måndag, januari 21, 2008

Rättshaveristerna flockas kring Mana-debatten som flugor kring skit

Bloggaren Hampus Eckerman försöker skjuta idéhistorikern Henrik Bachners trovärdighet i sank eftersom han inte kan tåla att antisemitism diskuteras. Bachner har uppmärksammat det systematiskt antijudiska som präglar tidskriften Mana. Det enda denne Eckerman lyckas med är att visa att han är en obstinat rättshaverist som inte kan handskas med källor..

Det första Hampus stör sig på är att Bachner tar upp en Mana-text där rondellhundsdebatten och en Israelisk militäroperation i Syrien kopplas samman

"Man kan undra ifall Mahmoud Ahmadinejad, Irans president med sinne för långsökta konspirationsteorier inte i själva verket har rätt. Det var Israel som påverkade Lars Vilks att göra rondellhundarna, för på det här viset kommer landets folkrättskränkning bort från löpsedlar och nyhetssändningar."

När det gäller citatet stämmer det att Blomquist visar att han är kritisk till Ahmadinejad genom att säga att han har ”sinne för långsökta konspirationsteorier”. Men det är inte tydligt att Blomquist är ironisk i fallet Vilks. Det kan ju vara så att den iranske presidenten denna gång faktiskt har rätt. Så tolkade iaf jag citatet i fråga. En sådan tolkning är inte speciellt uppseendeväckande om man beaktar att Mana är en grupp rättshaverister som konspirerar gränslöst.

”det absurda är att även standardversionen av Förintelsen – den sionistiska – versionen används för att hålla förintelsens hjul rullande”

030128

”Idag är det det arabiska folkets tur att malas i Non-stop-going-machine-of-Holocast!”

030128

"Hyckleriet och manipulationen i denna sk debatt är mer än uppenbara. Rapportens budskap är att muslimerna är mer "antisemitiska" än de kristina. Av offren krävs en orimlig distans och nyansering i uttrycken medan övergreppen tystas ner och tillmällen nyanseras och nonchaleras"

"Antirasister och antinazister kriminaliseras, och ”antisemitismen” omvandlas till allt det som den Israeliska ambassaden inte vill höra. BRÅ/FLH:s rapporter är bara en droppe i det hav av ideologisk propaganda som vill få allmänheten att acceptera en politik som de inte vill ha. En politik som går ut på att stänga ute, bomba, söndra, utplåna och plundra folk lång borta."

060314

"Alltså det ligger i Israels intresse att hela området fortsatt vara instabilt, och skapa fientliga klimat runt omkring, för att om Israel har viljan till fred så skulle ha accepterat dem internationell freds planer eller dem arabiska freds initiativ, men fred och Israel hör inte ihop, bara om det understickas med militärt medel och förverkliga den israeliska sniken och girigheten i hela Mellanöstern."

070410

"Nobelprisförfattaren Alexander Solsjenitsyn som skrev om Gulag, hävdade att den ursprungliga ryska arkipelagen var utarbetad och administrerad av judar. Hans påstående blev kritiserat och förnekat av judiska organisationer. Det finns emellertid ingen tvekan om vem som skapade Palestinas Gulag."

030129

Underförstått i det sista citatet är att de judiska organisationerna inte har någon trovärdighet och att det de facto var judarna som låg bakom Gulag, precis som alla andra hemskheter i Världen enligt författaren som kallar sig Israel Shamir som Mana gav utrymme till. Läs mer om rasisten Shamir hos Expo (här och här)

Skriverier om att Muhammed var våldtäktsman och massmördare brukar i regel förekomma i antimuslimska sammanhang och fördömas som islamofobiska, vilket är bra. När man dock skriver liknande om judar och judisk tro är det i många fall få som tar avstånd. Då används med fördel andra måttstockar för att i vanlig ordning bortförklara all antisemitism.

I detta nyhetsbrev beskrivs hur Ordfront upplät utrymme till en text som handlade om mer än religionskritik.

”Således upplät Ordfront nr. 1-2, 2000 fem sidor åt en analys av Gamla Testamentet som
bar antijudaismens alla kännetecken. Gamla Testamentet, GT, är som bekant det kristna
namnet på den judiska bibeln. Och i enlighet med kristen antitetisk teologi porträtterades här
GT som kristendomens motsats. Ordfronts läsare fick veta att det var obegripligt hur "de kristna" kunde acceptera ett budskap "som står i direkt strid med allt som Jesus av Nasaret lärde ut". Den judiska bibelns Gud var en "psykotisk mördare", rasist och "fullblodsnazist". Han kunde ha varit "läromästare" åt Hitler. Skribenten klagade över att det "länge varit omöjligt att ens tala om den stora inre överensstämmelsen mellan nazismen och den gammaltestamentlige guden" och pläderade för en kristen brytning med GT. Kanske uttrycktes här en längtan till 1930-talet då denna typ av associationer och förslag var legio i antisemitisk argumentation. Efter att döpta européer under inflytande av egenproducerad rasism och nazism begick folkmord på judar har fantasin om rasism, nazism och folkmord som företeelser rotade i judendomen emellertid lockat allt bredare skaror.”

Det påstås också att Hjertén endast försvarade Faurissons yttrandefrihet, något som är helt okontroversiellt. Jag tycker också att Faurissons skitsnack ska vara tillåtet rent juridiskt. Det Hjertén gör är emellertid något annat. Hjerténs engagemang består till stor del av att beskriva Faurissons slutsatser som sanningar och hans studier som god vetenskap.
Detta yttrande i fransk radio av förintelseförnekaren Faurisson…

”De påstådda gaskamrarna under Hitlertiden och det påstådda folkmordet på judarna utgör en och samma historielögn; denna har tillåtit en jättelik politisk och finansiell bluff vars främsta förmånstagare är staten Israel och den internationella sionismen och vars främsta offer är det tyska folket – dock icke dess ledare – och det palestinska folket.”

...bemöter Stefan Hjertén såhär:

”När jag upptäckte frånvaron av antisemitism hos Faurisson genom att läsa hans texter och inlägg i debatten, blev jag förvånad och antog att ett misstag hade begåtts, någon hade i skumma syften kallat Faurisson antisemit…”

Hjertén inte bara förklarade Faurissons påståenden som icke-antisemitiska, han menade själv att han genom Faurisson insett att gaskamrarna var besvärliga ur källsynpunkt.

Boström drev tillsammans med Mikael Löfgren i Mediemagasinet tesen att rapporteringen om Israel-Palestina var "otydlig" och detta därför att tre svenska korrar vara judar (dvs judiskheten gjorde dem suspekta), dels påverkan av en föregiven judisk lobby, dels påtryckningar från Israel. Nathan Shachar, en av de som misstänkliggjordes, kommenterade detta i DN. (011114)

” I tv-programmet Mediemagasiet (1/11) hävdade bland andra fotografen Donald Boström och DN:s medarbetare Mikael Löfgren att Mellanösternkonflikten är "otydlig" i svenska medier. Detta skulle bero dels på att några av dem som rapporterar från regionen har judisk anknytning, dels på påtryckningar från den judiska lobbyn och israeliska interventioner i medierna.
Innan vi ordar om Mellanöstern är det viktigt att understryka vad det här handlar om. Det handlar om detta: För att utforska en skribents fördomar, hans "bias" och andra skavanker
räcker det med att läsa honom. Inget mer behövs. Om det han skriver är vederhäftigt kan inga avslöjanden om hans person trolla bort detta. Om det han skriver är oriktigt kan inga glimtar ur hans privatliv andragas som förmildrande omständighet. Redan antikens argumentationsanalytiker insåg detta, och de myntade en särskild term för sådana felslut, argumentum ad hominem, det vill säga slutledningar som utgår från personen, inte från det han påstått.”


När det gäller Ulrika Kärnborgs konspirationsteorier står det följande i hennes artiklen i DN:

"Redan året före terrorattentatet mot World Trade Center var Bushadministrationen upptagen med att annullera internationella fördrag, dra sig ur FN-samarbete och närma sig det Likudledda Israel, samtidigt som man faktiskt, ja, helt öppet, förberedde en attack mot Irak. Efter att pliktskyldigast, med överväldigande stöd från världsopinionen, och märk väl: resultatlöst, ha jagat Usama bin Ladin i Afghanistan, kunde man så återgå till den ursprungliga planen, att störta Saddam Hussein för att på så vis eliminera åtminstone en av Ariel Sharons fiender."

Bachner kallade aldrig Kärnborg antisemit. Det han gjorde var att peka på henne som exempel på skribenter som attraheras av konspiratoriska idéer ang Irak. Den ofta Israelkritiska kulturskribenten Anita Goldman skrev följande:

”Men det förvånar när Sveriges största liberala morgontidning "komplementerar" på detta vis. Där presenteras den första april en förklaring till den kolossalt våldsamma konflikten mellan USA/Storbritannien och Irak; "Målet är att undanröja en av Ariel Sharons fiender". Hela detta väldiga krigsföretag har alltså igångsatts för att stödja en specifik regim i lilla Israel! Nej, ni läste inte fel och det dementerades inte som DN:s första aprilskämt dagen därpå.
Ulrika Kärnborg, en välkänd medarbetare på kulturredaktionen "menar" så och för att ge emotionellt support till denna konspirationsteori.”
(AB 030403)

Att konspirationsteorier av den typen bygger på den antisemitiska idétraditionen är knappast någon sensation, annat än för dem som vägrar att erkänna annat än rasbiologiskt betingat och utrotningsinriktat hat mot judar som antisemitism.

Det Bachner skriver i artiklen Zaremba refererar till är:

” Att hävda att den proisraeliska lobbyn i USA är inflytelserik är inte att ge uttryck för fördomar. Gränsen överskrids dock när detta inflytande tecknas i termer som saknar grund i verkliga förhållanden, men som överensstämmer med traditionella antisemitiska fantasier. Gränsen passeras således när den "judiska lobbyn" beskrivs som så allsmäktig att den egenhändigt styr USA:s utrikespolitik eller håller den amerikanska administrationen som "gisslan". Detta är en syn som inte är ovanlig i svensk debatt.
I samband med Irakkriget har vi sett en ny variant av denna mytologi. Bland de många konspirationsteorier som cirkulerar - också i några av våra
ledande tidningar - återkommer den om att USA egentligen utkämpade ett krig för Israels räkning. Målet, antydde till exempel Ulrika Kärnborg, var att "eliminera [...] en av Ariel Sharons fiender" (DN 1/4 2003).”

Detta torde inte vara kontroversiellt alls. Det är helt ok att tala om att israeliska lobbygrupper är inflytelserika men Kärnborgs rader visar just exempel på hur ”detta inflytande tecknas i termer som saknar grund i verkliga förhållanden, men som överensstämmer med traditionella antisemitiska fantasier”.

När det gäller rapporten från EUMC är det uppenbart att den mörkades pga sina slutsatser och inte för bristande vetenskap. I en artikel i Die Welt 28/11 2003 sammanfattar rapportens författare sina resonemang. Översättning finns på sidan 2 i SKMA:s nyhetsbrev. Det som inte framgår är att EUMC till slut publicerade rapporten och att den finns att hämta här.

I slutet av sitt febriga utbrott försöker bloggaren anklaga Henrik Bachner för att vara konspirationsteoretiker.

Det är inte varken konstigt eller konspiratoriskt att påstå att svenska judar borde agera med mycket större självsäkerhet och tydlighet i den svenska debatten. Här finns fortfarande en historiskt betingad försiktighet. Att judar och judiska organisationer i USA och Frankrike på ett helt annat och självklart sätt deltar i debatten och inte kan bortses från är knappast ett uppseendeväckande påstående.

Enda anledningen till att jag tagit mig tid till detta är att det faktiskt finns några människor där ute som läser Eckermans skräp.


20 kommentarer:

Anonym sa...

Shit, vilken genomarbetad blogg. Du är förlåten för att du inte har bloggat sedan november.

L. O. K. Ejnermark sa...

Ironi är svårt, men har man inte i förhand bestämt sig att Mana är "antisemitisk" då är det inte alls svårt att läsa Blomqvists ironi. Detta skulle Bachner ha sett om han vore en seriös forskare som anser sig öka kunskap genom textanalys. Bachner är en pajas både som debattör och forskare.

Vad gäller tidskriften Mana och antisemiten Shamir har jag skrivit på min blogg, bland annat är det ohederligt av Bachner och således av underhuggare som du att inte återge Arne Ruths fyra sidiga kommentar till Kulturrådet som behandlar just Shamirs artikel i Mana. Mana hade i ett gammalt nummer publicerat en artikel skriven av Shamir. Men detta var före Shamir blev avslöjad av Expo.

Arne Ruth kommenterade även att just denna artikel av Shamir inte heller var antisemitisk. Efter Expos avlöjande av Shamir så avbröt Mana allt vidare samarbete med Shamir. Denna verklighet passade nog inte in i Bachners halmstråtolkning.

Bachner konstruerar konspirationer och fumlar med material som en oseriös forskare.

Sedan vekar du ha samma problem som Bachner. Israelkritik har ingenting med antisemitism att göra.

Anonym sa...

Uymärkt inlägg, men Hampus m fl är nog inte så intresserade av att ta reda på sanningen

De som försvarar Mana verkar helt bortse från de citat som det handlar om, och istället påstå att det skulle vara för att Mana är israelkritiskt som de får indraget bidrag.

Jonathan Leman sa...

Krohnman,

tack så mycket.

Kristoffer,

"Ironi är svårt, men har man inte i förhand bestämt sig att Mana är "antisemitisk" då är det inte alls svårt att läsa Blomqvists ironi. Detta skulle Bachner ha sett om han vore en seriös forskare som anser sig öka kunskap genom textanalys."

fast ironin är inte uppenbar. Det enda som framgår är att Blomqvist inte gillar Irans president. Det framgår inte att Blomqvist förkastar idén om att "sionisterna" låg bakom Vilks. Hade detta varit Bachners enda stödargument hade jag kunnat hålla med om att kritiken är tunn. De av oss som tagit oss an Manas texter kan dock se att antisemitismen är satt i system.

"Bachner är en pajas både som debattör och forskare."

går du på dagis?

"Vad gäller tidskriften Mana och antisemiten Shamir har jag skrivit på min blogg, bland annat är det ohederligt av Bachner och således av underhuggare som du att inte återge Arne Ruths fyra sidiga kommentar till Kulturrådet som behandlar just Shamirs artikel i Mana. Mana hade i ett gammalt nummer publicerat en artikel skriven av Shamir. Men detta var före Shamir blev avslöjad av Expo."

Jag tycker att det är uselt av Manas underhuggare, som du, inte inse att Shamirs antijudiska skriverier fanns där för alla att se innan Expo skrev om honom. Han avslöjade sig själv och Expo skrev efter en tid om det. Det är inte så att Expo erbjuder kvittot på om något är antisemitiskt eller ej. Snubben var uppenbart antisemitisk redan innan Expo uppmärksammade honom.

Ruths tes är att tidningen inte går över gränsen till rasism och därför ska ha fortsatt stöd. Ruth menar också att om tidningens skriverier inte riskerar åtal för hets mot folkgrupp måste de få stöd. Något annat vore censur. Fine, men för att vara intellektuellt hederlig måste man också ge då stöd till de radikala rasister som brukar placeras på högerkanten också. En tidning som argumenteterar som SD Kuriren eller ännu värre, nationalsocialitisk front bör alltså också ha stöd. något annat vore censur, med Ruths egna argument.

"Bachner konstruerar konspirationer och fumlar med material som en oseriös forskare."

"Sedan vekar du ha samma problem som Bachner."

svepande och korkat skrivet. Kom med substansiell kritik om du har det.


"Israelkritik har ingenting med antisemitism att göra."
Näe, precis. Därför kan man inte sprida antisemitism och sen kalla det för israelkritik.

L. O. K. Ejnermark sa...

Jonathan:
God ironi är aldrig uppenbar, det är ju faktiskt det som är själva grejen med ironi. Det framgår att Blomqvist inte gillar Irans president och dennes konspirationsteorier och tar sedan upp en av dennes konspirationsteorier. Det är fullständigt klart, men inte uppenbart, om det vore det skulle det inte vara ironi. Men det är ju gott att du i alla fall håller med om att Bachners felcitering och feltolkning om Blomqvist är ett dåligt stödargument. Men att du sedan anser att det finns andra exempel som visar på att; ”antisemitismen är satt i system” har jag väldigt svårt att se. Inga exempel som du tagit upp eller Bachner har visat på någon som helst antisemitism.

Visst det kan tolkas som magstarka adjektiv (ang. Bachner som politisk och vetenskaplig pajas). Jag vet inte hur Bachner är som person, det bryr jag mig inte om faktiskt. Men hans retorik och forskning är undermålig, det måste man kunna kritisera förutom att kunna rikta på hans person.

Det är väl klart att inte Expo har ensamrätt för att definiera vad som är antisemitiskt eller inte. Det blev dock inte offentligt förrän Expo gjorde avslöjandet, och sedan dess har Mana avslutit allt vidare samarbete med Shamir. Du tycker inte att det säger något? Eller tycker du fortfarande att Bachners konspirationsteori är mer trolig, trots att det inte går att finna något exempel på antisemitism hos Mana?

Ida sa...

Nej, Jonathan..!
När jag läste din tidigare inlägg, blev jag övertygad om att du har rätt i det som du skriver. Din retorik och skicklighet att skriva, verkligen kan övertyga och kan värderas som mycket trovärdiga, om man inte ser andras åsikter..!

Men, Hampus har mycket kött på benet, verkligen. Att sätta hans argument på en sida och dina på andra är omöjligt att göra utan att tappa balans. Han vägger tyngre. Tyvärr, måste jag säga.

Allt verkar att du kämpar till varje pris att allt detta kallas som antisemitism, trots att majoriteten ställer sig mot dina påstående och egna analyser.

Nej, motargument med mycket fakta, argument, bevis - kan inte kallas för antisemitism, Jonathan!
Och vad som helst kan inte kallas på så sätt heller.

Jonathan Leman sa...

Hampus har inte mycket kött på benen. han har bara staplat en massa citat på varandra och bortsett från det som inte stödjer tesen.

"Allt verkar att du kämpar till varje pris att allt detta kallas som antisemitism, trots att majoriteten ställer sig mot dina påstående och egna analyser."

Majoriteten? jag hoppas att du inte har rätt. Jag tycker det snarare är Manas försvarare som böjer sig baklänges för att svära Mana fria från anklagelserna. Man förklarar aldrig hur man ska tolka påståenden på ett annat sätt.

När det gäller vad du anser är antisemitism och inte måste jag göra dig besviken. det är den här typen av definitoner på antisemitism som är gängse i den akademiska världen. Inga konstigheter alls. Antisemitism har alltid handlat om just konspirationsteorier och skuldbeläggande av judar. Det är de som försvarar Mana som inte förstår den antijudiska idétraditionen. Manas försvare förmår bara känna igen antijudiska åsikter om de kommer från nazister. så är det tyvärr.

L. O. K. Ejnermark sa...

Jonathan:

Du skojar?! "gängse i den akademiska världen"?

Bachners absurda definition av antisemitism är inte gängse, den är abnorm och gängse kritiserad av den akademiska världen! Snacka om att få allt om bakfoten.

Låt oss inte glömma att Bachner är en person som helt seriöst tror att exempelvis Göran Rosenberg, Gunnar Ohrlander, Göran Palm, Pierre Schori, Per Gharton och Olof Palme är antisemiter. Skrattretande, det är vad Bachners definition av antisemitism är.

Bulten i Bo sa...

Ingen länk till Hjerténs artikel denna gången heller?

Efter Hampus svar finns det väl inte så mycket att tillägga; det skulle möjligtvis vara ditt intressanta påstående om:

Skriverier om att Muhammed var våldtäktsman och massmördare brukar i regel förekomma i antimuslimska sammanhang och fördömas som islamofobiska, vilket är bra.

Här kan jag tipsa dig om en folkpartist och tillika mycket varm Israelvän som ofta botaniserar i denna sörja. Känner du för att ta debatten med honom önskar jag dig hjärligt välkommen, ibland kan man känna sig lite ensammen i kommentarspalten när man försöker hävda att även andra folkslag har historiska texter som de inte har för avsikt att efterleva till punkt och pricka.

När man dock skriver liknande om judar och judisk tro är det i många fall få som tar avstånd.

Här vill jag tydligt påpeka att mina egna recitationer av dylika bibliska texter endast utförs i syfte att påpeka det orimliga i att judar och kristna skulle vara av dessa texter bundna att begå folkmord. Jag vill alltså visa på att man absolut inte kan lasta dagens religiosutövare för det gamla tankegodset.

Om detta missförståtts är jag den förste att beklaga det.

sakine sa...

Intressant bloggpost!

Så det var det här du ägnade dig åt när vi inte kunde ses i dag ;)

En vanlig $vensson sa...

"Ordfronts läsare fick veta att det var obegripligt hur "de kristna" kunde acceptera ett budskap "som står i direkt strid med allt som Jesus av Nasaret lärde ut". Den judiska bibelns Gud var en "psykotisk mördare", rasist och "fullblodsnazist". Han kunde ha varit "läromästare" åt Hitler. Skribenten klagade över att det "länge varit omöjligt att ens tala om den stora inre överensstämmelsen mellan nazismen och den gammaltestamentlige guden" "

Eh, allt det här är förvisso uppenbart för den som läser Gamla Testamentet. Det är ingen trevlig bok. Är man antisemit om man påpekar det?
Å andra sidan beskriver GT den gud som Jesus hävdar att man måste älska, så kristendomen kan knappst framställa sig som så mycket bättre.

Anonym sa...

Lysande inlägg Jonathan. Det övertygar förstås inte dom som bestämt sej för att antisemitism är nåt som inte finns utan uppfunnits för att dölja kritik mot Israel men det är ju inte heller ditt syfte. Att bemöta en lögn med sanning är det bästa man kan göra. Okvädningsorden och försöken att misskreditera dom med andra åsikter än deras egna visar bara hur lite dom har att komma med. Många ömma tår uppenbarligen.

Sen till diskussionen om Manas bidrag. Yttrandefrihet innebär inte att man har rätt till statsbidrag, dvs skattemedel, vilket vissa tycks tro. Det är för övrigt ofta samma personer som skriker högt om att man bör förbjuda Muhammedteckningar och annat som dom själva anser såra muslimer.

Dick Erixon uttrycker det mycket bra
http://erixon.com/blogg/?p=106

Anonym sa...

Nu blir jag nyfiken på den här påstådda kritiken från akademiskt håll mot Bachners forskning. Kan man få några exempel? Nähe, inte det? Det förvånar mig inte.

L. O. K. Ejnermark sa...

David:

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet är en, Lars Drake en annan, som kritiserar Bachners undermåliga forskning.

Jonathan Leman sa...

http://www.eumc.at/eumc/material/pub/AS/AS-WorkingDefinition-draft.pdf
så här definieras antisemitism av EU-organet FRA (fd EUMC)som arbetar mot rasism och fördomar

dessa definitioner arbetas det efter i forskarvärlden.

Drakes och Bjerelds kritik mot undersökningen var bara politisk.

L. O. K. Ejnermark sa...

Jag gör en kort genomgång av denna definition på min blogg. Det finns inte något enligt denna definition som tyder på att de exempel som tagits upp är antisemitiska hos Mana. Om man läser artikeln om definitionen av antisemtism ser man att vad som särskiljer Israelkritik från antisemitism är när man trivaliserar Förintelsen (detta är den största svaga punkten på grund av den subjektiva tolkningen den inbjuder) och om det ritkas mot judarna som ett folkslag. Mer om definitionen tar jag upp på min blogg.

Vad som är klart är i alla fall att Bachner och Dilsa inte går efter denna definition som går att finna i artikeln. De förbiser kriteriet att det ska handla om judarna som folkslag och tar endast enkel Israelkritik som "antisemitism".

Att den akademiska kritiken mot Bachner skulle vara "politisk" är ju en inte alls så underbyggd bortviftning av kritiken.

Jonathan Leman sa...

"Det finns inte något enligt denna definition som tyder på att de exempel som tagits upp är antisemitiska hos Mana"

Det är svårt att diskutera med någon som inte kan läsa. Jag har tyvärr inte tid med det.

Anonym sa...

Kristoffer Ejnermark,

Är du en högerextrem mullvad som försöker ge vänstern dåligt rykte? Om inte bör du betänka att du med din "bombning" av diverse bloggar bara övertygar oss andra om tidskriften Manas rasistiska karaktär. Du skapar nämligen negativ uppmärksamhet eller rätt och slätt dålig PR. För Manas material finns ju där till allmän beskådan, eller hur? Och nu har en större allmänhet börjat intressera sig för det här...

Att du dessutom drar in en sådan karaktär som Ulf Bjereld styrker inte direkt din sak. Snarare tvärtom. Läs Hamas beryktade charter (den med Sion Vises protokoll), studera Muslimska brödraskapets historia eller för den delen Tredje rikets arabiska politik (i synnerhet banden med muftin Mohammed Amin al-Husseini). Sök därefter på Ulf Bjereld + Hamas alternativt Muslimska brödraskapet. DÄR har du en riktig lobbyist.

Nu fick Mana mer pengar. Vilket i förlängningen innebär att andra rasister också måste finansieras med svenska skattemedel. Jag antar att du ser fram emot det. Vare sig du nu är högerextrem mullvad eller ej.

En vanlig $vensson sa...

Jag fick inget svar. Menar du, jonathan, att det antisemitism att likna Bibelns gud vid Hitler på grund av de många bestialiteter och övergrepp vederbörande begår i Gamla Testamentet?

Jonathan Leman sa...

Svensson,

sorry, glömde att svara förut. Det är inte med nödvändighet antisemitiskt att likna Hitler vid gamla testamentets gud. Problemet är precis det du skrev. man måste ju också fråga sig varför man väljer just hitler och gamla testamentets gud. I Ordfront-texten är syftet uppenbart: Jävlas med judar och försöka kalla det religionskritik.

"Å andra sidan beskriver GT den gud som Jesus hävdar att man måste älska, så kristendomen kan knappst framställa sig som så mycket bättre."

Att ställa upp dikotomin kristendom-godhet judendom-ondska är dock en central del av den klassiska teologiskt kristna antisemitismen. Egentligen har ju båda religionerna samma fundament, precis som du skrev.