söndag, januari 11, 2009

Ett globalt beteendemönster

Shlomo Ben-Ami för intressanta resonemang om med vilka glasögon omvärlden betraktar Israel.

Inga kommentarer: