torsdag, november 04, 2010

Skillnaden mellan kritik och demonisering

Folkpartisten Erik Svansbo ogillar att SKMA och Expo använder sig av den idag etablerade termen islamofobi.
Jag tycker inte det är något fel i att vara islamofob – det är var och ens plikt att vara kritisk mot religioner. Samtidigt som det är var och ens plikt att stå upp för religionsfriheten. Det finns inget motsatsförhållande däremellan.
När den antirasistiska rörelsen kramar islamofobibegreppet är risken stor att man skjuter sig själv i foten. Vi ska förespråka människors rätt att tro, inte tysta legitim kritik mot religioner.
Man kan tycka vad man vill om olika ord men det intressanta är ju vad man menar med dem. Jag använder det i betydelsen fördomar och fientlighet mot muslimer.

Visst förekommer att islamofobi-begreppet ibland missbrukas men det sker också med antisemitism- och rasism-begreppet. Självklart kan och ska man kunna kritisera islam precis som andra religioner. Ingen seriös motståndare till intolerans vill förhindra människor från legitim religionskritik. Men det går inte att bortse från att antimuslimska ideologer försöker hänga upp sin fientlighet mot muslimer på just en förment religionskritik i upplysningens anda.

Robert Spencer, som jag skrivit om på expo.se och i valbloggen, är en av dessa antimuslimska ideologer.
Robert Spencer specialiserar sig på att använda citat från Koranen för att visa på islams och muslimers föregivet farliga natur. Han gör det genom att bortse från Koran-citat som motsäger dem som han selektivt plockat ut. Spencer bortser också från islams tolkande tradition. Själva kärnan i retoriken på Jihad Watch är att det inte finns någon väsentlig skillnad mellan muslimsk extremism och jihadister å ena sidan, och islam och muslimer i största allmänhet, å andra sidan.

Religiösa fundamentalistiska uttlanden om att det exempelvis är guds lag och inte av människor instiftade lagar som bör följas behandlas olika beroende på vilken religion det handlar om. När en muslim uttrycker den typen av åsikter tas det som intäkt för att muslimer vill förslava ickemuslimer medan liknande uttalanden från kristna inte leder Spencer till slutsatsen att kristendomen är en extrem religion som är farlig för icke-kristna. Spencer kommenterar inte alls extremistiska uttalanden från kristna utan har tvärt om visat sig beredd att skriva under på dem. Charles Johnson, grundaren av bloggen Little Green Fotballs (och en tidigare supporter av Robert Spencer) kunde avslöja att Spencer själv anslutit sig till religiös extremism med kristna förtecken då han gick med i en facebook-grupp som förespråkade nya korståg till Anatolien.
På så sätt kan alla muslimer förvandlas till extremister och därmed legitima måltavlor för "islamkritiken". Erik Svansbos syn på Robert Spencer och dennes seminarium med SD i Visby underpolitikerveckan är att han är "stolt över att detta arrangemang har kunnat äga rum".

Det holländska frihetspartiets ledare, Geert Wilders, vill förbjuda koranen och stoppa muslimsk invandring. För Svansbo tycks en sådan hållning vara förenlig med "liberala principer".
Jag känner för Wilders som jag känner för Robert Spencer egentligen vem som helst. Om en person baserar sina resonemang på liberala principer tycker jag det är fel att den personen stängs ute från debatt. Därför länkar jag idag Geert Wilders text.
Spencer och Wilders är inte rasister, hävdar de, eftersom de "kritiserar" religionen och det är möjligt att lämna religionen islam. Samma knep använder Gilad Atzmon, Lasse Wilhelmson och Mohamed Omar när de "kritiserar" judendomen, sionismen och "judisk mentalitet". De är inte heller rasister - de kritiserar ju bara en ideologi som människor kan ta avstånd från.
Att låta jude- och muslimhatare komma undan med att klä sin demonisering i en "religionskritisk" skrud är att normalisera dem.
Uppdatering: Erik Svansbo svarar.

Inga kommentarer: