torsdag, november 18, 2010

Linderborgs trygga famn

I Aftonbladet kulturs granskning av Bonnier-koncernen medverkar Johannes Wahlström, en skribent som gjort sig känd genom konspirationsteorier med judar i centrum. Wahlström har också öppet försvarat och samarbetat med en ökänd antisemit. Valet av Wahlström innebär att man bidrar till att rehabilitera en skribent med en antijudisk agenda och därmed till att skänka legitimitet åt dennes åsikter.

Alice Eggers uppmärksammde för ett par veckor sedan i AB Kultur hur journalisten Juan Williams efter att ha givit uttryck för islamofobi sparkades från radiokanalen NPR. Williams plockades genast upp av Fox. Eggers avslutar:
"Nu väntar vi bara på att CNN:s Rick Sanchez, som tidigare i höstas sparkades efter antisemitiska uttalanden, också får krypa in i Fox trygga famn."
Värt att notera är att antisemitism tycks vara acceptabelt på Fox så länge det riktas mot folk som Fox-hökarna inte gillar (exempelvis George Soros). Alltså borde även Rick Sanchez kunna vara välkommen till Fox om han, låt säga, sadlar om till ultrakonservativ kreationist. Uppenbart är hur som helst att Eggers ser både antisemitism och islamofobi som belastande, till skillnad från AB:s kulturchef som flera gånger slirat när det gäller antisemitism.

Johannes Wahlström skrev 2005 artikeln "Israels regim styr svenska medier" i Ordfront. Han presenterade en tydligt antisemitisk konspirationsteori om hur svenska medier styrdes av Israels regering via sinistra "lobbygrupper", om hur denna sammansvärjning dolde sanningar för det svenska folket. Även SKMA påstods utgöra en del av denna från Jerusalem styrda verksamhet. Henrik Bachner, Lars M Andersson och Heléne Lööw riktade kritik mot Ordfronts publicering av konspirationsteorierna.Flera av de journalister som hade intervjuats av Wahlström påtalade att han förvrängt deras ord och Ordfronts chefredaktör bad till slut om ursäkt för publiceringen.

Åsa Linderborg riktade viss kritik mot Ordfront men det var inte artikelns antisemitiskt färgade konspirationsteoerier som besvärade henne:
Kritikerna av Israels ockupationspolitik har inte råd med den här typen av misstag. Nu används Ordfrontartikeln för att sjabbla bort själva sakfrågan, nämligen att det är problematiskt att rapportera från Mellanöstern. Det blir än mer tabu att diskutera den resursstarka proisraeliska opinionsbildning som även finns i Sverige.
Wahlström var inte längre välkommen i Ordfront men fick snabbt möjlighet att gästspela hos sin supporter Jan-Inge Flücht vars blogg kritiserats på flera håll för sin antisemitiska tendens.

Johannes Wahlström har också försvarat och samarbetat med den internationellt uppmärksammade antisemiten Israel Shamir (Shamir är en pseudonym för Adam Ermash, tidigare Jöran Jermas). När Shamir medverkade i den amerikanska högerextrema tidningen American Free Press (2001-10-15) skrev han:
”Skillnaden är inbyggd, den är det inneboende, mest framträdande draget av det svalg som är befäst mellan de två religionerna: medan kristna manas att bedja för sina fiender, drömmer judar om hämnd.”
Den typen av uttryck för klassisk religiöst motiverad antisemitism paras med samma typ av konspirationsteorier som är centrala inom nazismen. Shamir använder sig också av den nazistiska termen ZOG och hävdade 2002 att Sions vises protokoll till stora delar beskriver verkliga förhållanden. I skriften Pardes (2005) beskrev Shamir Israels roll i den föregivna judiska världskonpsirationen:
"Palestine is not the ultimate goal of the Jews; the world is...The Jews in their drive to world domination need a base, and the Israelis are to seize and secure this base... Israelis are the riffraff of World Jewry, sent to conquer the land for the NWO HQ."
(NWO står för "New World Order" - en term som ofta används av konspirationsteoretiker för att beteckna den föregivna konspiration som styr eller har som mål att styra världen.)

Adolf Hitler för ett liknande resonemang i Mein Kampf:
"When the Zionists try to make the rest of the world believe that the new national consciousness of the Jews will be satisfied by the establishment of a Jewish State in Palestine, the Jews thereby adopt another means to dupe the simple-minded Gentile. They have not the slightest intention of building up a Jewish State in Palestine so as to live in it. What they really are aiming at is to establish a central organization for their international swindling and cheating."


Israel Shamir finns också i nätverket kring Mohamed Omar. När Shamir intervjuades i Omars blogg förra året uttryckte han:
"Jag tycker att det är varje muslims och kristens plikt att förneka Förintelsen"
I kårtidningen Gaudeamus tog Johannes Wahlström Israel Shamir i direkt försvar. Han beskrevs som en "antisionistisk jude" vars skriverier handlade om legitim kritik mot Israel. Wahlström slog fast att "antisemitismen" är en "destruktiv ideologi som "krossar all möjlighet till fri och öppen debatt". Wahlström jämställer också Shamir med bland andra Noam Chomsky. Ur Gaudeamus (december 2002):
Genom att avslöja sin etniska tillhörighet tillskänks man dock som antisionistisk jude möjligheten att motstå "antisemit"-stämpeln. Dessa kritiska judar blir banalt nog istället kallade för "självhatande judar", såsom Chomsky, Neumann, Finkelstein, Shamir, för att inte tala om Naturei Karta. Sionismen må vara en destruktiv ideologi, men inte i närheten så destruktiv som "antisemitismen" som krossar all möjlighet till fri och öppen debatt.
Det Wahlström ser som en destruktiv ideologi är alltså inte antisemitismen utan motstånd mot antisemitism.

Samma uppfattning företräds av Israel Shamir. I en en intervju i Fib-Kulturfront förklarade han:

Jag anser inte att antisemitism existerar idag. Det är ett påhittat problem som används av det judiska ledarskapet. Genom att bevara bilden av en farlig fiende upprätthåller de sin makt. Människor som talar om antisemitism syftar egentligen på något annat. De anklagar dem som motsätter sig idén om segregation i Israel för antisemitism.
Johannes Wahlström beskrivs på Israel Shamirs sajt som en "framstående medarbetare" och hans texter ligger än idag uppe på sajten - samma sajt där man bland annat kan läsa propaganda från nazistideologen Björn Björkqvist.

Ordfronts redaktionsmedlem Gellert Tamas tog i DN Kultur upp "Wahlströms nära samarbete med Israel Shamir" och den senares grova antisemitism:

Shamir kallar judar för "kristusmördare" och "virus i mänsklig form", försvarar "Sion vises protokoll" och har uttalat sig uppskattande om den amerikanske nazistgruppen National Alliance. Shamir har, enligt tidningen Expo, bl a medverkat i den amerikanska högerextrema tidskriften Spotlight och i den ryska antisemitiska Zavtra. Bland hans svenska samarbetspartners märks Lars Adelskogh, utgivare av historierevisionistisk litteratur som säljs av Nationalsocialistisk Front.

Andreas Malm beskrev i Flamman (06-12-21) Johannes Wahlström som Shamirs "partner och ständiga försvarare":

Men Shamir har alltså vunnit öron i den svenska vänstern, främst inom FiB-Kulturfront där han för vissa – inte minst Lasse Wilhelmsson, som poserar med armen runt Shamir på dennes hemsida, men också Flamman-skribenten Kristoffer Larsson – är en sanningens profet och uppenbarare. Så kan Ordfront publicera en text av Shamirs son, partner och ständiga försvarare Johannes Wahlström om hur judarna styr svensk medias Mellanösternrapportering, ett ofattbart aningslöst misstag som tidningen fått betala för dyrt.

Lars Linder i DN Kultur:
Som delar i den stora manipulationen pekar Wahlström ut dels Förintelsemuseet(!), dels några svenska debattörer som praktiskt taget aldrig yttrar sig om Israel - men har judisk anknytning.
Det luktar av något annat, och mer, än bara fusk. Varför kände inte Ordfront det?
Granskning av Bonnierkoncernen makt och agerande är både viktigt och legitimt. Men genom att välja Johannes Wahlström för detta uppdrag bekräftar Linderborg åter igen att hon företräder en antirasism som exkluderar motstånd mot antisemitismen. Valet av Wahlström innebär att man bidrar till att rehabilitera en skribent med en antijudisk agenda och därmed till att skänka legitimitet åt dennes åsikter.

Detta är särskilt oroande eftersom Linderborg själv i olika sammanhang visat att hon lätt hamnar i grumliga resonemang när det gäller antisemitism och judar. Linderborgs egen association av "judarnas stora inflytande över medierna" med Bonniers är ett tydligt exempel på det. I sitt mottagande av BRÅ-/FLH-rapporten om antisemitiska attityder (2006) hittade hon ursäkter till praktiskt taget varje fördomsfullt påstående. Att påståendet att ”judarna har stort inflytande över medierna” skulle återspegla ett fördomsfullt tänkande om judar bestred Linderborg genom att skriva:
”får man ifrågasätta familjen Bonniers inflytande över svenska media utan att få antisemitismmössan på sig?”
Reaktionen är intressant eftersom "familjen Bonnier" inte finns i själva frågan. Associationen mellan "judarna har stort inflytande" och "familjen Bonnier" dyker upp hos Linderborg själv. Att koppla en familj med judisk bakgrund till "judarnas" inflytande har varit ett av högerextremisters och andra antisemiters huvudnummer sedan mellankrigstiden och är det än idag. Enligt Linderborg är den kopplingen inte att betrakta som ett antisemitiskt tankemönster.

Eftersom Johannes Wahlström fick krypa in i AB Kulturs trygga famn borde även fd CNN-ankaret Rick Sanchez kunna göra det. Kanske kan han hjälpa till med granskningen av Bonnier?

UPPDATERING (14/12): Johannes Wahlström förklarar i Studio ett att hans kritiker är högerextremister och fortsätter med att jämställa Israel Shamir med Salman Rushdie:
"Problemet har varit att de senaste par dagarna har en handfull personer ifrån några högerextremistiska organisationer påtalat att jag är en förkastlig människa på grund av att jag är son till min far [...] Min pappa är väl det som jag skulle säga är den judiska motsvarigheten till Salman Rushdie. Det är klart att det är en väldigt polemisk figur."
UPPDATERING (1/3): Ytterligare citat från Israel Shamir om invandring, rasism och myten om judisk världskonspiration.

Shamir benämner den påstådda judiska världskonspirationen "the Masters of Discourse"
Who is the enemy? Some people refer to the Israel Lobby with their great control over media. In the famed tract, they were called the Elders of Zion. Others call them Illuminati. I called them the Masters of Discourse, the operators of the integrated machine of public disinformation and indoctrination, from the Wall Street Journal to the Wikipedia.
Shamir ansluter sig också till den bland nazister självklara tankefiguren att judarna ligger bakom invandring för att förstöra samhällen och har hittat på det enligt honom falska begreppet rasism för att underlätta detta:
In order to defend their policy of destroying society by influx of strangers, they invented and propagated a new blood libel, that of ‘racism’. People who resist the imposition of mass immigration are deemed ‘racists’ and precluded from participation in the scripted television discourse. ‘Racism’ is a relatively new mortal sin invented by the Masters of Discourse to obscure predatory intentions. Racism as described by the dictionary (a mysterious, irrational hate towards ‘lower’ races) does not exist. I, a dark-skinned and moustachioed Mediterranean man, have never seen any sign of it throughout the sixty years of my well-travelled life. Admittedly, I never tried to annoy the native inhabitants by playing loud foreign music, practicing strange customs in public, or purposely behaving in offensive ways.
Ett samhälle borde enligt Shamir varken tillåta in- eller utvandring efter som invandring "förstör solidaritet" och utvandring "leder till brain drain":
The solidarity-based societies of the USSR and Cuba did not allow immigration, incoming or outgoing. They were right. Incoming immigration destroys solidarity, while outgoing immigration leads to brain drain. These socialist societies had no racism of any sort, because their citizens were not threatened by mass immigration waves.
Den tyske nazisten Horst Mahler presenteras av Shamir som en "stor motståndare till judisk överhöghet":
"Judaic spirit is a real danger to the tripartite ecumene of West-Russia-Islamic world. But biological approach proposed by the Author does not help. One of modern ideologists of European Traditionalism, Horst Mahler, a great adversary of Jewish supremacy, stressed the spiritual element of the struggle:"
Följande av Horst Mahler citeras gillande:
Hitler failed for he attended to biological (racist, tribal) aspect of Jews, while it is the spiritual aspect that had to be fought. Only in April 1945 he recognised that the Jews represent certain Spirit that can't be defeated but by spirit. The belief that there is no God, that Man is self-sufficient (Humanism), that the World is realizable without recourse to the concept of the Absolute Spirit (God), is the triumph of Judaism over other peoples. On this basis alone these peoples are delivered to Globalism and ordained to destruction.
Shamir knyter an till Sions vises protokoll:
The Masters of Discourse are trying to create a pseudo-Judaic universe on a planetary scale. Their vision was grotesquely presented by the authors of the Protocols, but the reality they brought in is as unsuccessful as the one their brethren established in Palestine. The same rule of security forces, the same fear-mongering, the same ideological vise, the same destruction of nature, the same impoverishment of spirit, the same uprooting, the same discrimination, the same endless wars, - all quite removed from the Prophetic promises they tried to emulate.
As rebels against God, they will be defeated. As charlatans they will be dismantled. Their fall is imminent. But it won't happen without our hard work, without our understanding being widely spread and generally understood. We should reject them completely, as completely as we are called to in our confession of faith.
Israel Shamir verkar i bland annat ryska, spanska och tyska högerextrema kretsar och har publicerat den svenske nazistideologen Björn Björkqvist hyllningsporträtt av honom på sin hemsida.