lördag, september 27, 2008

Den farliga Durban-processen

Mycket läsvärd krönika idag av Sakine Madon. Den handlar om Durban-konferensen som i nästa år följs upp med en konferens i Genève.

En resolution som förbjuder hädelse röstades igenom av FN:s människorättsråd förra året; en ny är på gång till vårens konferens. Helt omöjligt att genomskåda mysiga ord som "människorättsråd" och "konferenser mot rasism" är det alltså inte. I upptagningar från de förberedande mötena kan man höra sällskapet upprepa att religionskritik ska ses som "religiöst hat". Yttrandefrihet leder till en "ohållbar situation", sägs det utan att hymla. Enligt en av frontfigurerna, Doudou Diene, fram till nyligen FN:s speciella sändebud i frågor om rasism och diskriminering, ska friheten att yttra sig "inte användas för egna syften". Man kan undra vad det innebär och vem som avgör vad som sker i "egna syften". Människor som kräver att slippa förtryck i diktaturer, som ju agerar "i egna syften", vad vill Diene ska hända med dem? En ateist i Iran får inte mycket till frihet att hurra för.


Läs hela texten här.

För den som vill läsa mer om Durban-konferensen finns en bra genomgång av Heléne Lööw med titeln Durban och terrorattackerna mot USA –antisemitismen förenar. Texten finns att läsa här (sid 2-5). Här följer ett utdrag:

Det var inte bara vid NGO-konferensen som antisemitiska övertoner förekom – i en rad stora demonstrationer i anslutning till konferensen, förekom antisemitiska banderoller, flygblad och vid en stor demonstration, som från början gällde protester mot privatisering och globalisering, men som kom att tas över av aktivister, skanderade talkörer bakom antisemitiska banderoller ”Kill the Jews”, ”Kill the Americans”.

Även vid regeringskonferensen gjorde sig antisemitismen hörd. I plenarsalen talade ministrar från arabstater om de forna ”sionistiska” kolonialmakterna – och jublet ville aldrig ta slut från delar av NGO läktaren. I många av talen av arabiska och afrikanska ministrar förekom förringande uttalanden om Förintelsen. Meningar som ”ett visst folkslag lär ha utrotats i Europa under förra århundradet – och de fick kompensation”, var ett vanligt inlägg i restitutionsfrågan rörande slaveriet. För övrigt var det i stort sett endast det transatlantiska slaveriet som diskuterades. Det fanns givetvis talare från de här delarna av världen som avvek och protesterade, men deras röster drunknade. Kontentan av de stämningar som piskades upp i Durban var att allt ont i världen, allt lidande är judarna, européerna och amerikanerna skyldiga till.
Hela texten kan läsas här.

__________________________________
Läs också Ashna som skriver om den brittiska parlamentarikern George Galloways stöd till tyranner.

Inga kommentarer: