måndag, mars 09, 2009

Upprop

Charlotte Wiberg, Johan Lönnroth, Per Wirtén, Jimmy Sand, David Munck, Jonas Nirfalk, Matts Wiberg, Eleni Schmidt, Lars Gustaf Andersson, Jan Selling, Alex Bengtsson och Victor Bernhardtz uppmanar i dag Lars Ohly och vänstern att ta antisemitismen på allvar.

Uppdatering: Magnus Sandelin kommenterar.

Inga kommentarer: