onsdag, september 08, 2010

Seminarium om antisemitism

Birgitta Ohlsson, EU-minister (fp) har tagit initativ till ett seminarium i Stockholm om antisemitism, Henrik Bachner kommer att tala om antijudiska attityder i Sverige och Europa, antisemitiska hatbrott och antijudiska strömmningar i den offentliga debatten. Jag kommer tala om aktörerna inom den organiserade antisemitismen.

Antisemitismen i Europa

Torsdag 18:00 – 19:30. Sveriges riksdag, Mynttorget 2, ledamotshuset, folkpartiets klubbrum

Antisemitismen och hatbrotten mot judar ökar på många håll i Europa. Varför sker detta igen sjuttio år efter andra världskriget? Vilka krafter ligger bakom en ny våg av antisemitism? Vad kan EU göra för att tydligare markera mot antisemitismen?

Birgitta Ohlsson, EU-minister (fp) inleder

Samtida antisemitiska strömningar och motiv i Sverige, Europa och globalt.
Henrik Bachner, forskare/idéhistoriker

Den organiserade antisemitismen
Jonathan Leman, skribent och föreläsare verksam i stiftelsen Expo och Svenska kommittén mot antisemitism

anmälan obligatorisk till: natasha.bromberg@liberal.se

facebooksida för seminariet

Inga kommentarer: