måndag, augusti 23, 2010

Palestinagrupperna och Shamir

Vid en genomläsning av gamla nummer av tidskriften Expo läste jag om en text (#2/2004) om den internationellt uppmärksammade antisemitien Jöran Jermas/Israel Shamir/Adam Ermash som ges ut av Alhambra förlag.
Palestinagrupperna i Sverige känner till Israel Shamir, men har inte tagit upp honom till diskussion. Anledningen är att de aldrig haft något samarbete med honom.
Jag har tidigare bloggat om hur Israel Shamir varit talare under en demonstration organiserad av Palestinagrupperna redan 2002. Påståendet att man inte haft samarbete med Israel Shamir var alltså antingen en lögn eller ett resultat av djup okunnighet om organisationens utåtriktade aktiviteter från den som svarade på frågorna.

PGS har också marknadsfört en bok av Shamir i en bilaga till skriften Palestina.nu #2/2004. Nu vet jag inte vilken #2/2004 som kom ut först, Palestina nu eller Expo. Om Expo kom ut före innebar det att Palestina nu gjorde reklam för Shamir efter att de fått klart för sig att han var djupt engagerad i en internationell antijudisk rörelse.

Skickades bilagan ut före nyheten i Expo innebär det att den svarande var okunnig om eller ljög om ytterligare en koppling till Shamir.

Jag har tidigare bloggat om Palestinagruppernas förhållningssätt till antisemitism här och här.

Inga kommentarer: