lördag, november 13, 2010

Ilmar Reepalu om antisemitismen i Malmö

Med anledning av lite kontrovers kring vad Ilmar Reepalu sagt och inte sagt vid olika tillfällen lägger jag upp ett citat av honom som inte tidigare har uppmärksammats, nedan finns ytterligare länkar . Det är från Nyhetsmorgon 5/3 2010. Här börjar Reepalu tala om "en krigszon någonstans" när det handlar om tryggheten för medborgarna i hans egen kommun.

Ilmar Repalu: "I Malmö är ungefär hälften av hatbrotten är riktade mot allmänt rasistiska mot andra grupper, mot homofiler och liknande delar. Hälften av hatbrotten i Malmö är riktade, som man kallar det, antisemitiska." 
Programledare: "Tycker du att kritiken är helt obefogad? Tycker du att det är ett antal människor som känner sig sårade och kränkta och det är bara gripet ur luften?"

Ilmar Reepalu: "De människor som är sårade och kränkta allra mest är förstås de människor som kanske är anhöriga till människor som finns i en krigszon någonstans."
Det är en upprepning av linjen i den uppmärksammade intervjun i Skånska Dagbladet. Det understryker återigen att Reepalu inte alls blivit felaktigt tolkad.

Uppdatering: Den omfattande seriösa kritiken mot Ilmar Reepalus agerande och yttranden handlar inte om kritik mot Israels politik utan om att Reepalu när frågan gäller hatbrott mot judiska malmöbor genast börjar tala om Israel. Landets agerande gör att andra än judar i Malmö är "de som är sårade och kränkta allra mest". Alltså: Eftersom Israel ockuperar palestinsk mark och eftersom palestinier dödats av israelisk militär ska judehat och hatbrott i Malmö inte ses som judehat. Det är enligt detta tänkande Israel, inte förövarna, som bär ansvar för hatet.

Är det på samma sätt möjligt att rationalisera antimuslimsk hets och antimuslimska hatbrott i Sverige med kristna gärningsmän upprörda över hur kristna behandlas i delar av mellanöstern? Det går bara om man anser att muslimer över hela världen (i exempelvis Södertälje eller i Tomelilla) bär kollektivt ansvar. På samma sätt innebär Reepalus yttranden att ansvar flyttas från förövare till offer och att judar görs kollektivt ansvariga. Jag och Charlotte Wiberg skrev om detta på Aftonbladet debatt förra året.
"I Daily Telegraph (21/2) hävdade Reepalu att angreppen mot judar i Malmö var ”anti-israeliska”. Men liksom ett brott begånget av en invandrare kan utlösa en latent främlingsfientlighet kan det som sker i Mellanöstern aktivera och utlösa en latent antisemitism. Att söka orsaken till främlingsfientlighet och antisemitism hos invandrare, flyktingar och judar är dock att ge schablonbilderna och det kollektiva skuldbeläggandet, som kännetecknar alla fördomar, någon form av legitimitet."

Bemötanden av andra uttalanden:
  • Charlotte Wiberg i SKMA-bloggen om Reepalus sätt att diskutera judar som lämnar Malmö.
  • jag i SKMA-bloggen om sammanblandingen mellan den utlösande faktorn och grundorsaken till antisemitism.
  • Inlägg i denna blogg och uttalanden av Henrik Bachner om Reepalus yttranden att "den israeliska lobbyn" ligger bakom påstådda missuppfattningar och felciteringar.