lördag, oktober 30, 2010

Expo #3/2010

Senaste numret av Expo släpptes härom veckan. Numret innehåller ett fantastiskt reportage från Södertälje och Nationaldemokraterna och Svergiedemokraterna i kommunen. Numrets tema består av porträtt av tio personer som tagit SD till riksdagen. Själv bidrar jag med en nyhet om Svenska Freds i Tyresö som stödjer förintelseförnekare.

Expo 2010 #3

expo_3_10_omsl220.jpg
Vägen till riksdagen

Köp numret härTEMA: Vägen till riksdagen – Tio viktigaste profilerna i Sverigedemokraternas historia

Sverigedemokraterna sitter i riksdagen. Men vägen dit har varit lång. En förklaring till partiets framgångar ligger hos Sverigedemokraterna själva. Expo medarbetare Daniel Poohl, Johannes Jakobsson och Kenny Hjälte berättar om tio personer som på olika sätt bidragit till den utveckling som fått partiet att växa i popularitet.

Dessutom

I fokus

"Parallellt med kritiken mot Sverigedemokraterna så stimulerar partiets framgångar även vit makt-aktivisterna i deras kamp." Anders Dalsbro om hur vit makt-rörelsen påverkas av Sverigedemokraternas valframgångar.

Så kom nazisterna in i politiken

För två år sedan bestämde sig ledningen för Nationalsocialistisk front för omvandla partiet. Vid årets val fick de under namnet Svenskarnas parti ett mandat i Grästorp. Anders Dalsbro och Henrik Dammberg om en taktik som fungerade.

Rasismen i Zimbabwe

När Robert Mugabe 1980 tog makten i Zimbabwe förespråkade han försoning med den vita minoriteten. Sedan dess har en vita befolkningen i landet successivt minskat från omkring 300 000 till färre än 20 000. Karl Lallerstadt om hur det kunde hända.

Reportage: Slagfält Södertälje

På valnatten stod det klart att Nationaldemokraterna fått två mandat i Södertäljes kommunfullmäktige och Sverigedemokraterna fem. Kristian Karlsson följde partiernas toppnamn under valrörelsen.

På djupet: Kränkta män

Idéhistorikern Niclas Järvklo om sambandet mellan maskulinitet och rasism.

Intervjun: Sarkozys dåliga samvete
Kajsa Lindohf samtalar med Europarådets kommissionär Thomas Hammarberg, som oroas över utvecklingen i Europa.

Krönikor:

Kjell Eriksson om humorn som vapen mot rasisterna.

Anna Lindberg om den infekterade debatten om att förbjuda bärandet av heltäckande sköja.

Kultur:

Exilpoeten Nally Sacks liv uppmärksammas i en utställning.

Ship to Gaza Malmö reagerar

Ship to Gaza Malmö har publicerat ett (icke)svar på min och Charlotte Wibergs text, Frihetsflottans mörkare sidor.
"Så beskylls vi då åter för antisemitism"
Det är oklart om Ship to Gaza Malmö med "vi" menar Frihetsflottan som helhet eller svenska Ship to Gaza. Jag och min medförfattare pekar på att det bland vissa av svenska StG:s samarbetsorganisationer finns antisemitiska kopplingar och inslag. Vi beskyller inte svenska StG för antisemitism men vi uppmuntrar organisationen att ta frågan om antisemitism bland sina samarbetsorganisationer på större allvar.
"Det blir nog den femtioelfte gången, som lobbyn och rättshaveristerna försöker den här metoden. Det lyckades inte första gången, det lyckas inte nu och det kommer inte att lyckas i framtiden. Främst av den orsaken att det helt enkelt är lögn, inte sant och förbannad dikt. Men det är klart, kanske våra motståndare tror; att det är sant som någon har sagt (vem det nu var?): Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning (från Wikipedia)

Alltså, går det inte med lögner och förtal, ljug då och förtala lite till, tycks våra motståndare anse"

Den klassiska anklagelsen om att alla som uppmärksammar antisemitism i själva verket är en del av "lobbyn" var i ärlighetens namn ganska väntad. Jag vågar påstå att alla antirasister som tar ställning mot antisemitism har fått höra den mer än en gång. Det var samma reaktioner journalisten Magnus Sandelin mötte, då från Palestinagrupperna, när han uppmärksammade antijudiska uttryck inom vissa pro-palestinska opinioner i samband med kriget i Gaza 2009. Detta trots att han i samma text uttryckte en stark kritik mot Israels agerande.

Exakt vad som är "lögner och förtal" är oklart. Bestrider StG Malmö exempelvis att Mahathir Mohamed är antisemit och att han har finansierat Free Gaza Movement? Anser inte Gilad Atzmon att Sions vises protokoll beskriver verkligheten och har han inte bjudits in av grekiska Ship to Gaza?

I Ship to Gazas stadgar slår man fast att organisationen består av personer som är för "en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna". Om man menar allvar med det bör man ta de antisemitiska kopplingarna som finns bland vissa av samarbetsorganisationerna på största allvar istället för att ge sig på budbäraren.

Att StG:s verksamhet handlar om solidaritet med ett förtryckt folk gör inte att man slipper förhålla sig till det faktum att pro-palestinskt engagemang vid sidan av seriösa personer även kan locka till sig personer med en anti-judisk agenda. Gilad Atzmon, Matthias Chang Wen Chieh och Mahathir Mohamed är exempel på just det. Ett annat exempel är Krisztina Morvai från Jobbik.

Det är inte konstigare än att pro-israeliska föreningar, religionskritiska organisationer och grupper som bekämpar förtryck i muslimska länder vid sidan av seriösa personer även kan attrahera islamofober som exempelvis Geert Wilders och Bat Ye'or.

Som kronan på verket bakar StG Malmö in ett filmklipp som är tänkt att styrka att SKMA egentligen är ute efter att tysta kritik mot Israel. Filmklippet kommer från Gilad Atzmons hatfyllda sajt Palestine Think Tank, en sajt StG Malmö även tidigare länkat till. Ridå.

Uppdatering: Charlotte kommenterar.

fredag, oktober 22, 2010

Tips

Eftersom konspirationsteorier har blivit ett vanligt inslag på debattsajten Sourze (Lasse Wilhelmson tycks exempelvis ha funnit ett nytt hem där) är det glädjande att det även finns motröster som skribenten Leif-Arne Undvall. Utdrag:
Som konspirationsteoretiker behöver man inte sätta sig in i stora komplexa sammanhang, det räcker att fokusera på någon enskild detalj som man inte anser stämmer med den allmänt vedertagna förklaringen. Inte heller behöver en konspirationsteoretiker bekymra sig om sakkunskap utan det är bara en fördel att sakna sådan. Invändningar från individer med stor sakkunskap och vetenskaplig legitimitet avfärdas enklast genom att hävda att de naturligtvis ingår i konspirationen.

Så, för att konstruera din egen konspiration: utgå från någon katastrof eller mord, helst katastrof, gå till biblioteket och sök på sciencefictionhyllan, eller ta något av Dan Brown. Bestäm dig för vilket eller vilka hemliga sällskap konspirerat fram katastrofen eller mordet. Att ha med någon slags judisk inblandning är ett säkert kort. Formulera dina anklagelser i en videosnutt på Youtube. Att ingen inledningsvis bemöter dig tar du som intäkt på att dina teser är riktiga, att ingen skriver om dig utanför tuben kommenterar du med mediernas konspiration mot sanningen. Ger dig bara till tåls så kommer du att få anhängare till din teori, hur bisarr och långsökt den än är.

torsdag, oktober 21, 2010

"I'm not a witch"

Tea Party-kandidaten och kreationisten Christine O'Donnel har gjort en lång rad skruvade utspel. Nyligen lanserade hon reklamfilmen "I'm You" som inleds med att hon förklarar att hon inte är en häxa. Bakgrunden till denna märkliga försäkran finns i en över tio år gammal diskussion från Bill Mahers dåvarande program Politically Incorrect där O'Donnel säger sig ha ägnat sig åt häxkonster.

Reklamfilmen har blivit ett internetfenomen. SNL gjorde en parodi och The Gregory Brothers (kända från Auto-Tune the News) plockade upp reklamfilmen och klippte ihop en musikvideo med Auto-Tune. Det svenska popbandet Roomie gjorde sedan en cover på The Gregory Brothers video.

Expo årets tidskrift

Sveriges tidskrifters motivering till priset i kategorin Årets tidskrift populärpress under 50 000 ex:
"Expo har inte hunnit ifatt tiden, det är tiden som hunnit ifatt Expo. Tyvärr. I ett politiskt tillstånd där mörkret lägger sig över Europa är Sveriges mest ambitiösa kartläggning av främlingsfientliga rörelser mer oundgänglig än någonsin. Den internationella utblicken, skapandet av sammanhang och den enorma kunskapsbanken gör Expo omistlig."

tisdag, oktober 19, 2010

Ur SKMA Nyhetsbrev april 2010: Är antisemitism olagligt?

För en del går det bra att diskutera fördomar och myter som finns på ett folkligt plan och som ibland uttrycks i samhällsdebatten, så länge det inte gäller fördomar mot just judar. I flera debatter har vi kunnat se exempel på hur tongivande röster i den svenska offentligheten har en särskild måttstock för just antisemitism. Judefientlighet särskiljs från andra fördomsstrukturer och likställs med lagbrott. antisemitism är hets mot folkgrupp, heter det. Den starka anknytningen som antisemitism i det allmänna medvetandet har till Förintelsen och det nazityska utrotningsinriktade judehatet spelar här en viktig roll.

Denna anknytning, som bortser från att antisemitismen har en betydligt längre historia och finns i olika starka former och yttringar, gör att ordet "antisemitism" blir överladdat och entydigt förknippat med mordiskt hat. Det ses som värre än andra fördomsstrukturer och som något som är eller borde vara kriminellt. Resultatet blir en blindhet för sådan antisemitism som inte uttrycks av nazister.

Aftonbladets chefredaktör Jan Helin gjorde under en diskussion om Donald Boströms organstöldsartikel i SVT Debatt (27/8 2009) klart att "antisemitism är den mest vedervärdiga och vidriga formen av hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp är ett brott. Det är ett brott mot tryckfrihetsförordningen. Det är ett brott mot brottsbalken. De som säger att vi har publicerat en antisemitisk artikel tar på sig en bevisbörda".


Jag bemötte Helin i direktsänding och efteråt i en artikel på SVT:s debattsajt som även publicerats i SKMAs nyhetsbrev oktober 2009.

"Antisemitism är fördomar och fientlighet mot judar. Precis som när det gäller andra liknande tankestrukturer handlar det om åsikter och attityder som på intet sätt måste vara brottsliga men som likväl är djupt problematiska. Antijudiska föreställningar och uppfattningar ska inte förväxlas med hatbrott, varav en av brottstyperna är hets mot folkgrupp. Här handlar det om en kriminalisering av framför allt handlingar som är motiverade av hat. Ribban är satt synnerligen högt när det gäller vad som får uttryckas i exempelvis tidningar. Det mesta som skrivs i högerextrema tidningar är exempelvis fullt lagligt.Den logiska följden av Helins resonemang är att texterna i SD-kuriren, Realisten, Nationell Idag eller hos Mohamed Omar för det mesta inte kan beskrivas som antimuslimska, främlingsfientliga, rasistiska, homofoba eller antijudiska eftersom de oftast inte är olagliga."

Definierandet av antisemitism som liktydigt med brottslig hets mot judar har vi även sett i andra debatter. En liknande diskussion fanns även i diskussionerna om de antijudiska uttrycken i tidskriften Mana som blossade upp i början av 2008. Kulturrådets dåvarande ordförande Mats Svegfors hävdade i Sydsvenskan (26/1 2008) att antisemitism var liktydigt med lagbrott. "jag anser inte att Mana är en antisemitisk tidskrift. Skulle den vara det skulle den vara olaglig. Och då ska det prövas av Justitiekanslern." Även kulturrådets referensgrupps ordförande, Arne Ruth, gav uttryck för en liknande hållning (Sydsvenskan 12/1 2008): "om tidskriften verkar vara rasistisk får man bedöma om uttrycket är olagligt och i så fall ta bort stödet".


Åter till Aftonbladet. Donald Boströms artikel hade anmälts till JK som brott mot lagen om hets mot folkgrupp. När JK, föga förvånande och med rätta, gjorde bedömningen att Boströms artikel inte utgjorde brott mot lagen om hets mot folkgrupp såg man det från Aftonbladets sida som ett bevis på att artikeln inte var antisemitisk. I andra medier fanns en saklig bedömning av beslutet.

På vanlig nyhetsplats i Aftonbladet (20/9 2009) påstod Helin i en text med rubriken "Publiceringen inte antisemitisk" att JK slagit fast att "det inte är en antisemitisk artikel". Även Helle Klein (politisk chefredaktör), Åsa Linderborg (kulturchef) och Martin Aagård (medarbetare på kultursidan) stämde in i kören. Eftersom dåvarande justitiekanslern Göran Lambertz angavs som sanningsvittne beslutade jag mig för att kontakta honom för att diskutera frågan.

Hur ska friandet förstås?

– Det är bara ett ställningstagande till om artikeln var brottslig, till om det var hets mot folkgrupp. Det var helt uppenbart att den inte var det.


Aftonbladets chefredaktör har hävdat att "antisemitism är den mest vedervärdiga och vidriga men också mest kända formen av hets mot folkgrupp."

– Så är det inte. Hets mot folkgrupp betyder att man hatar eller uppmanar till ett hatfullt agerande. Antisemitism kan vara mindre uttalad. Om artikeln är antisemitisk eller ej tar jag inte ställning till. Det är heller inte JK:s uppgift att pröva det.


Aftonbladets chefredaktör hävdar i sin blogg att en "artikel som är antisemitisk är och bör vara olaglig". Hur ser du på det?

– Inte alla antisemitiska artiklar är olagliga i dag. Huruvida de bör vara det avstår jag från att ta ställning till.

Kan man tänka sig ett rättssamhälle där alla uttryck för fördomar är olagliga?

– Det är naturligtvis otänkbart att straffa alla "uttryck för fördomar".

En dryg månad senare kom JK med beslutet att Jimmie Åkessons famösa antimuslimska debattartikel i Aftonbladet (19/10 2009) inte heller utgjorde hets mot folkgrupp. Formuleringarna i JK:s beslut var till stora delar desamma som dem i beslutet om Donald Boströms artikel men Aftonbladet tolkar beslutet på ett helt annorlunda sätt (”Aftonbladet gjorde inget olagligt” 23/10 2009). Tidningens redaktörer ryckte inte denna gång ut för att påstå att JK slagit fast att artikeln inte var islamofobisk utan konstaterade helt sakligt att det inte var brottsligt att publicera artikeln eftersom den inte utgjorde brott mot lagen om hets mot folkgrupp, vilket var just vad JK tagit ställning till. Man drog inga slutsatser om att JK beslutat att artikeln inte var islamofobisk. Varför dessa dubbla måttstockar?

Det ligger nära till hands att tolka dubbelmoralen i linje med den utbredda synen på antisemitism som något som har med folkmord att göra, inte som en fördomsstruktur bland andra som visserligen kan ha djupgående och förödande konsekvenser för den enskilde men som kan ta sig olika former av uttryck och variera i styrka.


Texten har tidigare publicerats i SKMA:s nyhetsbrev #1/2010

söndag, oktober 17, 2010

Markera mot och utbilda om hat

Willy Silberstein, ordförande i SKMA, har under veckan skrivit på Newsmill om behovet av kraftfulla avståndstaganden från hat och hets och i Sydsvenskan om behovet av undervisning om intolerans.

onsdag, oktober 13, 2010

Nytt undervisningsmaterial från SKMA

SKMA lanserar ett nytt interaktivt utbildningsmaterial som syftar till att öka kunskapen om Förintelsen. Genom vittnesmål, texter och olika frågeställningar manar det till djupare reflektion kring personliga val, demokratins grunder och mänskliga rättigheter.

Läs mer här eller här.

måndag, oktober 11, 2010

Jüri Lina och frimureriet som ett judiskt verktyg

Expo.se uppmärksammade 7/10 att Jüri Lina gav en föreläsning i Helsingborg arrangerad av en grupp som kallar sig Kulturföreningen Gryning.
Jüri Lina är inbjuden till Helsingborg för att prata om frimurarlogen och om den konspirerar för att ta makten i världen. I en tidigare intervju med förintelseförnekaren och poeten Mohamed Omar konstaterade Lina att så är fallet. Bakom konspirationen finns judarna i världen, menar Lina. De uppges bland annat ha legat bakom både den ryska och franska revolutionen i ett försök att bygga upp ett hemligt maktcentrum.

Jüri Lina är en känd antisemitisk konspirationsteoretiker. Tidigare i år höll han en föreläsning för Mohamed Omars studiegrupp Aguéli i Uppsala. Då presenterades Lina som en man som vågar ifrågasätta officiella historieskrivningar, bland annat den om den "s.k. Förintelsen".
I boken "Världsbyggarnas bedrägeri" kan man läsa:
"Allt fler har börjat tvivla på den hysteriska förintelsepropagandan. Gaskammarlögnerna kommer förr eller senare att hamna på historiens sophög"
Från arrangörernas sida hävdade man att föreläsningen inte handlade om antisemitism utan om frimurare. Det må vara hänt att judar eller antisemitism aldrig nämndes under föreläsningen men det är inte det viktiga. Jüri Linas utgångspunkt är att frimureriet är ett verktyg för "olika sionistiska rörelser". Så förklarade Lina det då han intervjuades av sin kompanjon Mohamed Omar i dennes blogg (9/4).
"Olika sionistiska rörelser utnyttjar frimureriet till fullo för att driva igenom sina samhällsmodeller och kamouflera sina egna mycket egoistiska, rentav kriminella göromål. Vi har med psykopater att göra, som har utopistiska planer på världsherravälde, som de öppet skriver om."
I intervjun ansluter Lina sig till Kevin MacDonalds teser om 1900-talets intellektuella rörelser som judiska verktyg. MacDonald är en viktig ideolog bland dagens nazister. Han är också en av ledarna för det amerikanska vita nationalistpartiet American Third Position som präglas av rasideologi och antisemitism.

Judar eller "sionister" placeras i centrum för allt som Lina anser vara fel i världen, historiskt såväl som i vår tid. Detta samtidigt som Förintelsen ifrågasätts (Omars blogg 26/8) och Nazityskland påstås ha handlat i självförsvar (Jüri Linas film I skuggan av Hermes).

I Sverige har Jüri Linas bok I skorpionens tecken hyllats i tidningen Nordland som gavs ut i slutet av 90-talet. Enligt den nazistiska publikationen ger Linas bok "mycket kött på benen för dina debatter med folkförrädare och slumrade svenskar" (Expo #3/2000). Konspirationsteorier om frimurare har långa ideologiska rötter. Från början av 1900-talet har myter om frimurare alltmer sammanflätats med de antijudiska idéerna i det tsarryska falsariet Sions vises protokoll. Adolf Hitler såg Frimureriet som ett verktyg för den föregivna judiska konspirationen. I Mein Kampf skrev han:
För att stärka sin politiska ställning försöker han nedbryta de rasmässiga och statsborgerliga skrankor, som i början hämma honom vid varje steg. Med all den för honom utmärkande segheten kämpar han fördenskull för religiös tolerans och finner i frimureriet, som helt är i hans händer, ett utomordentligt verktyg för att förfäkta och genomtrumfa sina ideer. Regeringskretsarna liksom de politiska och ekonomiska ledare inom borgarklassen råka genom frimurartecknen i hans garn, utan att de ens behöva ha en aning därom.
Hitler skrev vidare om frimureriet:
Vad frimureriet lagt grunden till inom de s. k. intelligenskretsarna i riktning mot en allmän pacifistisk förlamning av den nationella självbevarelsedriften, det bygger den stora, numera alltid judiska pressen vidare på genom sin verksamhet bland den stora massan, framför allt borgarståndet. Till dessa båda förstörelseredskap kommer nu som det tredje och fruktansvärdaste den råa styrkans organisation. Marxismen skall som angrepps- och stormkolonn fullborda det sammanbrott, de båda förstnämnda vapnen förberett genom sitt undermineringsarbete - ett i sanning mästerligt samspel!
Det är ingen slump att nazister försvar Jüri Lina. Precis som Hitler kopplar Jüri Lina påstått judisk-styrda frimurare till en försvagning av nationen och låter precis som en högerextremist av idag då han också angriper "den verklighetsfrånvända multikulturalismen". I det numera nedlagda New Age-magasinet Nexus (citerat från uppsatsen Populism och apokalyps av Rasmus Fleischer) skriver Lina:
Det moderna frimureriet predikar internationalism, socialism (därför blev den svenske frimuraren Hjalmar Branting socialist), kommunism och mondialism (propaganda för världsregering). /.../ Frimureriet står för den verklighetsfrämmande multikulturalismen. /.../ Frimurarna har avstått från nationella känslor, är beredda att förråda sitt fosterland /.../ Vårt samhälle har blivit infekterat av det förvända elitistiska frimureriet. Frimurarna tyranniserar oss. Den stora majoriteten människor anar inte att den är en lekboll i händerna på dessa förslagna krafter. Frimurarna hotar hela världen. När tänker vi sätta stopp för deras olagliga makt?
Ofta när nyandliga konspirationsteoretiker granskas tas antisemitismen upp. Det är inte konstigt eftersom världsbilden ofta är just antijudisk. Men det är också viktigt att belysa den främlingsfientlighet och det försvar av nationalism som också är en viktig del av många nyandliga konspirationsteoretikers propaganda och som ger ytterligare en ideologisk kontaktyta till nazism och annan högerextremism.

Andra blogginlägg om nyandliga konspirationsteoretiker:
Judehat och islamofobi i offentligt finansierad lokal
Sagan om de två tornen

Birro-chauvinism

"Jag kräks på alla rättänkande predikanter som värnar 'transpersoner' som vore dessa en stor, utsatt skara människor i Sverige. Hur många är dessa transpersoner egentligen?"
På marcusbirro.se om personer som tar ställning mot hat mot transpersoner

"När ska alla värdiga muslimer tydligt, högt och bestämt ta avstånd från alla mördare som planerar och utför mord i deras tros namn?"

På twitter om muslimers påstådda gruppansvar

"Elitism-Judism Hatar Med En Bödels Brist På Empati"
Rubrik till ett inlägg på marcusbirro.se om bröderna Schulmans föregivet judiska och elitistiska hat

"Det är ett livsfarligt land på en livsfarlig kontinent"
I Birros fotbollsblogg om VM i Sydafrika

"...dessa förbannade ghetton, dessa stinkande avträdeshögar till bostadsområden"
I Dalarnas tidning om storstäders ytterområden

tisdag, oktober 05, 2010

"Antirasisten" Gising

Staffan Gising är i farten igen. Nu skriver han på debattsajten Newsmill att han under sin tid i partiet varit "noga med att vi inte skulle skuldbelägga utan i positiv anda diskutera problemen med invandringspolitiken". Anledningen till utspelet är SD-politikers uttåg ur kyrkan som protest mot Biskop Eva Brunnes ställningstaganden mot rasism i en predikan.

Gising har själv under sin tid i partiet och även efter uttalat sig islamofobiskt och mot muslimers rätt att bygga moskéer och har flera gånger uttalat sig antisemitiskt. Gising tycks också uppskatta stödet han fått från den nazistiska nättabloiden nationell.nu.