onsdag, juni 03, 2009

Aldebes hållning är farlig

Mahmoud Aldebe är den senaste att bli intervjuad på Mohamed Omars blogg. Aldebe är ordförande för Sveriges muslimska förbund (SMF) som är den största av organisationerna som ingår i paraplyorganisationen Sveriges muslimska råd (SMR). Man ska komma ihåg att intervjun sker i juni och att Omar vid tidpunkten länge varit tydlig med sina åsikter om homosexuella, judar och demokratin.

Det är naturligtvis beklämmande att en religiös ledare väljer att framträda i ett välkänt högerextremt forum. Samtidigt är det inte förvånande. När imam Abdal Haqq Kielan från Svenska islamiska samfundet för ett par år sedan markerade mot religiös extremism blev reaktionen från Aldebe hård. Enligt Kielan har han själv av Aldebe kallats för "en jude som konverterat till islam för att förstöra för muslimerna".

Aldebe medverkar även på siten MuslimNytt, en gruppblogg som drivs av Daniel Lillman (debattören bakom radikalislamitiska Alternativmedia.net) och Ahmed Rami-beundraren Bahlool (bloggar på bahlool.se). (Uppdatering: MuslimNytt är numera nedlagd och bortplockad)

På MuslimNytt har man bland annat publicerat gästinlägg från Lasse Wilhelmson och Mohamed Omars intervjuer med honom. I den senaste påstår Wilhelmson att "det var judarna som förklarade krig mot Tyskland".

Det är alltså i den bloggen Mahmoud Aldebe har skrivit flera gästinlägg. Däribland ett där han skriver (död länk- se inlägget nedan) om "angreppen" mot Mohamed Omar. Enligt Aldebe har Omar "tvingas till retträtt från offentliga debatten pga den nya åsiktsregistrering som utövas av samhällsdebattörer".

När Aldebe skrev inlägget var Mohamed Omars åsikter väl kända och hans kopplingar till nazistsympatisörer och andra extremister likaså. Omars blogg hade vid det här laget en längre tid fungerat som en tummelplats för grov homofobi och antisemitism och andra antidemokratiska strömmningar.

Mahmoud Aldebe tycks alltså se avståndstagande från och kritik mot högerextremism, antisemitism och homofobi som en otillbörlig "åsiktsregistrering". Det är en oerhört farlig och ansvarslös hållning, särskilt när den uttrycks av en församlingsordförande.


Uppdatering 5/11: Eftersom siten MuslimNytt numera ej längre finns online publicerar jag Aldebes inlägg i sin helhet: -->

Varför hatar de oss?

från MuslimNytt av admin
Hur kan vi utmana västliga föreställningar som likställer muslimska samhällsdebattörer och unga muslimer med radikalism och våld. De som kräver sina sociala, språkliga och kulturella rättigheter betraktas som obekväma och att islam är orsaken till deras radikalism. Trots att en stor majoritet av dem fördömer angreppen mot USA den 11 september 2001 och senare terroristangrepp, trots detta agerande betraktas dem som sovande terrorceller. Man missar att utbredd religiösitet bland muslimer inte är samma sak som omfattande stöd för våld och
terrorism. Det är synd att Mohamed Omar tvingas till retträtt från offentliga debatten pga den nya åsiktsregistrering som utövas av samhällsdebattörer,

Majoritet måttfulla
De flesta av Sveriges muslimer är fredliga och just mycket liten skala är fanatiker som ägnar sig åt våld och terrorhandlingar. Men de är just dem som är synliga i media. Majoritetsbefolkningen borde förstå och ta till sig att religion är en mycket viktig del av muslimernas vardagsliv. Det är många samhällsdebattörer som har överseende med angreppen mot Mohamed Omar trots att han och de flesta muslimska samhällsdebattörerna hade öppet fördömt angreppen mot New York och Washington eftersom oskyldiga liv gick till spillo och civilpersoner dödades. De är idag utsatta för åsiktsregistrering av svenska samhällsdebattörer som stödjer sig på politiska åsikter som skäl för att ha överseende med de personliga angreppen.
Trots att unga muslimer som anhållits för misstänkt terrorverksamhet var inte mer religiösa än de andra muslimer, och heller inte mer utsatta för misär eller erfarenheter från flyktingläger än de flesta muslimska flyktingarna. Mediefolket rapporterar att de anhållna för förberedelser till terrorhandlingar brukade galet festa och dricka alkohol och hade flickvänner, handlingar som strider mot islams etik och moral. Det här är ingen martyrdöd, som varken har stöd i Islam eller bland muslimer i väst.
Det är myt att de radikala är bättre utbildade, har bättre jobb och har större hopp om framtiden än genomsnittliga muslimer. Terror har ingen religiösfärg och de flesta muslimer tror på demokrati för att välja sina ledare.

Varför hatar de oss?

Myt

Muslimer hatar en demokratisk vald regering som har dubbla politiska budskap. De hatar västerlandets friheter att göra vad som helst med de utsatta människorna.
De hatar väst som kränker deras religionsfrihet, sin yttrandefrihet, sin frihet att rösta på vem dem vill och möta vem dem vill och att vara oeniga med västs värderingar.

Fakta

De flesta muslimer, inklusive de extrema och radikala, beundrar väst för demokratin, friheten och de teknologiska framstegen. De vill däremot inte att västs lösningar ska påtvingas dem.
Muslimer vill ha självbestämmanderätt men inte en västerländsk
påtvingad och definierad demokrati. De vill inte ha sekularism eller
teokrati. Vad majoriteten vill ha är demokrati med religiösa värden,
Mahmoud Aldebe
Samhällsdebattör


Uppdatering 9/11: Aldebe drar tillbaka sin kandidatur till riksdagen för Centerpartiet.

Inga kommentarer: