fredag, maj 09, 2008

Försvara inte våldsvänstern

Magnus Sandelin skriver i idag en mycket läsvärd debattartikel om ett samhälle som inte tydligt markerar mot den antidemokratiska vänstern. Jag har själv sett förödelsen de ställt till med på Stockholms universitet i samband med en fest i kårens lokaler till rörelsens ära. Dessa grupper är till och med så rumsrena att de kan vara medförfattare till en bok om extremism (!) utgiven av Atlas förlag.

Det är förvånande att en våldsbenägen, antidemokratisk rörelse får tillgång till universitetets lokaler för att fira en webbportal som regelmässigt publicerar hot mot såväl politiska motståndare som företagare och myndighetspersonal. Att så skedde beror väl antingen på att universitetsledningen har en förvrängd bild av den autonoma vänstern, eller saknar kontroll över vilka som hyr lokalerna.

Men också att studentkårens politiske sekreterare, tillika en av festarrangörerna, är Petter Nilsson. Han blev känd för en större allmänhet genom att vinna SVT:s politiska doku-såpa "Toppkandidaterna" för ett par år sedan. För er som inte minns så skänkte han 100000 kronor av prispengarna till den autonoma vänsterns kampanj "Osynliga partiet", kampanjen som bland annat inriktade sig på att vandalisera centerpartiets lokaler.

Sveriges Television ville, trots omständigheterna, fortsätta samarbetet med Nilsson. Han skulle anlitas som "konsult", men samarbetet avbröts efter massiv kritik. Man skulle kunna tro att det efter EU-kravallerna i Göteborg 2001 finns en klarsyn hos demokratiska institutioner kring den autonoma vänsterns egentliga syften. Men det råder fortfarande en mer än lovligt naiv bild hos delar av etablissemanget vad gäller våldsvänstern.

En sorts föreställning om att det trots allt handlar om ungdomar som egentligen vill ha mer demokrati. Deras engagemang i olika sakfrågor kan förefalla sympatiskt, men bakom finns ett inskränkt, elitistiskt tänkande där det egna våldet motiveras av att de helt enkelt anser sig ha rätt.


Passa även på att läsa Magnus Sandelins artikel om ung vänsters identitetsproblem.