onsdag, november 04, 2009

Obehindrade tankar

Mycket bra bemötande av påståenden om att Israel "skapar" antisemitism.

13 kommentarer:

Frederico sa...

Nja. Varning för ordförvrängeri säger jag.

Jag tror visst att Israels handlingar leder till att vissa människor som inte tidigare hyste fientlighet mot judar börjar hysa sådana tankar.

Jonathan Leman sa...

fundera ett par varv på det, Frederico.

Israelisk politik eller iraelisk krigsföring aktiverar men kan inte skapa fientlighet mot judar i allmänhet. Det är samma sak med muslimer och terror.

aron sa...

Varför skulle det inte kunna göra det? Jude- och muslimhat är knappast någon nedärvd genetisk egenskap som en viss bestämd andel av befolkningen alltid latent bär på. Det är ett kulturellt, politiskt och psykologiskt fenomen som kan öka eller minska och förändras till sin karaktär, beroende på hur samhället utvecklats. Naturligtvis påverkas hatideologierna och stereotyperna av vad judar och muslimer (och andra) gör i verkligheten (eller felaktigt uppfattas göra), även om det inte nödvändigtvis sker enligt någon rationell modell. Att de antisemitiska och islamofobiska stereotyperna dessutom kan leva kvar och muteras trots att verkligheten talar emot dem, är inte ett motargument.

Att det sen är en orättvis och destruktiv reaktion, och att det i den meningen inte är Israels eller bin Ladins fel om personer som drabbas av deras förtryck och terror vänder sej mot judar resp. muslimer, det är en annan sak.

Otto Kanel sa...

Frederico - jag tenderar att tänka som Jonathan skriver (fantasifullt benämnt "modell 2" i mitt inlägg), men utesluter egentligen inte att det också kan vara som du skriver. Tillvaron är förstås inte så enkel som att den i sin helhet kan beskrivas i någon enstaka liten modell.

Det jag huvudsakligen vänder mig emot, dock, är uppfattningen att Israel skapar antisemitism, speciellt i ett sammanhang där förekomsten av antisemitism överhuvudtaget bagatelliseras. Känslan man får är: "äh, det finns ingen antisemitism, och om det finns antisemitism så är det Israels fel".

BR sa...

Antisemitism har funnits lika länge som det judiska folket.
Att staten Israel skapar antisemitism indikerar semantiskt att landet aktivt framkallar den vilket ju är nys.
Antisemitiska attityder har däremot kunnat börja vädras mer öppet i takt med att de blivit mer rumsrena för att de kunnat skyllas på Israels agerande.
Bidragande till den ökande, öppna, antisemitismen måste rimligen också vara den brist på kamp mot antisemitism som såväl många regeringar som massmedia uppvisar.
/BR

aron sa...

Antisemitism har funnits lika länge som det judiska folket.

Ja, naturligtvis, men i olika former och med olika styrka, bl.a. -- men långtifrån alltid -- beroende av vilken roll judar faktiskt spelat i olika sammanhang, eller kunnat påstås spela. Idag finns t.ex. en livlig antisemitism bland islamistgrupper i Somalia och Mali, länder som aldrig historiskt sett haft anledning att bry sej om vad judar gör eller inte gör: det är i princip helt och hållet ett resultat av hur antijudiska stereotyper spritts genom konflikten med Israel. Hade Israel inte existerat och varit i konflikt med muslimska grannländer, finns ingen anledning att tro att predikanter i Västafrika idag skulle rya om judiska komplotter. Vems "fel" det är är en helt irrelevant fråga i sammanhanget -- sakförhållandet kan ju omöjligen förnekas.

Att förneka att Israels existens, agerande och politiska hållning på något vis kan påverka (inkl. öka och minska) antisemitismen i världen idag är en fullkomligt bisarr hållning. Det handlar inte om att skuldbelägga judar för antisemitism, utan om att se faktiskt existerande orsakssamband: etniska krig och konflikter exploaterar gamla hatstereotyper, men föder också ökat hat i förnyade former, och det gäller ÄVEN judiska nationalstater.

Frederico sa...

Jonathan

Jag har funderat men förstår fortfarande inte. Varför kan Israels handlingar inte leda till att en person som inte tidigare hyst fientlighet mot judar börjar att göra det?

Frederico sa...

Ursäkta min knaggliga svenska. Jag borde inte ha varit så ointresserad på svenska-lektionerna i skolan (tips till eventuella barn som läser bloggen: gör inte som jag).

Jonathan Leman sa...

Frederico och Aron,

Israels agerande aktiverar och förstärker redan existerade antijudiska föreställningar.

Det är värt att komma ihåg att många länder varit antisemitiska, exempelvis vårt eget, utan att vi hade en judisk befolkning och utan att Israel fanns.

aron sa...

Du missar själva frågan, Jonathan:

Israels agerande aktiverar och förstärker redan existerade antijudiska föreställningar.

Det är det ingen som har förnekat. Men nu gällde det huruvida Israels agerande även kan skapa antijudiska föreställningar i större utsträckning än vad som fanns tidigare, eller skapa nya typer av antisemitism.

Vilket jag alltså menar är sant, eller till och med självklart. Etniska konflikter leder nästan alltid till förstärkning/spridning av ömsesidig skräck, misstänksamhet och hatideologier bland de inblandade, och jag förstår inte hur man skulle kunna hävda att det råder något speciellt undantag för konflikter där judar är inblandade.


Det är värt att komma ihåg att många länder varit antisemitiska, exempelvis vårt eget, utan att vi hade en judisk befolkning och utan att Israel fanns.

Jovisst, det också, men det var ju inte det vi diskuterade. Här gäller det de många exemplen på hur antijudiska fördomar spritts över världen genom Israel-Palestinakonflikten, d.v.s. ytterst på grund av Israels bildande.

Tag exempelvis islamistiska rörelser i Indonesien, Nigeria, Somalia, Pakistan, som aldrig varit i närheten av judar eller judendom. Idag propagerar de konspirationsteorier om Sions Vise och talmudisk blodtörst, utan någon som helst lokal förankring, just med hänvisning till sitt hat mot Israel och sionismen. Är det en slump? Rör det sej om ett kulturellt arv som kunde ha aktiverats av vad som helst? Skulle situationen ha varit densamma om Israel hade bildats av t.ex. katolska irländare? Nej, givetvis inte: det är en specifik form av judehat som (visserligen i samklang med andra traditioner) fötts fram och spritts av Israelkonflikten.

Jonathan Leman sa...

@aron

"Idag propagerar de konspirationsteorier om Sions Vise och talmudisk blodtörst, utan någon som helst lokal förankring, just med hänvisning till sitt hat mot Israel och sionismen. Är det en slump? Rör det sej om ett kulturellt arv som kunde ha aktiverats av vad som helst?"

Det kan nog inte aktiveras av precis vad som helst men ta ett annat land där man inte har någon särskild kontakt med judar. Här är det istället finanskrisen som AKTIVERAR fördomar och myter om judar. Eller menar du att det finns något i finanskrisen i sig själv som "skapar" antisemitism?

http://www.theaustralian.com.au/news/opinion/asias-jewish-myths/story-e6frg6zo-1111118812902

aron sa...

Det kan nog inte aktiveras av precis vad som helst men ta ett annat land där man inte har någon särskild kontakt med judar. Här är det istället finanskrisen som AKTIVERAR fördomar och myter om judar. Eller menar du att det finns något i finanskrisen i sig själv som "skapar" antisemitism?

Nej, det har jag svårt att tänka mej. Men att antisemitism kan aktiveras där den redan existerar, innebär ju inte att den OCKSÅ kan skapas där den tidigare inte existerade.

Hur menar du annars att antisemitismen som kulturellt fenomen först uppstod -- om du nu menar att det är ett och samma fenomen genom historien, vilket jag iofs starkt betvivlar? Fanns antisemitismen kanske latent redan hos den första ödlan som kravlade upp på land?

Unknown sa...

Oj: "innebär ju inte att den inte OCKSÅ kan skapas" ska det förstås stå.