Däremot menar jag att Catti Ullströms argumentation hjälper till att dribbla bort och blockera seriösa diskussioner om fördomar mot judar.

Jag har inte för avsikt att negligera tusentals år av förföljelser mot judar och jag tycker att det är en väl fri tolkning av Leman.

Det glädjer mig att Ullström erkänner att det finns fördomar mot judar. Självfallet går det utmärkt att använda andra termer än antisemtisim, det brukar också jag göra. Jag håller med om att jag tog mig något för stora friheter när jag tvärsäkert uttryckte mig om vilket som var Ullströms syfte. Jag kan förstås inte veta exakt vilka drivkrafter hon har. Däremot är det tämligen okontroversiellt att påstå att den argumentation Ullström driver vanligen har till syfte att förneka eller legitimera antisemitism. Dessutom är det först efter flera kritiska kommentarer som Catti Ullström till slut börjar tala om fördomar mot judar som ett problem.

...begrepp är politik. att använda begreppet antisemit om judehat är politiskt. det är rätt i linje med den politik som väst fört mot mellanöstern, där man ofta splittrat mer än enat.

Catti tycks mena att de som använder ordet antisemtism för att beteckna fördomar och fientlighet mot judar gör det av politiska skäl (skapa splittring i mellanöstern) och inte alls för att antisemitism är allmänt vedertaget och används i uppslagsverk. Det är därtill hårresande att påstå att de som arbetar mot antisemtism gör det i syfte att skapa splittring. Här kan vi verkligen tala om allvarliga anklagelser.

det politiska ställningstagande jag gör när jag använder ordet antisemitism om både judehat och arabhat är att belysa, eller minnas, att antisemitism ofta riktades mot båda dessa grupper, och det var ofta "vi" (dvs kristna) som var antisemiter.

Antisemitism har alltid endast avsett fördomar och fientlighet mot judar. Varför är det så svårt att acceptera?

sen har charlotte en poäng i att det idag främst används om judehat, och att jag konsekvent fortsätter använda det om både judehat och arabhat är delvis politiskt. men det handlar inte om att förringa judehat.

Ullström vill ändra betydelsen av ordet så att termen som används för att beteckna fördomar och fientlighet mot judar urvattnas. Även om Ullström påstår sig inte ha som syfte att förringa judehat är effekten av det hon skriver förringande av judehat.

Jag förstår att Leman ogillar de flesta av dem som tydligt motsätter sig Israels ockupation av Palestina.

Här har vi Ullströms finish. Hon insinuerar att mitt egentliga motiv inte är en seriös diskussion om antisemtism utan att det istället är att hindra legitim kritik av Israel ockupation. Det är naturligtvis nonsens och det tror jag också att Ullström vet. I princip alla som arbetar mot fördomar mot judar blir anklagade för att egentligen vilja stoppa kritik mot Israel.

Slutligen vill jag passa på att tipsa Catti Ullström om ett annat ord som hon kan försöka ändra betydelsen av: basket. Det är ju knasigt att kalla målen för basketkorgar när det inte rör sig om två korgar utan istället två stålringar med nät. Basketkorg (korg-korg) är naturligtvis ett konstigt namn på dessa icke-korgar.

Catti Ullström vet inte vad hon talar om

(Uppdatering: Uppföljande inlägg här.)

Charlotte bemöter på ett utmärkt sätt S-studenten Catti Ullströms stolligheter om ordet antisemitisms betydelse. Ullström gillar inte att DN tagit upp antisemtism från arabvärlden eftersom hon menar att något sådant inte finns, därför har hon givit sig ut på ett korståg mot alla som med antisemtism menar judehat.

Catti skriver:

Inte bara det att de har uppenbara problem med syftning och ordkunskap (hallå DN, semiter är både araber och judar, därmed kan araber knappast vara antisemiter, om de nu inte är självhatande)...

Ullström har inte bara ett problem med termen antisemitsm (vilket man för all del kan ha), hon tycks mena att en arab faktiskt inte kan hata judar eftersom båda tillhör samma "ras" eller liknande kategori. Hade Ullström endast haft problem med termen antisemitism hade hon väl rimligen föreslagit för DN att istället använda ordet judehat? Men det hade förstås inte passat hennes syfte att spela ner och förneka fördomar mot judar.

Visst var DN:s ledarskribent Lisa Bjurwald lite väl svepande när hon kritiserade det hon klumpade ihop till "bloggsörjan". Men Cattis stollerier om antisemitism gör onekligen sitt för att befästa en bild vissa verkar ha av bloggare som febrigt polemiska trots brist på elementära kunskaper.

Catti Ullström har tidigare försvarat att Palmecentret bjöd in Azzam Tamimi och Ghada Karmi och i samma veva påstått att jag hade "liten förståelse för hur världen fungerar" då jag argumenterade mot idén att kelande med rasister och extremister är vägen till fred.

Slutligen tar jag mig friheten att infoga samma klargörande avsnitt som Charlotte från SKMA:s hemsida:

Termen antisemitism är en produkt av 1800-talets sammanblandning av språkgrupper (semitiska språk) och rasliga och etniska klassificeringar. Den dåtida rasforskningen hade utifrån språkvetenskapens klassificeringar lanserat idén om en ”semitisk ras”. Den rasistiska judefientliga rörelsen knöt an till detta och menade sig bekämpa en förment ”semitism”, med vilket avsågs den föregivna judiska ”rasen” och dess påstått biologiskt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt nedbrytande verksamhet och konspiratoriska planer på herrvälde över den föregivna ”ariska rasen”.

Ordet antisemitism vann snabbt acceptans i breda kretsar, även bland dem som motsatte sig den antijudiska propagandan. Det används fortfarande i dag, både inom forskning och i dagligt tal, som beteckning på judefientlighet. Försök att lansera alternativa beteckningar har hittills inte fått större genomslag. När man använder ordet antisemitism är det dock viktigt att vara medveten om att det är missledande: antisemitism är en nonsensterm i den meningen att det inte finns och aldrig har funnits någon ”semitism” i förhållande till vilken man kan vara ”anti”. Antisemitism betyder och har alltid endast betytt fördomar och fientlighet mot judar. Det har inte och har aldrig haft med fientlighet mot individer och grupper som talar semitiska språk att göra. Således är det även fullt möjligt för individer som talar semitiska språk att hysa antisemitiska uppfattningar.

(Uppdatering: Uppföljande inlägg här.)

tisdag, juli 29, 2008

Särbehandling

Johannes Forssberg skriver intressant om problematiken i Expressen.

De flesta inser nog den viktiga skillnaden mellan valet att bära slöja eller kippa och valet att bära Brynäskeps. Det är också helt uppenbart att det på många håll förekommit ordningsregler som syftat till diskriminering, och där man av rasistiskt färgade skäl förbjudit exempelvis slöjor och turbaner. Men i vissa sammanhang spelar exempelvis slöjan faktiskt roll och blir ett val med konsekvenser. Amal Muhamads rätt att bära slöja kolliderar med Cosmopols rätt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Det är en mänsklig rättighet att klä sig hur man vill, men inte på Casino Cosmopol.

Oavsett hur vi själva identifierar oss måste samhället se oss som individer. Varje demokrati behöver ett starkt skydd för minoriteter, men när olika grupper kräver olika särregler inom alltfler områden blir det svårt att hålla ihop samhället.
Det är framför allt ingen väg mot tolerans. Gruppidentitetstänkandet riskerar att utmynna i splittrande strider där olika kategorier slåss om utrymme för sina ömma tår.
Sverigedemokraterna rustar förstås, redo att dra en identitetspolitisk lans för alla kränkta "svenskar".


Läs hela texten här.

Donald Boström lägger ut texten

Donald Boström skriver i boken Salam (som ska vara en bok om fred):
"Precis som inom judendomen , där vissa judiska ortodoxa grupper inte erkänner den egna staten Israel medan andra grupper är beredda att fördriva och döda palestinier för att upprätta och säkra just den stat andra grupper är emot. Precis som inom islam där det finns en liten minoritet som vill spränga västvärlden åt helvete, medan den överväldigande majoriteten inte vill det." (s.7)

Att vara för Israels existens är alltså, enligt denne aktivist, jämförbart med att vara för att "spränga västvärlden åt helvete".

torsdag, juli 24, 2008

Antisemitism och antisionism

Här är en mycket intressant artikel från Dissent Magazine som tydliggör hur lika antisemitiska och påstått antisionistiska argument ofta är.

A FEW YEARS ago I sought to outline commonalities between anti-Semitic and anti-Zionist discourses in a scholarly journal. It is worth reproducing. Here are major motifs that inform classical anti-Semitism:

1) Insinuations: Jews do not and cannot fit properly into our society. There is something foreign, not to mention sinister about them.

2) Complaints: They are so particularistic, those Jews, so preoccupied with their "own." Why are they so clannish and anachronistic when we need a world of solidarity and love? Really, they make themselves into a "problem." If the so-called "Jewish problem" is singular in some way, it is their own doing and usually covered up by special pleading.

3) Remonstrations: Those Jews, they always carp that they are victims. In fact, they have vast power, especially financial power. Their power is everywhere, even if it is not very visible. They exercise it manipulatively, behind the scenes. (But look, there are even a few of them, guilty-hearted perhaps, who will admit it all this to you).

4) Recriminations: Look at their misdeeds, all done while they cry that they are victims. These ranged through the ages from the murder of God to the ritual slaughter of children to selling military secrets to the enemy to war-profiteering, to being capitalists or middlemen or landlords or moneylenders exploiting the poor. And they always, oh-so-cleverly, mislead you.


Alter a few phrases, a word here and there, and we find motifs of anti-Zionism that are popular these days in parts of the left and parts of the Muslim and Arab worlds:

1) Insinuations: The Zionists are alien implants in the Mideast. They can never fit there. Western imperialism created the Zionist state.

2) Complaints: A Jewish state can never be democratic. Zionism is exclusivist. The very idea of a Jewish state is an anachronism.

3) Remonstrations: The Zionists carp that they are victims but in reality they have enormous power, especially financial. Their power is everywhere, but they make sure not to let it be too visible. They exercise it manipulatively, behind people's backs, behind the scenes – why, just look at Zionist influence in Washington. Or rather, dominance of Washington. (And look, there are even a few Jews, guilty-hearted perhaps, who admit it).

4) Recriminations: Zionists are responsible for astonishing, endless dastardly deeds. And they cover them up with deceptions. These range from the imperialist aggression of 1967 to Ehud Barak's claim that he offered a compromise to Palestinians back in 2000 to the Jenin "massacre" during the second Intifidah. [2]
These sketches of anti-Semitism and anti-Zionism, with just some variation, were originally in Mitchell Cohen, "Auto-Emancipation and Anti-Semitism: Homage to Bernard-Lazare," Jewish Social Studies (Fall 2003).


No, anti-Zionism is not in principle anti-Semitism but it is time for thoughtful minds—especially on the left—to be disturbed by how much anti-Semitism and anti-Zionism share, how much the dominant species of anti-Zionism encourages anti-Semitism.

And so:
If you judge a Jewish state by standards that you apply to no one else; if your neck veins bulge when you denounce Zionists but you've done no more than cluck "well, yes, very bad about Darfur";

if there is nothing Hamas can do that you won't blame 'in the final analysis' on Israelis;

if your sneer at the Zionists doesn't sound a whole lot different from American neoconservative sneers at leftists;

then you should not be surprised if you are criticized, fiercely so, by people who are serious about a just peace between Israelis and Palestinians and who won't let you get away with a self-exonerating formula—"I am anti-Zionist but not anti-Semitic"—to prevent scrutiny. If you are anti-Zionist and not anti-Semitic, then don't use the categories, allusions, and smug hiss that are all too familiar to any student of prejudice.

It is time for the left that learns, that grows, that reflects, that has historical not rhetorical perspective, and that wants a future based on its own best values to say loudly to the left that never learns: You hijacked "left" in the last century, but you won't get away with it again whatever guise you don.


Läs hela texten här.

tisdag, juli 22, 2008

Uwe Boll roar

Xboxflickan Angelica skriver underhållande om Uwe Bolls House of the Dead-film.

Jag vet inte vilket som var värst. Faktumet att scenerna varvades med töntiga rinnande blod-transitions och faktiska klipp från House of the Dead. Ja, med “press start” blinkandes i hörnet och grönt blod-splatter över halva skärmen. För att inte tala om skådisarna och deras dåliga repliker…

Kille: You did all this to become immortal. Why?
Bad guy:To live forever!

Läs min postning om Uwe Bolls film Postal.

Hatet mot romer i Italien

Det här är väldigt obehagligt.

Uppdatering 23/7.

Det verkar finnas en del kontrovers kring vad som egentligen hände. Barczyk skriver ett intressant inlägg om det.

Hur det än är med den saken är antiziganismen ett stort problem i Europa. På senare tid med fruktansvärda konsekvenser i Italien och i stora delar av östeuropa. För några månader sedan kunde vi läsa om ett romskt läger som brändes ner i Neapel.

Artiklar om förföljelser av romer:

Lisbeth Linderborg 080528
Irka Cederberg 080605

måndag, juli 21, 2008

SD:s bruna kopplingar

Folkpartisten Gunnar Nordmark skriver i en artikel i SMP om sverigedemokraternas bruna ränder.

"Kopplingen till rasism och judehat löper som en brun tråd genom hela partiets historia, från dess grundande och fram till Växjö kommunfullmäktige av idag."

måndag, juli 14, 2008

Iranska regimen hotar och avhumaniserar

I samband med att DN hade "Förintelse 2.0" som rubrik på sin huvudledare om hotet från Iran satte den iranska regimens apologeter igång att förneka. Vissa skriver att det ligger missförstånd bakom översättningarna av regimens uttalanden. Några sprider propaganda om en "sionistisk" sammansvärjning som ligger bakom det hela. Den iranska regimen är bara kritisk till israelisk ockupation och vill se en ny regering i israel, menar ytterligare röster.

Man måste verkligen anstränga sig för att inte förstå om man på allvar tror att Ahmadinejad syftar på Olmerts regering när han talar om "Zionist regime". Det är förstås strunt rakt igenom. Irans regim har flera gånger upprepat att Israel ska raderas från kartan och kampanjen för att avhumanisera judar och israeler går hand i hand med dessa hot.

Dr. Denis MacEoin från King's Collage har hjälpt till med översättningarna i en nyutkommen rapport om den iranska diktaturens retorik.

Israel ska utraderas:Israel är en skamfläck:


Israel är en smutsig mikrob:


Ayatollah Ali Khamenei använder cancerliknelsen:

“Iran’s position,which was first expressed by the Imam [Khomeini] andstated several times by those responsible, is that the cancerous tumor called Israel must be uprooted from the region.”
Mohammad-Ali Ramin föredrar klassiska teman som Kristusmördare och smittspridare:

“Among the Jews there have always been those who killed God’s prophets and who opposed justice and righteousness. Historically, there are many accusations against the Jews. For example, it was said that they were the source for such deadly diseases as the plague and typhus. This is because the Jews are very filthy people. For a time people also said that they poisoned water wells belonging to Christians and thus killed them.”

Läs hela rapporten här.

måndag, juli 07, 2008

SD snackar om rasblandning

Den som blir förvånad över detta har en väldigt naiv syn på partiet Sverigedemokraterna.

söndag, juli 06, 2008

Tamimi gläfser i Newsnight

Inslag och debatt mellan Maajid Nawaz från Quilliam Foundation och Azzam Tamimi.

Ett annat intressant inslag där Nawaz berättar om sin egen bakgrund i det islamistiska partiet Hizb-ut-Tahrir.

Plattityder och bortförklaringar

Ingen skildrar sådant roligare än Flight of the Conchords.

torsdag, juli 03, 2008

Samuel Edquist hittar på
I Svenska kommittén mot antisemitisms blogg kan man läsa om hur historikern Samuel Edquist uppfinner påståenden i antisemitismrapporten från 2006.

Att kritisera Israel är inte detsamma som antisemitism. Och Samuel Edquist är i sin fulla rätt att kritisera Forum för levande historia och kräva att myndigheten läggs ner. Men av en professionell historiker har man rätt att kräva noggrannhet med enkla och lättkontrollerade fakta.

Läs hela inlägget här.