lördag, juni 27, 2009

Iranska regimens propaganda liknar nazityskt judehat

Under ett tal 19/6 gav Irans högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei sin syn på vad som orsakat oroligheterna i Iran. CST-bloggen citeras delar av talet:

The competition for the election was very clear. Enemies and dirty Zionists tried to show the election as a contest between the regime and against it. That is not true, all four candidates support the regime. [He lists the government positions of the opposition candidates]. All of the candidates are part of this system and regime. Zionists and the bad British radio said it was a challenge to the regime.

...

Enemies try through various media, and some of these media belong to the Zionists … they try to make believe that there is a fight between supporters of the opposition and the Islamic establishment.

CST citerar också ett framträdande från 1997 där Khamenei är väldigt tydlig med vilka han menar när han säger "sionisterna":

When we say “Zionists” we do not only mean the usurping Zionist government. That is only part of the Zionist entity. The Zionists form the major capitalists of some countries, including the United State (sic) of America, and dominate the politics of that country. Today, unfortunately, the United States, its Congress and its government, are under the spell of Zionism in different financial, economic, cultural, political and propaganda arenas. The bulk of the propaganda organs of the world mass media, furthermore, are controlled by the Zionists. Most of the famous news agencies which you know of are controlled by them. The few that do not belong to them, in fact move in harmony with them.

Den iranske presidenten Mahmoud Ahamdinejad gav uttryck för samma idéer inför FN:s generalförsamling 23/9 -2008 under ett tal som möttes av applåder. Av Generalförsamlingens ordförande fick Ahmadinjead en kram.
The dignity, integrity and rights of the American and European people are being played with by a small but deceitful number of people called Zionists. Although they are a miniscule minority, they have been dominating an important portion of the financial and monetary centers as well as the political decision-making centers of some European countries and the US in a deceitful, complex and furtive manner.
Inom modern antisemitisk propaganda är myter om judars makt över media, politik och näringsliv centrala. Den nazityska diskursen var inget undantag, tvärt om. För att visa på likheten mellan den iranska regimens antisemitism och den nazitiska motsvarigheten finns här är ett par avsnitt ur olika nazistiska källor återgivna i Henrik Bachners kapitel i antologin Det eviga hatet.

Theodor Fritsch, Den statsfientliga judiska läran, 1933, s 20:
"Judedömet har bankväsendet, börsen och engrosshandeln i sina händer, kanske främst på grund av att det totalt behärskar det s.k. upplysningsväsendet, d.v.s. tidningspressen. Det befaller över teater, biograf och litteratur, kort sagt över hela vårt offentliga liv."
Adolf Hitler, Min kamp, s 280, (W):
"Vid sidan av frimureriet kommer nu ett andra vapen till användning i judendomens tjänst, nämligen pressen. [...] Med denna i sin hand börjar han [juden] långsamt innesluta och insnärja hela det offentliga livet. Han har nu möjlighet att efter behag dirigera det verktyg som i våra dagar bättre än för några årtionden sedan är känt under benämningen 'den allmänna opinionen'."
Der Stürmer, 43/1944, s 2:
"Rubrik: ”Pressen.” Text: ”1. Judarna har pressen i sin makt och därmed möjligheten att skapa den allmänna opinionen. 2. Det som skrivs i pressen, skrivs därför att de judiska intressena fordrar att det skrivs just så. [...] Och när man i Sverige idag... hånar och nedvärderar allt tyskt, då måste man veta att det återigen rör sig om judar och av dem köpta icke-judar som skapar den för det tyska folket ogynnsamma utlandsopinionen. Bakom firman Sverige... finner vi alltså judar och judeknektar... Om juden en dag förintas så kommer världen för alltid att vara fri från förförare, från djävulen!”

2 kommentarer:

David Munck sa...

Förutom all död, förstörelse och upptrappat hat mellan de stridande parterna som Gaza-kriget medförde, ledde nämnda krig också till bildande av några olyckliga (om än nygamla) allianser i Sverige och andra västländer. På demonstrationer, bloggar m.m. sågs legitima (men inte tillräckligt observanta) Israel-kritiker, vänsterfolk och Palestinavänner hamna hand i hand med antisemiter och islamiska fundamentalister. Mindre högljudd, men ändå beklagansvärd, var en allians som uppstod mellan vissa Israel-vänner och muslimofober. På bl.a. Newsmill kunde man se ett flertal texter och kommentarer som stödde Israel, inte med ett åberopande av det judiska folkets nationella rättigheter utan av fördomar och hat mot araber och muslimer. Sverigedemokraterna försökte också fiska sympatier hos dem som arbetar mot antisemitism även om, att döma av SKMA:s uttalande, SD inte lyckades med detta. Eftersom båda sidor i Mellanösternkonflikten kämpar för ett i grunden legitimt mål, dvs. rätten till en stat som får leva i fred (även om de tyvärr gör det med oacceptabla medel och brist på erkännande av motpartens legitimitet) kunde demokrater hamna på båda sidor av barrikaderna och få sällskap av tvivelaktiga element på respektive sida.

Händelserna i Iran har, som kontrast, tvingat fram en trevligare allians där alla demokrater och anti-totalitarister - röda och blåa, kristna, muslimer och ateister, infödda svenskar och nysvenskar - kan samsas. I Iran har nämligen den ena parten, dvs. Irans regim, ingen legitimitet alls. Fördelen är att sådana som Mohamed Omar och Ahmed Rami nu inte har någon att gömma sig bakom, utan måste visa sina rätta ansikten. Om Omar hade visat sig bland de manifestierande exil-iranierna på Sergels Torg hade han nog fått en snyting.

Jonathan Leman sa...

David,

intressant kommentar.

Den israelisk-palestinska konflikten erbjuder ju en helt annan plattform för grumligheter och rasism än händelserna i Iran.

I svensk debatt är det väl nästan bara marginella fenomen som Jan-Inge Flücht och Pierre Gilly som ställer utanför den "trevliga alliansen"