onsdag, november 05, 2008

Åsa Linderborgs obehagliga fixering


Författaren, historikern och kulturskribenten Åsa Linderborg delar inte den grekiska tidningens uppfattning om Obama (se mitt förra inlägg). Det kom jag att tänka på när jag just hörde henne i kanal 5:s valvaka tala om andra strukturer och makter än presidenten i amerikansk politik. Det är ju en sak att konstatera att även kongressen, HD, näringslivet, intressegrupper, mm har en påverkan på amerikansk politik. Kanske är det även så Linderborg menar men jag kunde inte låta bli att tänka på hennes tidigare utläggningar i detta ämne.

För den som följt hennes skrivier på Aftonbladets kultursida har ett obehagligt mönster länge varit tydligt. Linderborg har gång på gång legitimerat antisemitism och ibland själv uttryckt grumliga åsikter när det gäller judar och makt.

Åsa Linderborgs reaktionrapporten om antisemitiska attityder från 2006 var oerhört talande. Meningen var att kritisera undersökningen och vifta bort dess slutsatser, en reflex Linderborg knappast var ensam om att ge uttryck för. Men hennes text sa mycket mer om hennes egna åsikter om judar än den sa om rapportens kvalitet. Linderborg skrev:
"Enligt undersökningen är det 14 procent av svenskarna som i olika grad tycker att "Judarna utnyttjar nazistrnas judeutrotning (förintelsen) i ekonomiska och politiska syften". (...) Men det kan ju räcka med att man anser att enstaka judar exploaterar förintelsen för att sätta dit ett kryss."

Läs noga. Vad Linderborg skriver är att oförmågan att skilja judarna som grupp från "enstaka judar" inte kan sägas vara exempel på rasistiskt tänkande. Linderborg visar med formuleringen att hon själv inte ser någon skillnad. "Vet vi att alla svarande förmår skilja på israeliska Sharon-hökar och judar i allmänhet? Om inte, vad beror det på?", frågar Linderborg.

Ja, vad beror det på att just den rasism som riktas mot judar är något judarna, enligt Linderborg, själva bär skulden till?

Instämmande i essentialistiska påståenden om judar och media avfärdas som legitim kritik mot Bonnier-koncernen. Istället för att seriöst diskutera rapporten avslöjar Linderborg gång på gång sitt eget grumliga tänkande.

Hon menar vidare att Forum för levande historia "inte vill diskutera varför den [antisemitismen] finns". Linderborgs uppfattning är tydlig - det är judarnas agerande som är orsaken. Att seglivade antijudiska fördomar skulle leva kvar i samhället fnyser Linderborg åt och gång på gång söker hon förvandla antisemitism till legitim medie- eller Israelkritik.

I början av året skrev Linderborg att Obama "i takt med opinionssiffrorna prisgivit sig till Israelvänliga finansiärer – samma krafter som sedan länge bestämmer över Clintons politik." Myten om att amerikanska politiker är marionetter som styrs av judiska eller sionistiska lobbygrupper har länge utgjort ett centralt motiv i antijudiskt tänkande.

När Johannes Wahlström fick sina förfalskade intervjuer och konspirationsteorier publicerade i Ordfront och påstod att "Israels regim styr svenska medier" ryckte Linderborg genast ut för att ge Wahlström rätt i sak samtidigt som hon gav honom och hans redaktör en liten knäpp på näsan för slarvet med intervjuerna. Läs Håkan Holmbergs, Gellert Tamas, eller Henrik Bachner och Lars M Anderssons texter om detta för mer om affären.

Förväntingarna på Obama är stora från vitt skilda håll. Det är tydligt att det för vissa opinioner ligger närmre till hands att lägga skulden på en specfik minoritetsgrupp än på att kritisera politikerna när man blir besviken på den politiska praktiken. Att den folkkära författaren Åsa Linderborg praktiskt taget stått oemotsagd säger dessvärre en hel om den svenska oviljan att identifiera och bemöta judefientliga uttryck. Det bådar inte gott.

Uppdatering: Herman Dill har skrivit ett mycket läsvärt inlägg om Linderborg.

Under ett seminarium där bland annat det fortsatta intresset för Hitler och andra världskriget behandlas säger Åsa Linderborg att intresset (för Andra världskriget och Hitler) inleddes med den palestinska intifadan 1985. Det ligger i vissas intresse att diskussionen om Andra världskriget och Förintelsen ständigt diskuteras eftersom den stjäl ljuset från det palestinska folkets kamp

"Vissa" har alltså skapat ett intresse för Hitler och andra världskriget för att flytta fokus från palestinska folkets lidande. Andra världskriget, Förintelsen och nazismen tycks alltså enligt Linderborg inte vara central europeisk historia. Istället är det en grupp människor som manipulerat fram intresset för den här frågorna för att flytta fokus från palestiniernas situation. Dessa "vissa" Ligger på något dunkelt sätt bakom alla dokumentärer, böcker, filmer osv som behandlar Hitler och andra världskriget. "De" måste ha en enorm makt över våra samhällen.

Uppdatering 2:

Det är dags för Aftonbladets ansvariga utguvare börjar ta ansvar - Jonathan Leman (SVT Debatt)

Aftonbladet har sedan länge ett problematiskt förhållande till judar - Charlotte Wiberg, Jonathan Leman (Newsmill)

5 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för en utförlig sammanfattning. Åsa Linderborg har gjort bort sig igen. Oroande att folk låter sånt passera utan kommentarer.

A-K Roth

Marcus sa...

Bra inlägg. Linderborg är läskig.

Jonathan Leman sa...

anonym,

välj ett nickname så tar jag in din kommentar.

Anonym sa...

Åsa Linderborg är enligt min mening en av Sveriges farligaste personer. eftersom hon har större delen av mediasverige i sin hand och kommer undan med det mesta. Bra att du uppmärksammar henne.

Thomas Eriksson sa...

Bra skrivet. Åsa Linderborg måste bort. Kanske en FaceBook-grupp?