onsdag, januari 07, 2009

Oakademiskt av akademiker

Benjamin Katzeff Silberstein skriver om okunskap och om politiserad undervisning.

Ett utdrag:

Mot bättre vetande förklarar han också att citatet av Ahmadinejad om att "radera ut Israel från kartan" är en felöversättning. En student undrar om det citatet kanske kan vara avsiktligt "feltolkat av CIA i propagandasyfte". Svaret han får är kort och gott att "det är möjligt". Detta trots att den iranska regimens egen nyhetsbyrå IRNA har citerat Ahmadinejads uttalande som "wiped off the map". Mahmoud Ahmadinejad har till och med inför FN:s generalförsamling spridit den klassiska antisemitiska myten om en sionistisk världskonspiration, en modern version av det antisemitiska falsariet "Sion Vises Protokoll". Myter om judar som "Jesusmördare" och spridare av medeltidens pesthärd har yttrats av officiella företrädare för den iranska regimen.

För mer om vad Irans president sagt se Nimas ingående post eller den här rapporten.

1 kommentar:

Marcus sa...

Tack för tipset. tänkte precis skriva om samma sak.. Det finns ju ganska gott om exempel från somliga institutioner på SU.