tisdag, juli 29, 2008

Donald Boström lägger ut texten

Donald Boström skriver i boken Salam (som ska vara en bok om fred):
"Precis som inom judendomen , där vissa judiska ortodoxa grupper inte erkänner den egna staten Israel medan andra grupper är beredda att fördriva och döda palestinier för att upprätta och säkra just den stat andra grupper är emot. Precis som inom islam där det finns en liten minoritet som vill spränga västvärlden åt helvete, medan den överväldigande majoriteten inte vill det." (s.7)

Att vara för Israels existens är alltså, enligt denne aktivist, jämförbart med att vara för att "spränga västvärlden åt helvete".

4 kommentarer:

Marcus sa...

Stavar han "helvete" fel också eller är det en felcitering?

Jonathan Leman sa...

my bad. ordnat.

Anonym sa...

Är du inte lite paranoid nu? Han jämför "fördriva och döda palestinier" med att vilja "spränga västvärlden åt helvete" och påpekar att båda är minoriteter. Du läser in saker som inte finns där.

Jonathan Leman sa...

Du missar en dimension.

Den hederliga israeliska åsikten är att vara en del av de grupper som inte erkänner Israels rätt att existera (ytterst marginell del av israelerna är emot israels existen).

Boström lämnar inte utrymme för någon gråzon (mot våld och förnedring av palestinier men för existensen av Israel).

Den hederliga muslimska hållningen är att vara emot att "spränga västvärlden åt helvette".