söndag, maj 16, 2010

Rockefellers föregivna judiskhet

I flera medier har David Rockefeller och Rockefeller-familjen beskrivits som en "judisk affärsmän". Precis som när det gäller Bonnier i Sverige är det intressanta förstås inte om familjen är judisk eller inte. Samtidigt är det problematiskt att låta antisemiter avgöra vem som är jude och inte.

Att påstå att Bonnier företräder judarna eller agerar enligt föregivna icke-svenska judiska intressen är klassisk antisemitism. Motsvarande gäller förstås för familjen Rockefeller. David Rockefeller framställs ofta som som judisk i antisemitisk litteratur. Trots att det är svårt att finna något om hans (irrelevanta) judiskhet är det intressant att notera att man okritiskt framställer Rockefeller som en "judisk affärsman". Utifrån vad jag läst är inte David Rockefeller jude. Finns en judisk bakgrund hos familjen tycks den ligga så långt bak att man (förutom att man inte låter honom definiera sig själv) måste tillämpa nazistiska raslagar för att få David Rockefeller till en jude.

Men som sagt, det intressanta är inte faktisk eller påhittad judiskhet utan konstruktionen av ett mäktigt judiskt kollektiv med en föregiven judisk agenda.

Ove Svidén, som framställt Rockefeller som jude och den judiska religionen som betydelsebärande i David Rockefellers agerande, anklagar nu SVT rapport för förtal. Att rapport har täckning för sina påståenden i sändningen framgår i citaten man kan läsa här.