onsdag, november 21, 2007

Koreabloggen om Stefan Hjertén

Koreabloggen skriver om den gamla TT-räven Stefan Hjertén aktiva stöd till den nordkoreanska regimen. Koreabloggen nöjer sig inte med beskriva Hjerténs stödverksamhet utan tar själv kontakt med Hjertén.

Om sitt engagemang säger Hjertén idag:

"Det var rena idiotin alltihopa" och "Idag skäms jag verkligen."

Visst är det bra att Hjertén idag ångrar sitt arbete för Svensk-Koreanska Föreningen men jag tycker ändå att det är lustigt hur en man som beskriver sitt politiska engagemang i fyrtio års åldern på det sätt som man beskriver pinsamheter från sin barndom eller ungdomens naiva synder.

Nåväl, Hjerténs politiska omognad inbegrep mer än stöd till Nordkoera. Han och tomtarna på FiB/Kulturfront stödde (och stödjer nog fortfarande) nynazitiskt förintelseförnekande. När jag skriver stödja menar jag inte ett principiellt försvar av yttrandefriheten, den försvarar jag också. Jag syftar på att man beskriver Faurissons historieförfalskning som god vetenskap. Det är något helt annat.


Detta yttrande i fransk radio av förintelseförnekaren Faurisson…

”De påstådda gaskamrarna under Hitlertiden och det påstådda folkmordet på judarna utgör en och samma historielögn; denna har tillåtit en jättelik politisk och finansiell bluff vars främsta förmånstagare är staten Israel och den internationella sionismen och vars främsta offer är det tyska folket – dock icke dess ledare – och det palestinska folket.”

...bemöter Stefan Hjertén såhär:

”När jag upptäckte frånvaron av antisemitism hos Faurisson genom att läsa hans texter och inlägg i debatten, blev jag förvånad och antog att ett misstag hade begåtts, någon hade i skumma syften kallat Faurisson antisemit…”

Det Skulle vara intressant att veta om stödet till förintelseförnekande och legitimerande av antijudiska konspirationer också är "rena idiotin".

14 kommentarer:

Bulten i Bo sa...

Det är väl lämpligt att även du ringer Hjertén och frågar honom om vad hans åsikt är idag, om du tycker det är viktigt.

Rörande ditt citat av honom så kan det ju vara intressant att se detta i sitt sammanhang:

Nu är det egendomliga det att Faurisson inte är vad som vanligtvis menas med antisemit. Han ger inte uttryck för rasidéer eller utslungar angrepp mot judar eller andra folkgrupper. Själv säger han så här: - Jag blir smutskastad, man kallar mig t o m antisemit.

Nar jag upptäckte frånvaron av antisemitism hos Faurisson genom att läsa hans texter och hans inlägg i debatten, blev jag rätt förvånad och antog att ett misstag hade begåtts: någon hade i skumma syften kallat Faurisson antisemit, och det hade fastnat i så hög grad att t o m i avkroken Sverige den främsta avkrokstidningen DN kunde fastslå att Faurisson är antisemit.
Men så enkelt är det inte. I stället har ordet antisemitism genomgått en dramatisk innehållsförändring, föga uppmärksammad i ordböcker eller allmänna medvetandet.


Sen vill jag nog hävda att man tar på sig en stor bevisbörda om man hävdar att den aktuella uppsatsen kan karaktäriseras som genomgående beskrivningar av Faurissons slutsatser som sanningar och hans studier som god vetenskap och att FiB/Kulturfront stödde (och stödjer nog fortfarande) nynazitiskt förintelseförnekande.

Jonathan Leman sa...

strunprat, bulten. ser man inte antisemitismen i faurissons yttrande är det man själv som gör sig skyldig till en innehållsförändring av antisemitimsen. sammanhanget är knappast mer smickrande. Faurissons yttrande innehåller en massa ingredienser av klassisk antisemitism

Det är den moderna antisemitismens och försvarandet av densammas signum att endast erkänna öppet tal om judisk ras som antisemitism. Talet om den underlägsna judiska rasen är knappast det enda inslaget i den antisemitiska idetraditionen

ibland undrar jag om du inte vet detta lika väl som jag.

Bulten i Bo sa...

Jo, att du och Hjertén (åtminstone modell tidigt åttiotal) inte är överens om hur antisemitism ska definieras, det är ju inte så förvånande! Men i hans egen text borde väl tolkningsförträde kunna ges åt de som använder hans egna definitioner, eller hur.

Att påstå att kuwaitiska regeringsmedlemmas döttrar ljög om irakiska plundringar av kuvöser eller att påstå att många irakier har svarat osant i den undersökningen som publicerades i Lancet som visade att 1.2 miljoner skulle ha stupat, inte kallar jag detta rakt av för anti-arabism eller islamofobi! Ifrågasättande av avgivna historiska vittnesmål måste kunna göras utan att detta nödvändigtvis ska betraktas som ett angrepp på personerna baserat på deras DNA-basparsföljder/religionstillhörighet, det tycker i alla fall jag!

En fråga i all vänlighet, tycker du att man överhuvudtaget kan syssla med att kritiskt granska av uppgifter om Förintelsen? Eller ingår det i din definition av antisemitism att en sådan person per se ska betraktas som antisemit?

Jonathan Leman sa...

Nej, tolkningsföreträde skall inte ges till dem som använder hans definition. Deras definition går ut på att semantiskt dekonstruera begreppet för sina poltitiska syften.

Om utgångspunkten för en granskning av förintelsen är att förintelsen inte ägde rum är man en rättshaverist och ingen "kritisk granskare". dessutom lämnar faurisson inga frågetecken kring huruvida han har en antisemitisk världsbild eller inte. yttrandet från fransk radio som är återgivet i bloggposten innehåller klassik antisemitism.

En lustig grej är att du och dina rättshaveristiska kompisar inte har några problem med att tala om exempelvis SD:s systematiska och genomgående antimuslimska och antiarabiska fördomar trots att de aldrig någonsin talar om någon ras. SD talar om kultur men likförbaskat kan man tala om att de sprider fördomar.

Det känns helt lönlöst att diskutera med en person som inte ens kan känna igen det mest uppenbara fallet av antisemitism.

Bulten i Bo sa...

Om utgångspunkten för en granskning av förintelsen är att förintelsen inte ägde rum är man en rättshaverist och ingen "kritisk granskare".

En kritisk granskning är väl att man förutsättningslöst sätter sig in i materialet och därigenom kritiskt granskar det.

Rörande rasidéer så missade du vissta halva skriften Han ger inte uttryck för rasidéer eller utslungar angrepp mot judar eller andra folkgrupper.

I övrigt är vi väl överens om att vi inte är överens om något. Glöm dock inte bort att det är kutym att man länkar till huvudkällan när man citerar och att man bör ha sett citatet i sin helhet!

Jonathan Leman sa...

"Han ger inte uttryck för rasidéer eller utslungar angrepp mot judar eller andra folkgrupper."

Jag har läst det här också, men det förändrar inget.

min poäng är att han inte vill erkänna antisemitismen om det inte uttryckligt handlar om ras.

Jag uppmärksammade dig på att det faktum att trots att sd inte talar om muslimsk eller arabisk ras talar vi ändå om att de har och sprider fördomar mot muslimer och araber. Konstigt att så olika mätmetoder ska användas på fördomar mot olika grupper.

fortsatta inlägg som inte bemöter detta kommer tas bort. Vill du bara skriva strunt får du göra det på din blogg.

Anonym sa...

Jonathan.

Hur ser du på Arno Mayer (professor i europeisk historia vid Princeton university, tillika flykting från tredje riket). Han har ju bla sagt/skrivit att det är underligt att "himlen inte mörknade" då fler judar och andra dog av svält och andra "naturliga" orsaker än av avrättning. David Cole är en annan kritiskt granskande jude som media och bla JDL medevetet tystat ner. Han har bla ifrågasatt den påstådda existensen av gaskammare i Auswitch. Och så själklart Norman J Finkelstein med boken "Förintelseindustrin"

Är dessa ochså antisemiter eller är de kritiska/objektiva granskare utan förutfattade meningar och syften?

Jonathan Leman sa...

Bra försök, Randor/Bulten.

Bulten i Bo sa...

Om du försöker påstå att jag skulle ha skrivit Randors inlägg ovan ser jag fram emot att du bevisar detta. I annat fall ser jag fram emot en förutsättningslös ursäkt.

Rörande raser och Sverigedemokraterna, jag vill påstå att det är ett solklart fall av rasism mot judar att hävda att "Förintelsen har inte ägt rum, det vet väl alla att judar ljuger, så även om detta", trots att det inte i dettta specifikt uttrycks att det skulle vara något genetiskt perspektiv som förklarar den påstådda lögnen. Personen som hävdar påståendet ovan gör sig skyldig till en kollektivt angrepp och generalisering av en folkgrupp/religionsutövare, vad som vanligtvis benämns som rasism (även om man rent definitionsmässigt kan ifrågasätta korrektheten av detta begrepp).

När sverigedemokrater eller andra yttrar sig på detta sätt anser jag det vara korrekt att använda termen "rasism" för detta.

Men som jag hävdar ovan, folk som ifrågasätter korrektheten av påståenden av kuwaitiska prinsessor eller irakiska intervjuoffer i Lancetundersökningen, det finns absolut ingen nödvändighet att utgå ifrån att dessa ifrågasättanden måste grunda sig i rasistiska fördömanden av folkgruppen araber/religionsutövarna muslimer. Det kan vara så, men ska jag hävda det har jag bevisbördan på mig för det.

På samma sätt behöver inte ifrågasättanden av den historiska händelsen Förintelsen (detaljer, omfång mm) vara baserat på en antisemitisk agenda.

Jonathan Leman sa...

"Rörande raser och Sverigedemokraterna, jag vill påstå att det är ett solklart fall av rasism mot judar att hävda att "Förintelsen har inte ägt rum, det vet väl alla att judar ljuger, så även om detta", trots att det inte i dettta specifikt uttrycks att det skulle vara något genetiskt perspektiv som förklarar den påstådda lögnen. Personen som hävdar påståendet ovan gör sig skyldig till en kollektivt angrepp och generalisering av en folkgrupp/religionsutövare, vad som vanligtvis benämns som rasism (även om man rent definitionsmässigt kan ifrågasätta korrektheten av detta begrepp)."

men falller inte faurisson in i din definition av rasism då?

Bulten i Bo sa...

Mig veterligen har inte Faurisson hävdat någon motsvarighet till det fingerade citatet jag gav dig; har du bevisen på motsatsen så låt mig veta!

Jonathan Leman sa...

vadå, det står ju mer eller mindre att judar är historiens största bedragare och att man svindlat hela världen.

du skriver att detta hade varit ett solklart fall av rasism: "Förintelsen har inte ägt rum, det vet väl alla att judar ljuger, så även om detta"

Men man måste verkligen gå in fullständigt löjliga semantiska hårklyverier för att överhuvudtaget se någon skillnad. Som sagt, du har inte förstått vad antisemitism innebär om du tror att det bara inbegriper explicit rasmässiga generaliseringar om judar. Det är historielöst och korkat.

det skulle vara intressant att höra dig kommentera de frekventa islamofobianklagalserna som kommer trots att inget uttalande om ras gjorts.

Dina egna ord:
"Er närvaro skulle kunna fungera som en sorts "föräldravandring" bland de rasistiska israelvänner som frekventerar bloggosfären med sitt oförblommerade exponerade hat mot muslimer."

Hmm, här verkar det inte vara några problem för dig att tala om rasism. vad märkligt. eller förresten, en rättshaverist behöver knappast vara konsekvent.

Bulten i Bo sa...

Faurissons antisemitism består alltså i att han tror i fel rörande en fråga om en historisk händelse. Minsamnn!

Då borde det med samma logik följa att alla Stockholm Spectator/NMI-medarbetare som förnekat den i Lancet publicerade undersökningen om 600 000 dödade irakier, att dessa personer på samma sätt bör stigmatiseras från debatten så som varande "anti-araber"!

Och att någon seriös forskning rörande folkmordet i Belgiska Kongo aldrig kommer att kunna bedrivas eftersom allt kristiskt granskande kommer att bedömas som ett utslag av en rasistisk "anti-afrikansk" agenda. Och ingen seriös forskare vill ju genomgå en sådan stigmatisering, så resultatet av denna vetenskapssyn (om den slår igenom) är att källkritik aldrig kommer att ske i fall rörande uppgifter som beskiver ett folkmord.

Vad Jonathan borde känna till som vetenskapsstudent (Ja, jag räknar lärarutbildning dit) är att förutsättningen för att en kunskap ska kunna fastslås är att den har kunnat stå sig mot den kritiska granskning som alla vetenskapliga upptäckter MÅSTE genomgå. Annars förlorar den sin legitimitet.

Rörande inlägget på min blogg där jag förslår att judiska församlingens Anders Carlberg borde bedriva en "nät-föräldravandring" bland vissa av Israels supportrar som jag tror att landet helst skulle klara sig utan, ja, jag anser att dessa personer utan tvivel är rasister. Jag kan, om du så efterfrågar, presentera exempel på deras skrifter som får all vanlig rasism att verka futtig.

Men som sagt, den får du beställa specifikt om du önskar se den i kommentarsspalten på din blogg!

Jonathan Leman sa...

"Vad Jonathan borde känna till som vetenskapsstudent (Ja, jag räknar lärarutbildning dit) är att förutsättningen för att en kunskap ska kunna fastslås är att den har kunnat stå sig mot den kritiska granskning som alla vetenskapliga upptäckter MÅSTE genomgå."

Vad bulten borde veta är att det faurisson sysslar med inte är en vetenskaplig granskning utan en konpirationsteoretisk ansats som går ut på att man hittar en fråga där det finns delade meningar och därför säger att hela förintelsen är en lögn. Det är ingen forskning eller granskning.

"bland vissa av Israels supportrar som jag tror att landet helst skulle klara sig utan, ja, jag anser att dessa personer utan tvivel är rasister."

Jag är också övertygad om att det finns vissa som försvarar israel som också är rasister precis som det finns dem som försvarar palestinierna som är rasister.

Det faktum att du utan att tveka kallar dem för rasister men vägrar kalla Faurisson för rasist visar att du är totalt vinklad hycklare och att din defintion av vad som är rasism är är helt genompolitiserad. Du har skjutit dig i foten och saknar helt trovärdighet.

Debatten är nu avslutad.