torsdag, januari 12, 2012

Samuel Edquists väntade invändning

Samuel Edquist recenserar i Aftonbladet Niklas Orrenius nyutkomna bok och retar sig på att Orrenius intervjuar forskaren Henrik Bachner och SKMA:s ordförande Willy Silberstein. Argumentationen känns igen. Det är i de flesta fall utmärkt med belysning av rasism, men fan ta den som pekar på förekomst av antisemitism. Edquist skriver:
"Det saknas dock inte saker jag blir tveksam inför. I reportaget om konflikterna runt Davis Cup-matchen Sverige–Israel i Malmö 2009 tas relationen mellan Israel­kritik och antisemitism upp, men bara med idéhistorikern Henrik Bachner och Willy Silberstein från Svenska kommittén mot antisemitism som oberoende analytiker. Det blir orimligt, med tanke på ämnets känslighet och att det knappast saknas kännare på området som inte är lika snara att utmåla bestämda personer och åsikter som antisemitiska. Då slår Orrenius betraktande och refererande stil över till att bli ideologisk budbärare..."
Det är oklart vem Edquist önskar att Orrenius istället skulle intervjua. Själv tycker jag att det kännetecknar god journalistik att man vänder sig till ansedda forskare och bedömare som kan hantera källor istället för slarviga och genompolitiserade debattörer som exempelvis Samuel Edquist själv. 2008 hittade han på och förfalskade så det visslade om det när han angrepp Levande historias undersökning av antisemitiska attityder.

Uppdatering: Artikeln Edquist stör sig på.