onsdag, november 12, 2008

Kristallnatten 70 år efteråt

Håkan Holmberg diskuterar medvetenhet om och motstånd mot antisemitism i Sverige och i Tyskland. Ett utdrag:

I Sverige, som inte ockuperades eller på annat sätt direkt drogs in i andra världskriget, finns fortfarande en attityd av innebörden att vi inte berörs av vare sig Förintelsen och dess förspel eller av antisemitismen. Men Förintelsen är en mänsklig och europeisk katastrof och antisemitismen är ett gift som kan fräta sönder vilket samhälle som helst. Det är i Sverige och inte i något land på kontinenten som den mest svårartade antisemitiska propagandan i modern tid har bedrivits - och bemötts med störst aningslöshet.
Den hållning som Tysklands regering och demokratiska partier intar är i dag ett mönster som bör vara vägledande också i resten av Europa.

Inga kommentarer: