måndag, juli 21, 2008

SD:s bruna kopplingar

Folkpartisten Gunnar Nordmark skriver i en artikel i SMP om sverigedemokraternas bruna ränder.

"Kopplingen till rasism och judehat löper som en brun tråd genom hela partiets historia, från dess grundande och fram till Växjö kommunfullmäktige av idag."

6 kommentarer:

Anonym sa...

Gunnar Nordmark far med osanning i sin debattartikel och bygger hela artikeln på guilt by association.

Sverigedemokraterna har ingenting med förintelsen eller andra världskriget att göra, vilket utgör hela det första stycket. Detta är bara mycket lumpen och motbjudande guilt by association som Gunnar Nordmark för. Inte minst är det lumpet och förolämpande för alla de judiska medlemmar som Sverigedemokraterna har, varav vissa har släktingar som har suttit i koncentrationsläger.

"De [Sverigedemokraterna] var sprungna ur främlingsfientliga och antisemitiska/judehatande kretsar."

Detta är inte sant. Den enda organisation, eller "krets" som Gunnar Nordmark nedlåtande kallar det, som Sverigedemokraterna kan sägas vara "sprungen ur" är Bevara Sverige Svenskt (BSS), men det var ingen "främlingsfientligt" utan invandringskritisk organisation, och den hade sannerligen ingenting med antisemitism att göra. Här ljuger Gunnar Nordmark rakt av.

"SD:s första partiledare Anders Klarström hade ett förflutet i Nordiska Rikspartiet."

Detta är felaktigt på flera punkter. För det första är det ren guilt by association. För det andra var Anders Klarström inte Sverigedemokraternas första utan tredje partiledare/talesman. Och för det tredje är Klarströms tid inte i Nordiska Rikspartiet (NRP) inte bekräftat utan en skröna. Men oavsett om det är sant eller ej hyste han demokratiska värderingar och tog å det grövsta avstånd från sin tid i NRP när han blev sverigedemokrat. Det finns många socialdemokrater, exempelvis partisekreterare Marita Ulvskog, som var kommunister i sin barndom. Kommunismen är som kanske bekant en ännu mer blodsbesudlad ideologi än nazismen, men det tycks vara en helt annan standard som gäller här. Apropå socialdemokrater är det just detta som Anders Klarström är idag. Ska Gunnar Nordmark försöka börja anklaga socialdemokraterna för att vara förtäckta nazister? Nej, jag trodde inte det heller.

"Under ett antal år marknadsförde man publikationer av den antisemitiske skriftställaren Christopher Jolin."

Detta känner jag inte till, men rimligen var det så att sd sålde skrifter från denne innan han blev "antisemit" - om han ens blev det. Sverigedemokraterna har aldrig salufört något antisemitiskt material.

"Från 1990-talet är det inte svårt att finna bilder på framträdande SD-företrädare i full naziuniform."

Detta är ren lögn. Jag citerar Sverigedemokraternas webbplats:

http://www.sverigedemokraterna.net/asikt_skolwebben_text.php?action=fullnews&id=248

"'Om ni nu inte har några nazister i partiet hur kommer det sig då att ni var tvungna att införa uniformsförbud på era möten?'
Det där är ett horribelt missförstånd, det var ju givetvis inte så att vi syftade på nazistuniformer, något sådant har självklart aldrig förekommit. Den vantolkningen har spridits av våra motståndare efter att vi i mitten av nittiotalet, i några nummer av vår partibulletin, gjorde klart att vi inte ville ha människor i uniformsliknande klädsel på våra möten, med detta åsyftades bomberjackor och kängor, det var alltså ett led i vårt arbete för att göra skinnnskallarna slutgiltigt införstådda med att de inte var välkomna på våra möten. Att våra ansträngningar för att få bort rasister senare har kommit att användas som ett argument för att vi skulle vara rasister är mycket märkligt."

"Under många år tvingades SD:s partiledning uppmana sina anhängare att inte delta i de stora främlingsfientliga och antisemitiska demonstrationer som äger rum i Salem varje år."

Återigen en ren lögn. För det första är det endast (1) demonstration som sker i Salem varje år sedan 2000, och det är Salemmarschen eller Salemdemonstrationen. Motdemonstrationen, som består av våldskommunister, lämnar jag därhän eftersom det rimligen är något som Gunnar Nordmark sympatiserar med. För det andra finns det ingenting antisemitiskt med själva demonstrationen. Och för det tredje har Sverigedemokraterna aldrig deltagit i denna demonstration. Däremot deltog några sympatisörer i den första året den arrangerades, och då kände man inte riktigt till vilka som låg bakom marschen eller vad den gick ut på. När detta blev känt tog Sverigedemokraterna tydligt avstånd och uppmanade de som hade medverkat i den första året att inte göra det igen. Dessa personer finns för övrigt inte med i partiet sedan lång tid tillbaka, men det är förstås inget Gunnar Nordmark bryr sig om eftersom han bygger hela sin debattartikel på halmgubbar.

"Utbytet av personer mellan SD och Sveriges öppet antisemitiska organisationer har pågått från partiets bildande fram till idag."

Detta är återigen en ren lögn. Det finns inget sådant "utbyte" som Gunnar Nordmark vill ge sken av. Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, Israelvänligt och icke-extremt parti, och det finns ingen anledning för antisemitiska personer att vända sig till partiet. Här försöker Gunnar Nordmark genom ytterligare guilt by association försöka göra gällande att Sverigedemokraterna är antisemitiskt genom att skriva "Sveriges öppet antisemitiska oragnisationer". Sverigedemokraterna skulle alltså då, med Gunnar Nordmarks logik, vara "stängt antisemitiskt". Inget skulle kunna vara längre bort ifrån sanningen.

"SD.s internationella kontakter är i stor utsträckning med rasistiska, främlingsfientliga och antisemitiska personer och organisationer."

En ren lögn för vilken gång...? Sverigedemokraternas internationella kontakter är främst med Dansk Folkeparti, som inte är något av de tre förljugna epitet som Gunnar Nordmark räknar upp. Till och med de danska socialdemokraterna vill ha en hårdare invandringspolitik än Sverigedemokraterna. Det är då rimligt att Gunnar Nordmark också anser att de danska socialdemokraterna är allt detta.

"Inför EU-parlamentsvalet 2004 tog SD emot kampanjbidrag från en antisemitisk belgisk miljonär vid namn Bernard Mengal."

Här berättar Gunnar Nordmark, sin vana trogen, inte hela sanningen. Det var helt okänt för partiet att Bernard Mengal hade antisemitiska tendenser när man emottog pengar från densamme. Tvärtom vända man sig till den vänsterextrema och antidemokratiska underrättelsetjänsten Expo, varifrån Gunnar Nordmark har fått alla sina lögner ifrån, för att ta reda på om Mengal hade något i bagaget. Men Expo vägrade lämna ut sina uppgifter. Och sedan försöker man utmåla Sverigedemokraterna som antisemiter när de försökte göra rätt för sig. Det är ett mycket märkligt förfarande.

"I januari 2008 kunde tidningen Expressen visa att ett halvt dussin personer, samtliga med förtroendeuppdrag inom SD, på olika sätt stött nazistiska och antisemitiska organisationer."

För det första var det inte Expressen som gjorde detta utan Expo, vars namn Gunnar Nordmark mycket flitigt försöker undvika i sin debattartikel då han vet att denna motbjudande organisation inte är lika trovärdig, vare sig demokratiskt eller faktamässigt, ens för gemene man idag. För det andra var det sex personer - men det låter så mycket mer drastiskt när man skriver "ett halvt dussin" - eller hur, Gunnar Nordmark? För det andra var ingen av dessa personer särskilt högt uppsatt. De var ersättare i någon nämnd och liknande. För det tredje bestod deras "stöd" i att de hade köpt böcker och liknande om invandringskritik som inte säljs någon annanstans men som inte har något med vare sig nazism eller antisemitism att göra. Således är det guilt by association. För det tredje begick Expo grova lagbrott när de fick fram dessa uppgifter. De bröt mot bland annat tele- och brevhemligheten och använde sig av befogenheter som inte ens Säkerhetspolisen har tillgång till. För detta är organisationen polisanmäld, och förundersökningen pågår. Det är verkligen förtroendeingivande att Gunnar Nordmark använder sig av brottslingars uppgifter. Och för det fjärde har de personer som agerat olämpligt avgått.

Vad gäller Samuel Älgemalms uttalande i kommunfullmäktige finns det för alla att betrakta på Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=vvtlyXelbQA

Gunnar Nordmark citerar förstås inte hela hans uttalande, vilket var "Vi har inte så mycket judar i Växjö, tack och lov, men vi har desto fler muslimer". Om man tittar på sammanhanget ser man att det var halalslakt - eller skäktning då kosherslakt har i princip samma tillvägagångssätt - som var ämnet då Älgemalm motionerade om detta. Älgemalm uttryckte sig möjligen klumpigt, men hans andemening är att han tyckte att det är bra att det inte finns för många av en viss religiös minoritet på ett och samma ställe eftersom dessa obönhörligen ställer krav på särrättigheter som halal- respektive kosherslakt. Jag utgår från att Gunnar Nordmark inte anser att det finns för många muslimer i Växjö kommun samt att Gunnar Nordmark anser att halal- och kosherslakt är fullt acceptabla sätt att slakta djur på. Hans tystnad i sakfrågan är omöjlig att tolka på annat sätt.

Vad gäller citatet från NSF är det förstås både olagligt och annorstädes mycket olämpligt, inte minst då Sverigedemokraterna inte har några åsikter om "rasblandning" och inte är ett rasistiskt parti. Vad Gunnar Nordmark dock inte förtäljer i sin debattartikel är att Samuel Älgemalm kommer ifrån Iran, kom till Sverige i vuxen ålder, ursprungligen hette Mohammed Ebrahim Gharachorloo och har svårigheter med svenskan, både skriftligen och i tal. Det är förståeligt om han har begått ett språkligt misstag och inte granskat varifrån han har kopierat citatet ifrån. Detta är förstås inte en ursäkt utan ett försök till förklaring. Jag betvivlar å det grövsta att Samuel Älgemalm skulle vara vare sig nynazist, rasist eller antisemit. I så fall hör han inte hemma i Sverigedemokraterna.

Hur ser det ut med folkpartiets egen historia, förresten, Gunnar Nordmark? Var det inte ni som satt i riksdagen när Sverige samarbetade med nazister, när Sverige grundade världens första rasbiologiska institut och när Sverige tvångssteriliserade människor ända in på sena 1970-talet? För det var väl inte Sverigedemokraterna som satt i riksdagen och tog beslut om sådant, eller hur, Gunnar Nordmark? Nog är detta en aning allvarligare än det du vill ge sken av har förekommit hos Sverigedemokraterna.

"Samtliga borgerliga partier hade proselyter i bland andra Per Engdahls och Ragnar Erikssons – sedermera Edenmans - förbund Det nya Sverige. En av de mest aktiva och uppskattade medlemmarna bland dessa uppsalafascister hette Birgit Grabe, gift Rodhe, och gjorde karriär i folkpartiet bland annat som skolminister i en av de borgerliga regeringarna på 1970- och 80-talen.
1938 ställde det nazistiska SSS upp i kommunalvalen i valkartell med Folkpartiet och Högerpartiet och erövrade mandat i Härnösand och Uddevalla. Det fascistiska Sveriges Nationella Förbund erövrade mandat i kartell med Folkpartiet och Högern i Haparanda, Nybro och Nässjö. I Mölndal tog SNF mandat i kartell med folkpartiet, högern och bondeförbundet. De borgerliga partierna hade alltså inga som helst problem med att samarbeta med nazister och fascister. Trots att judeförföljelsen i Tyskland vid det laget tagit fart på allvar och uppgifterna om vad som hände i Tyskland även nått Sverige var detta inget som helst hinder för bland andra liberalerna att samarbeta med nazisterna!"

http://www.sdkuriren.se/expo.php?action=fullnews&id=1782

"En annan av Engdahls fascister var Birgit Grabe, vilken som gift senare bar efternamnet Rodhe. Hon gjorde sedermera karriär inom folkpartiet och var i slutet av 70-talet skolminister i en borgerlig regering."

"Under sina forskningar stötte [Bosse] Schön bland annat på en före detta frivillig i Waffen-SS som efter kriget 'gjorde en blygsam karriär som fritidspolitiker inom både folkpartiet och socialdemokraterna'."

"Vid kommunalvalen 1938 ställde det nazistiska SSS upp i valkartell med folkpartiet och högerpartiet (som numera heter moderata Samlingspartiet) och erövrade mandat i Härnösand och Uddevalla."

Sopa rent framför egen dörr, Gunnar Nordmark! Sverigedemokraterna har tagit avstånd, gjort upp med och bett om ursökt för de mörka delarna i sin historia. Sverigedemokraterna tiger dessutom inte om dessa delar utan är alltid berett att föra en saklig och konstruktiv debatt kring detta. I det närmaste ingen från den tiden finns med i partiet idag, och Sverigedemokraterna av idag är ett helt nytt parti. Men hur är det egentligen med folkpartiet? Är inte folkpartiets prosionism av idag mest ett slags skydd för att dölja sin bruna historia? Sverigedemokraterna är i alla fall uppriktigt när det påstår att det är ett Israelvänligt parti.

Anonym sa...

usch. Sd är en obehaglig extremistisk sekt.

Jonathan Leman sa...

Välkommen tillbaka Tobias Lindgren eller Rudface som du kallar dig i SMP:s kommentarfält. Ena sekunden är du inte ens medlem sd, nästa ögonblick är du engagerad i partiet. Hur det än är med den saken är det alldeles uppenbart att du är en del av sd:s bloggstrategi. Ni försöker banka in sådant ni vet är lögn istället för att tala ärligt om partiets hisotria och hur partiet ser ur idag.

"Gunnar Nordmark far med osanning i sin debattartikel och bygger hela artikeln på guilt by association."

Det är inte guilt by association att tala om att BSS var en rasistisk rörelse. Att BSS endast skulle vara invandringskritiskt är en fullständig lögn. Rasiter och nynazister var engagerade i BSS som sedan blev sd.

"Och för det tredje är Klarströms tid inte i Nordiska Rikspartiet (NRP) inte bekräftat utan en skröna. Men oavsett om det är sant eller ej hyste han demokratiska värderingar..."

Klarström var tidigare aktiv nazist i Nordiska rikspartiet. Försök inte mörka det. Jag tar det för väldigt osannolikt att han som nazist hyste demokratiska värderingar.

"Detta känner jag inte till, men rimligen var det så att sd sålde skrifter från denne [Christoper Jolin]innan han blev "antisemit" - om han ens blev det. Sverigedemokraterna har aldrig salufört något antisemitiskt material."

Jolin var antisemit redan på 80-talet innan sd bildades. Han medverkade under pseudonym i bland annat Radio Islams sändningar. Återigen ljuger du om sd:s kopplingar. Försök inte mörka att partiet givit ut litteratur av en Jolin (en person som ifrågasätter förintelsen). Värt att notera är att Jan Milld och Anders Sundholm såg (och säkert fortfarande ser) Svenska Kommittén mot antisemtisms arbete som en del av en mediekonspiration.

"Det var helt okänt för partiet att Bernard Mengal hade antisemitiska tendenser när man emottog pengar från densamme."

Det var inte alls "okänt". Ni visste precis vem ni tog emot pengar av och ärligt talat. Bara det att det är en asatroende kille som älskar "den artiska rasen" borde få klockorna att ringa hos ett parti som tar avstånd från rasism. Dessutom satt partiet och bläddrade igenom något nummer av hans tidning (bland annat med en antisemitisk artikel) innan partiet bestämde sig för att ta emot Mengals pengar. partiet vägrar än idag gå med på att det var ett misstag utan hugger istället mot alla som lyfter fallet Mengal.

"Vi har inte så mycket judar i Växjö, tack och lov"

partiet som anser sig kämpa mot antisemitism ser inget problem med att säga att man tack och lov inte har några judar. Älgemalm visste precis vad han sa.
Så dålig är inte hans svenska.

Anonym sa...

Jonathan Leman, jag är inte engagerad i partiet formellt sett, men jag försöker hjälpa till på alla sätt jag kan utan att vara medlem. Förstår du bättre nu? Att jag kallade mig "Rudface" i SMP:s kommentarsfält var för att de skulle släppa igenom mina kommentarer, men de släppte bara igenom en enda. Sd:s har ingen "bloggstrategi", utan det är snarare vanliga sd-väljare som jag som kommentarer lite här och var.

"Det är inte guilt by association att tala om att BSS var en rasistisk rörelse. Att BSS endast skulle vara invandringskritiskt är en fullständig lögn. Rasiter och nynazister var engagerade i BSS som sedan blev sd."

Det som är guilt by association i Gunnars debattartikel är inte först och främst BSS-biten. BSS hade ingen rasism i sina politiska ståndpunkter. Vilka rasister eller nynazister som skulle ha varit med i BSS känner jag inte till, men jag tar gärna del av någon sådan information, om den finns. Sd är inte en fortsättning på BSS, utan det var bara vissa personer som hade sitt förflutna i BSS och som grundade sd. För övrigt har det funnits rasister och nynazister i samtliga sju riksdagspartier, men inte anklagar du väl dem för att vara det. Dubbelmoral, någon?

"Klarström var tidigare aktiv nazist i Nordiska rikspartiet. Försök inte mörka det. Jag tar det för väldigt osannolikt att han som nazist hyste demokratiska värderingar."

Det finns inget som helt och hållet bevisar att han i sin ungdom var medlem i NRP. När han var medlem i NRP hade han troligen inte demokratiska värderingar eftersom nynazister vanligen inte har det, utan det jag menade var att han endast var obekräftat medlem där i sin ungdom, sedan gick ur och förändrade sin syn på demokrati och andra saker samt senare gick med i sd. Det var min poäng. När han var sd-medlem och senare talesman/partieldare fanns det inga tvivel om hans demokrtiska trovärdighet. Partiet kände inte heller till hans brott eller tidigare eventuella medlemskap. Och idag är han som sagt socialdemokrat. Martia Ulvskog var kommunist i sin ungdom. Idag är hon partisekreterare. Varför är det ingen som bryr sig om det? Dubbelmoral igen?

Vad gäller Christoper Jolin, Jan Milld och Anders Sundholm är jag helt enkelt för dåligt insatt och passar där. Jag vet helt enkelt inte vad som hände, men det viktiga för mig är att partiet har tagit avstånd från all extremism, inklusive denne Jolin och antisemitism. Sd har inte salufört något antisemitiskt material. Att Milld och Sundholm skulle vara antisemiter låter inte troligt, men de är ändå inte medlemmar idag.

När det gäller Mengal vill jag gärna veta varifrån du får dina uppgifter eftersom jag är dåligt insatt i detta också. Mig veterligen har Sverigedemokraterna tagit avstånd från honom och det han står för, vilket man i och för sig gjorde från första början.

Slutligen Samuel Älgemalm. Såg du videon som jag länkade till? Han uttryckte sig klumpigt, och det har väckts ett uteslutningsärende mot honom, men jag vidhåller fortfarande att han inte menade det där som något antisemitiskt utan syftade på att om det blir en viss andel av en religiös minoritet på en plats så ställer dessa obönhörligen vissa krav, exempelvis på att skäktning (halal- och kosherslakt) ska vara tillåten. Att han sade så om muslimer tycks i alla fall inte röra dig i ryggen, eller?

Jonathan Leman sa...

"BSS hade ingen rasism i sina politiska ståndpunkter."

BSS hade ett rasistiskt program men om du vill kalla det "nationalistiskt" får det stå för dig.


"Vad gäller Christoper Jolin, Jan Milld och Anders Sundholm är jag helt enkelt för dåligt insatt och passar där. Jag vet helt enkelt inte vad som hände, men det viktiga för mig är att partiet har tagit avstånd från all extremism,inklusive denne Jolin"

kan du sluta att påstå att sd tagit avstånd från typer de inte tagit avstånd ifrån? Det är tämligen oseriöst.

Allt som är beklämmande för sd är du "dåligt insatt i" och kan därför inte kommentera det. Ta och läs lite innan du skriver kommenterar. Du klarar inte ens av att läsa ett pressmeddelande från SD:s hemsida ordentligt samtidigt som du misstänkliggör Stephen Roth Institute, Expo och Expressen.

"Mig veterligen har Sverigedemokraterna tagit avstånd från honom och det han står för, vilket man i och för sig gjorde från första början."

Hur står det till med minnet? vi talade om detta för bara någon vecka sedan och jag visade då hur SD:s oficiella inställning är att Mengal blivit "falskt anklagad" och att Stephen Roth Institutes arbete mot antisemtisim inte är att lita på.

"Under utredningens gång har dock ingenting framkommit som talat för att anklagelserna skulle vara sanna, tvärtom. Dessutom har inte ens de som framlagt anklagelserna kunnat styrka dem. Att utifrån dessa förutsättningar komma till någon annan slutsats än att Mengal blivit falskt anklagad och vägra att ta emot hans generösa erbjudande hade varit mycket märkligt."

Källa: http://www.sverigedemokraterna.net/nyhet.php?action=fullnews&showcomments=1&id=73

"Han uttryckte sig klumpigt, och det har väckts ett uteslutningsärende mot honom, men jag vidhåller fortfarande att han inte menade det där som något antisemitiskt utan syftade på att om det blir en viss andel av en religiös minoritet på en plats så ställer dessa obönhörligen vissa krav, exempelvis på att skäktning (halal- och kosherslakt) ska vara tillåten. Att han sade så om muslimer tycks i alla fall inte röra dig i ryggen, eller?"

Det är förstås lika obehagligt att att säga att det är farligt och fel med muslimer i kommunen men sd är ju stolta över sina fördomar mot muslimer medan ni (partiet och dess supportrar) hävdar att ni är motståndare till antisemitsm medan partiet i själva verkat gång på gång håller judehatande extremister under armarna.

Feedback66 sa...

Jolins bok "Varför vi inte kan lita på massmedia" marknadsfördes först av BSS och sedan av Sverigedemokraterna, ända tills 1997, om jag minns rätt. Den boken innehåller bland annat godbitar som:
"rasblandning innebär en nedgång i fråga om allmän intelligens och kreativitet hos ett folk" eftersom "de olika huvudraserna skiljer sig åt inte bara till det yttre utseendet utan även till intelligens och kreativitet". Dessa "fakta" censureras enligt Jolin av massmedia för att media domineras av kommunister. Jolin hävdar också att de som "ivrar för allmän rasblandning i grunden är rashatare, eftersom raserna upplöses och försvinner i rasblandning". Men sådana påståenden kanske inte är rasism, det kanske bara är "invandringskritik"?
Jolins antisemitism avslöjades för övrigt redan i början av 80-talet.