fredag, maj 27, 2011

Extramaterial

I reportaget var det mycket som inte fick plats men här i min blogg är ju platsen oändlig. Därför tänkte jag presentera ett urval av citat som ger en bild av Shamirs åsiktsregister.


En text från 2007 ("Darkness from the West") författad av Israel Shamir ger en tydlig bild av hans syn på kvinnor och homosexuella.


Han kopplar samman uppmärksammandet av övergrepp på barn inom katolska kyrkan i USA med Israels belägring av Betlehem 2002: ”Då mindes plötsligt flera hundra män och kvinnor i fyrtioårsåldern att de hade utnyttjats för omkring 20 år sedan”.


Sex med minderåriga bör, enligt Shamir, vara tillåtet så länge den minderårige är av motsatt kön. Problemet är homosexualitet och Shamir slår fast att de sexuella övergreppen handlar om homosexualitet, inte pedofili.


”[D]en som säger sig vara ett offer bör stämma organisationer som verkar för homosexuellas rättigheter snarare än kyrkan”, skriver Shamir.


Vidare påstår Shamir att män i allt högre grad dras till andra män och även till pojkar eftersom kvinnor blivit allt mer lika män och därmed onaturliga och olämpliga för samlag.


”Den yttersta skulden faller inte på kyrkan utan på den feministiska och lesbiska rörelsen”.


Fler citat:


”Skillnaden är inbyggd, den är det inneboende, mest framträdande draget av det svalg som är befäst mellan de två religionerna: medan kristna manas att bedja för sina fiender, drömmer judar om hämnd”

American Free Press, 15/10 2001


Palestina är inte judarnas yttersta mål; världen är slutmålet. […] I sin strävan efter världsherravälde behöver judarna en bas och israelernas uppgift är att erövra och befästa denna bas. […] Israelerna är världsjudendomens slödder, sända för att erövra landet åt Den nya världsordningens högkvarter.


Israel Shamir, Pardes, 2005


”Jag tycker att det är varje muslims och kristens plikt att förneka Förintelsen, att förkasta denna trosföreställning, precis som Abraham och Moses förkastade avgudarna. Varje person som bekänner sig till Gud borde förneka Förintelsen.”


Israel Shamir intervjuad i Mohamed Omars blogg 11/8 2009


”Jag anser inte att antisemitism existerar idag. Det är ett påhittat problem som används av det judiska ledarskapet. Genom att bevara bilden av en farlig fiende upprätthåller de sin makt.”


Israel Shamir intervjuad i Folket i bild/Kulturfront 15/3 2005


”Vem är fienden? Vissa refererar till Israellobbyn och dess omfattande mediekontroll. I det berömda traktaten kallades de Sions vise. Andra kallar dem Illuminati. Jag har benämnt dem Samtalets härskare, de som sköter den väloljade maskinen av desinformation och indoktrinering, från Wall Street Journal till Wikipedia.”


”Som rebeller mot Gud kommer de att besegras. Som charlataner kommer de att kläs av. Deras fall är nära förestående. Men det kommer inte att ske utan vårt hårda arbete, utan att våra insikter blir vitt spridda och allmänt accepterade. De måste förkastas fullkomligt, lika fullkomligt som vi manas att förkasta dem i vår trosbekännelse.”


”Darkness from the West”, 27/7 2007


”Invandring förstör sammanhållningen i värdlandet. Mammoniter vill inte ha ett sammanhängande samhälle, de föredrar ett tunt, flytande samhälle som är lättare att dricka upp. Det är därför Mammoniter stödjer invandring.”


”Men sionism är en lokal sjuka medan dess storebror, mammonit, är en världsomspännande pest som söker göra hela världen till ”Stor-Israel” med köpcentrum, förstörda byar, bosättningar för en utvald klick och många många flyktingar som en källa till billig arbetskraft. Sionister förstörde Palestinas natur, mammoniter förstör hela världens miljö. Sionisterna ryckte upp palestinierna med rötterna, mammoniterna gör hela världen rotlös.”


”On the Move”, 4/11 2002 / (publicerad i Blommor i Galilén)


Mer läsning: