torsdag, oktober 02, 2008

Föreläsningar av Håkan Blomqvist och Jeffrey Herf

Jag vill passa på att tipsa om två utmärkta videoinspelade föreläsningar som Svenska kommittén mot antisemitim länkar till. Ämnet för båda dessa är myten om den judiska världskonspirationen.

Några aktuella exempel på stereotyper om judar och pengar, ett ämne Håkan Blomqvist talar om i sin föreläsning, finner vi i en del av diskussionerna kring den amerikanska finanskrisen. ADL uppmärksammar detta.

Ett exemepel på stereotypisering genom fördomsulla formuleringar om judar och pengar kunde man läsa i en ledartext i Arbetarbladet i somras.

Ledaren uppmärksammades av SKMA som skrev:

Den mycket blandade publiken i Washington förvandlas och reduceras av Lutti till “judiska affärsmän i New York”. Lutti har troligen ingen aning om vilka som bevistade mötet, men han tycks förutsätta att det bara var judar och judar är i hans föreställningsvärld uppenbarligen “affärsmän”. Med begreppet “judiska affärsmän” associeras ofta föreställningar om rikedom och inflytande, två andra stereotyper som återkommande projiceras på judar som kategori. Även “New York” är i sådana sammanhang ett klassiskt signalord: i den antisemitiska idétraditonen är “New York” (eller “Wall Street”) en symbol för den föregivna judiska ekonomiska och politiska makten. Sådana uttryck var vanliga i svensk press på 1930- och 1940-talen, framför allt i högerorienterade och ”nationella” organ. Att de dyker upp i en socialdemokratisk ledare 2008 är beklämmande och oroande.

Inga kommentarer: