torsdag, april 16, 2009

Mohamed Omar

Nya uppdateringar görs i detta inlägg. Bläddra till slutet av blogginlägget för att se de senaste.

Carina Rydberg skriver idag i DN om den radikalislamistiska traditionalisten Mohamed Omar:

Vad gäller Förintelsen, anser Omar att det krävs forskning på området. Vad för slags forskning som är nödvändig har han inte gått in på. Darfurkonflikten är, enligt Omar, en sionistisk komplott, iscensatt av CIA. Massakern i Kambodja har aldrig skett.

//

Där har Omar nyligen intervjuat Lasse Wilhelmson, enligt Omar khazarjude och övertygad antisionist. Omar betonar skillnaden mellan antisionism och antisemitism. Men när man läser intervjun och den påföljande diskussionen blir gränsen mellan antisionism och antisemitism alltmer luddig, för att till slut helt utplånas. Här talas det nämligen om utplåningen av Israel som den enda tänkbara lösningen på Palestinakonflikten. Förintelsen har över huvud taget aldrig ägt rum.

//

Jag efterlyser Omars inställning i den pågående Förintelsediskussionen, och får vänta på svar. Till slut kommer det dock. Omar menar att jag är oseriös, och inte kan komma med ”ett enda argument för att den sionistiska versionen av Förintelsen är sann”.

Även Magnus Sandelin har lyft Mohamed Omars och hans gästers påståenden om Förintelsen. Sandelin kommenterar intervjun med Wilhelmson såhär:
Mohamed Omar ställer inga kritiska frågor under intervjun, som är en enda lång propagandaartikel för Wilhelmsons obehagliga teorier. Är det inte hög tid att nu även förpassa Omar till den intellektuella kylan?
Ifrågasättandet av Förintelsen bör inte komma som en förvåning. Det är snarare en naturlig följd av de uttalanden Mohamed Omar har gjort helt öppet redan i januari.

I media togs det fasta på Omars stöd till radikala islamistiska rörelser och diktaturen i Iran medan det antisemitiska kodspråk Omar upprepade gånger använt sig av när han diskuterat makt i samhället tycktes gå de flesta förbi. Så här såg det ut när Mohamed Omar i Fib/k i januari kom ut som "radikal muslim":

Israels advokater har enorma resurser och är oerhört aktiva. Jag har inte ansett mig kunna stå upp emot dem. De skulle ha gjort slarvsylta av mig. De kan förtala, svartmåla och utnyttja sina kontakter för att förstöra människors rykte och karriärer. Men jag bryr mig inte. Sanningen måste sägas.

I Expressen används termen "sionisterna" istället för "Israels advokater". De ligger bakom propagandan mot islam:

Propaganda mot islam, vilken spys ut av sionister...och som sedan sprids med fanatisk glöd genom neokonservativa nätverk visar att det ligger i deras intresse att underminera islam, förstöra synen på islam, ta bort sympatin för islam, skrämma människor för islam.

Och de verkar dominera media:

Varje gång jag har skrivit en artikel som kritiserar islamismen, synen på religionen som vägledande för statsstyret, har jag applåderats av tidningsskribenter, tyckare och bloggare. Varför? Varje avpolitisering av religionen är nämligen ett framsteg för sionisterna.

Mohamed Omars resonemang om "sionisterna" lockade fram en reaktion av poeten och översättaren Rawia Morra som i sin blogg skrev till Omar:

Och för vem ska jag skriva? Till sionisttidningar eller sionistförlag? Och bli recenserad av sionistiska uppblåsta schauvinister i den fastfrusna ankdammen som vet men inte riktig förstår hur stor världen är?

En smickrad Mohammed Omar svarade:

Ta hand om dig och din familj. För Palestina. Om vi bryter ihop har förtryckaren vunnit.

Oskorei, som Rydberg nämnde i sin artikel, bloggar på Nordiska Förlagets bloggportal motpol.nu och är medarbetare i Nationaldemokraternas partitidning Nationell Idag, samma tidning som "fria nationalister" delade ut på medborgarplatsen för ett par veckor sedan. När Mohamed Omar intervjuade Oskorei presenterade han den högerextrema skribenten såhär:

Han är en av de mest klartänkta och kunniga kritikerna av det moderna samhället som finns att tillgå på nätet.

Intervjun illustrerades med en bild på den italienske fascist- och nazistmedlöparen Julius Evola.

Det är inte enda gången Mohamed Omar visar en ideologisk närhet till organiserad högerextremism. Khadidja Ouis skrev raljant i Gringos/Skånskans Islamblogg följande riktat till Omar:

Visst vore det slagkraftigt om nationalister och islamister slog ett gemensamt slag för kärleken till fosterlandet, hembygden och traditionerna? Reclaima Karl XII tillsammans. Han är en figur som ni kanske kan enas kring; en man som ärade sitt fosterland men också införde kalabaliken i det svenska språket.

Omar förstår naturligtvis precis vilka Ouis menar och svarar:

Khadidja Ouis undrar om det inte är på väg att bildas en allians mellan Karl XII-svärmare och radikala muslimer som jag själv. Varför inte? Vad är det för fel på Karl XII?
Mohamed Omars band till högerextremister tycks gå tillbaka till 90-talet. På Radio Islam kan man läsa en text (välj "markera allt" för att texten ska synas ordentligt) som verkar vara författad av Mohamed Omar:
"Under en varm sommardag för ca tolv år sedan introducerade min vän, Jonas DeGeer, mig för författaren och idéhistoriekrn Tage Lindbom. Jag minns Tage för hans glöd och genuint Traditionalistiska kritik av modernismen"

Här finns information om Jonas De Geer för den som är intresserad.

I en intervju med Alf Härdelin beklagar Mohamed Omar att "bögarnas makt växt i samhället". Omar förespråkar också öppet en kriminalisering av homosexualitet:

Vi muslimer skulle nog kunna tänka oss en kriminalisering av homosexuella handlingar.

I intervjun finns även följande ordväxling där Omar talar om att "ta till vapen":

MO: Vad gör man om överheten vill tvinga katolska präster att viga homosexuella?

AH: En sådan utveckling kan naturligtvis tänkas.

MO: Kan man ta till vapen då?

AH: Man kan bli martyr. Det har hänt förr.

Nima Dervish uppmärksammade hur Mohamed Omar beundrar Ayatollah Khomeini och stödjer diktaturen i Iran. Regimkritiska exiliranier är inga flyktingar utan är bara här för att mjölka Sverige på bidrag, menade Omar.

När det gäller konflikten i mellanöstern gör Mohamed Omar inga ansträngningar för att dölja sina åsikter. Han "vill ha ett islamiskt Palestina" och egentligen är det inte ockupationen av Västbanken och belägringen av Gaza som är problemet. I Islambloggen skriver Omar:

Vi muslimer har en annan syn på konflikten. Vi ser den som ett krig mot vår tro, som ett andligt krig. För oss är det mer ett krig mellan idéer än om ett stycke land.

Trots detta kunde man i livsåskådningsprogrammet Existens 26/3 se en fullständigt aningslös Eva Renström nära nog okritiskt intervjua Mohamed Omar.

Magnus Sandelin igen:

Mohamed Omar får ändå fortfarande anses åtnjuta viss respekt. Han får framträda i SVT:s livsåskådningsprogram Existens. Han skriver krönikor på “Islambloggen” hos Gringo/Skånska Dagbladet.
Uppdatering: Förintelseförnekaren Lars "En tom säck kan inte stå" Adelskogh lämnade följande kommentar i Omars blogg:

Bäste Mohamed, det är gott att Du upplyser Dina läsare om René Guénons tidlösa tankar. Nu vill jag upplysa Dig och läsarna av Din blogg att Guénons viktigaste verk, Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, håller på att översättas till svenska: Kvantitetens herravälde och tidens tecken. Det jag hittills översatt, 23 kapitel, har jag lagt ut på min hemsida, http://www.hylozoik.se, inre länk: Veidos. Välkomna, allesamman, att läsa!
Vänliga hälsningar
Lars Adelskogh

Mohamed svarar:

Kära Lars,

Du anar inte hur glad jag är över denna nyhet! Det är verkligen en historisk händelse.


Uppdatering 2: Inlägg om Mohamed Omar av Björn Wiman, Sanna Rayman och Khadidja Ouis.

Uppdatering 3: Tor Billgren här och här och Nima Dervish.

Uppdatering 4: Tor Billgren kommenterar Mohamed Omars tal om (sin tolkning av) Islam som ett botemedel mot homsexualitet och andra "sjukdomar".

Uppdatering 5:
Bengt Held - Kulturrelativistisk omdömeslöshet från Aftonbladet kultur
Stefan Bergmark- De mänskliga onda
Nima Dervish - Rödbrun idioti
Håkan Holmberg - Omars sällskap är tragiskt
Elisabeth Hjorth - Omars attityd
Nima Dervish - Mohamed Omar har gjort mig till islamofob
Devrim Mavi - Vem får kritisera Islam
Kriget i Gaza ett svepskäl för Omar

Uppdatering 6:
Kuturkrönika i Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag om "Mohamed Omar och åsiktskontrollanterna". Omar är även "sommarskribent" på Newsmill. (22/6)

Uppdatering 7:
Delar av intervjun med Mohamed Omar i Nationell Idag finns här. (4/7)
En längre version av intervjun finns nu på webutgåvan av Nationell Idag.

Uppdatering 8:
Mohamed Omar bjuds in till Gomorron Sverige för att diskutera Iran. (15/7) Min kritik mot SVT finns här. Även Nima Dervish, Magnus Sandelin, Martin Tunström och Paulina Neuding skriver om reaktioner som tycks se Omar som vilken debattör som helst.

Uppdatering 9:
Blogginlägg om Mohamed Omars och Ahmed Ramis rasistiska syn på "massinvandring". (15/7)

Upptadering 10: I bloggen Technicolor finns ett läsvärt inlägg om Omars extremism och hatpropaganda.

Uppdatering 11: Torbjörn Elensky om identitetspokitik och Malte Persson om debattklimatet.

Uppdatering 12:
David Munck - Omars destruktiva inflytande
Charlotte Wiberg - Nya tider

Uppdatering 13:
Nytt inlägg i min blogg - PM Nilsson undviker kärngrågan

Uppdatering 14 (090817):
Högerextremt sanningsvittne (bloggen)
Rami, Omar och Uppsalamoskéns vänner (bloggen)
SR:s Mohamed Omar lanserar ökänd antisemit (Realtid)
Inte vilka åsikter som helst (UNT:s ledarsida)
Naivt att hyra ut till nazisten Rami (UNT:s ledarsida)
Ahmed Rami leder studiecirkel i Uppsala (UNT)
Antisemit föreläste i hyresgästföreningslokal (Hem och Hyra)

Uppdatering 15 (090911)

Mohamed Omar kommenterar Sverigedemokratisk israelvänlig retorik i den högerextrema nättidningen Nationell.nu:

Nationell.nu har diskuterat Sverigedemokraternas reaktion med Mohamed Omar och han tror att partiets lismande för Israel och den judiska befolkningen i Sverige handlar om ett försök att rentvå sig från misstankar om antisemitism. Samtidigt anser han att partiets “patriotism” är ett hån mot det svenska folket.

– Att partiet kallar sig Sverigedemokraterna är minst sagt vilseledande marknadsföring, för att inte säga rent bedrägeri. Om de vore ärliga skulle de kalla sig Israeldemokraterna. Partiet representerar inte Sverige och svenskarna, säger han bestämt till nationell.nu och fortsätter:

– De har aldrig reagerat när svenskarnas yttrandefrihet begränsats av den israeliska lobbyn. Vad tycker de om att ett främmande lands intressen, Israels, dikterar vad vi får tycka och tänka i Sverige? Vari ligger deras patriotism om de anser att Sverige ska lägga sig platt inför Israel? Vari ligger deras fosterlandskärlek när de inte protesterar mot att stora delar av så kallade “svenska” media ägs av sionistiska judar?

Därför tycker Mohamed Omar att det finns ett mer passande namn på sverigedemokrater:

– Det är inte det svenska folket som åsyftas i deras definition av “demokrati”, endast det judiska. De borde kalla sig judeokrater, inte demokrater. Israeljudeokrater är en bättre benämning på deras medlemmar.

Omar förklarar för Jonas Adolfsson i Världen Idag (9/9) att han har kontakt med det franska antisionitiska partiet:

Enligt poeten Mohamed Omar är studiecirkeln i Uppsala starten på vad han hoppas ska bli en antisionistisk folkrörelse.
- Detta är bara början, betonar han. Vi expanderar hela tiden och fler börjar engagera sig ideellt, bland annat med översättning av antisionistisk littteratur. Vi kommer även att börja gå. ut mer på gatorna med flygblad och bokbord.

I planerna finns också ett antisionistiskt politiskt parti. Enligt Mohamed Omar har man kontakt med det antisionistiska partiet PAS i Frankrike.

Omar upplever medvind och är för tillfället tacksam för Aftonbladets publicering om påstådd israelisk orgnhandel.
- Den här debatten har gynnat oss i vår propaganda eftersom den visar vilket
inflytande sionisterna har över Svenska medier.

12 kommentarer:

Charlotte W sa...

Mkt bra och informativ postning.

Jonathan Leman sa...

tack så mycket!

Aron Flam sa...

Bra Jonathan

Anonym sa...

Hej,

Jag tycker att du har skrivit ett mycket sakligt och objektivt inlägg om herr Omar och hans ideologiska värderingar. Jag hoppas för demokratin och de mänskliga rättigheternas sak att han p.g.a sina anti-humanistiska åsikter blir utesluten ur PEN. Hemskt att han också använder sig av termer som "Vi muslimer..." precis som om han talar för att alla muslimer skulle ha samma sjuka uppfattning som han själv. Hoppas på fler intressanta inlägg från denna blogg och att du fortsätter följa ärendet.

Jonathan Leman sa...

Gjorde tt undantag här och släppte in den anonyma kommentaren ovan. Välj ett nickname nästa gång du kommentarer.

Är Mohamed Omar verkligen med i PEN?

Anonym sa...

Enligt wikipedia är han medlem i Svenska Penklubben (http://sv.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Omar)
Nu brukar det ju vara lite si och så vad gäller wikipedias hantering av fakta, men det kanske finns andra källor som kan bekräfta eller förkasta påståendet?

David Munck sa...

Menar Omar verkligen att regimkritiska exiliranier "är inga flyktingar utan är bara här för att mjölka Sverige på bidrag" ? Det låter ju som Sverigedemokraterna. Les extremes se touchent...
Den sekulära vänstern i Sverige har däremot (hittills) haft goda kontakter med organiserade exiliranier, vilka ofta själva var aktiva i störtandet av shahen 1978-79 men sedan fick se sin kamp kidnappas av islamiska fundamentalister.

Jonathan Leman sa...

David Munck,

Det är iaf så han uttrycker sig:

http://nordicdervish.wordpress.com/2009/01/24/det-heliga-underlandet/comment-page-1/#comment-8430

http://nordicdervish.wordpress.com/2009/01/24/det-heliga-underlandet/comment-page-1/#comment-8428

Christopher Aqurette sa...

Hittade just denna artikel om Omars medlemskap i PEN.

Jonathan Leman sa...

Intressant artikel i den ofta märkliga Världen idag.

Inga-Lina sa...

Tack, informativt och klargörande!

Anonym sa...

Tjena, läser just nu i tidningen Dagen att Mohamed Omar nu lämnat svenska PEN klubben eftersom han numera anser att PEN är anti-islamisk.