måndag, november 22, 2010

Svenska Freds i Tyresö stödjer förintelseförnekare

I Expo 3/2010 finns en nyhet jag står bakom om att Svenska Freds lokalavdelning i Tyresö i sina lokalradiosändiningar stödjer förintelseförnekare. Den återges här.

Svenska Freds i Tyresö stödjer förintelseförnekare


I Svenska freds Tyresöavdelnings radiosändningar beskrivs förintelseförnekare som modiga sanningssägare. Kritiker menar att lokalavdelningen går förintelseförnekarnas ärenden.


Åke Sandin, styrelseledamot i Svenska freds lokalavdelning i Tyresö (TUFF), använder föreningens närradiosändningar för att försvara förintelseförnekare.

Han beskriver dem som ”historieforskare” vilka ”påpekat överdrifter i de ständiga berättelserna om judarnas lidanden under andra världskriget”. I en radiokrönika beskriver Sandin en av rörelsens förgrundsgestalter, Paul Rassinier, som en ”modig sanningssägare”.

– Det talades propagandistiskt om gaskammare i Buchenwald och på andra ställen men det var lögn - propagandalögner. Det var modigt av Rassinier att gå emot detta, säger Åke Sandin.

Lars M Andersson, historiker vid Uppsala Universitet, är kritisk till Sandins sätt att resonera.

-Sandin låtsas att förnekarna bara ifrågasätter enskildheter men det centrala för Rassinier och andra är den påstådda stora bluffen om Förintelsen.

Sandin talar inte om förintelsen som ett folkmord på judar under andra världskriget men använder gärna ordet om de allierades bombningar av Dresden.


FÖRNEKARES METODER

Lars M Andersson ser ett mönster och menar att det är ett vanligt att resonera bland förintelseförnekare.

– Strategin är att undvika att tala om mördade judar och istället tala om andra som drabbats. Man likställer och relativiserar allt. Det är därför Sandin likt förintelseförnekaren David Irving, talar om ”förintelsen av Dresden”.

Åke Sandin säger sig lita på yrkeshistoriker och tillägger:

– Jag förnekar inga förintelser varken två miljoner tyskar som fördrevs och etniskt rensades, inte heller dödligheten i diverse ryska eller amerikanska läger. Jag tystar inte ned något.

Sandin vill att man ”förutsättningslöst” går igenom källorna om gaskammare i Auschwitz. Han lutar sig mot boken ”Why did the heavens not darken?” av Arno Mayer.

– Mayer skriver rätt ut att källorna till Auschwitz är ”rare and unreliable”, säger Sandin.

Enligt Lars M Andersson ifrågasätter inte Mayer gaskammares existens och användning för mord av judar. Citatet är taget ur sitt sammanhang och används ofta av förintelseförnekare, menar han.


SVENSKA FREDS KRITISKA

Anna Ek, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen är kritisk till Åke Sandins sätt att uttrycka sig i radiosändningarna. Hon menar att det inte finnas något stöd inom Svenska freds för den här typen av resonemang.

-Vi tar fullständigt avstånd från den här typen av uttalanden. Det strider mot vårt idéprogram och vår värdegrund.

Anna Ek säger att föreningen nu måste granska vad Sandin sagt innan hon kan ge besked om hur de kommer gå vidare.

– Vi kommer att titta vidare på det här internt.


/JONATHAN LEMAN


Åke Sandin påstår i sin blogg att han blivit felciterad.
Jonathan Lehman [sic] strör lösryckta ord ur sitt sammanhang för att tvåla till mig, när han inte lockas att felcitera mig som när han påstår att jag sagt: ”Jag förnekar inga förintelser varken tvåmiljoner tyskar som fördrevs och etniskt rensades...”. Nej jag talade om att fjorton miljoner tyskar etniskt rensades och att två miljoner av dem dog eller dödades på kuppen.
Jag tog mig igenom den inspelade intervjun igen och lyssnade på det aktuella avsnittet. Så här föll orden:
Du gör ingen skillnad på de som brukar kallas för förintelseförnekare och de som brukar kallas historiker när det gäller vederhäftighet?

Jag litar på yrkeshistoriker förstås. Jag förnekar inga förintelser. Inte förintelsen av två miljoner tyskar som grymt fördrevs och etniskt rensades. Inte heller dödligheten i diverse ryska och amerikanska läger.
Såhär står det i den publicerade nyheten:
Jag förnekar inga förintelser varken två miljoner tyskar som fördrevs och etniskt rensades, inte heller dödligheten i diverse ryska eller amerikanska läger.
"Förintelsen av" föll alltså bort från Sandins citat. Det handlar inte om att jag "lockas att felcitera", vilket Sandin påstår, utan om att jag helt enkelt missade orden vid transkriberingen. Att Sandin använder sig av ordet "förintelse" för att beskriva tyska offer under andra världskriget är inget jag försökt dölja.

Exempel från Sandins radiokrönikor:
”Därför tror de flesta, att han inte låtsas om nazisternas rasism och många koncentrationsläger. Faurisson vet nog mera om lägren än de allra flesta journalister, ja kanske rentav mera än många av våra historieprofessorer. Hans föregångare och inspirationskälla Paul Rassinier var aktiv i den franska motståndsrörelsen under den tyska ockupationen, hjälpte judar att fly till Schweiz, tillfångatogs och misshandlades av Gestapo och hamnade 1943-1945 i lägren Buchenwald och Dora. Rassinier var socialist och pacifist, men som modig sanningssägare – också efter kriget--gick han mot strömmen och blev varg i veum.”
http://tuffsandin.blogspot.com/2006/10/siktsfrfljelse-och-hyckleri-ocks-i-vst.html
"Jo, jag vet att det kallas revisionism och i dag har revisionist blivit ett skällsord hos etablissemangens medielakejer och det tycks också skrämma historiker av facket till att vara tystare än nödvändigt, men de är förstås beroende av sina forskningsanslag."
http://tuffsandin.blogspot.com/2009/04/revisionister-fortalas-men-behovs.html
"I krig, minst av allt i det så för många länder förödande andra världskriget, går det inte för något folk att förmätet ta monopol på lidandet. Men i västliga medier, som vi alla är så påverkade eller indoktrinerade av beskrivs 1900-talets historia ensidigt. Medan vi alla varje vecka i 64 års tid har hört talas om Auschwitz är det knappt att ens historielärarna känner till de fördrivna tyskarnas öde. Ändå var det dubbelt så många av dem som omkom än de som dog eller dödades i Auschwitz."
http://tuffsandin.blogspot.com/2009/03/de-fordrivnas-elande.html
"Ännu dör i vår värld 10 miljoner barn varje år enligt FN-rapporter, alltså minst 25 000 per dag. Men det är inte det som kallas 'Förintelsen', ty de döende barnens fattiga föräldrar har inget inflytande över Hollywood och andra västliga medier."
http://tuffsandin.blogspot.com/2005/05/hedra-offren-inte-fascisters-likar.html
"Inkvisitionen stämplade alla som gudsförnekare bara för att de i någon detalj avvek från den enda rätta läran. Samma konstiga uppfattning finns om Holocaust, som blivit en slags helig byggnad, vars många tempeltjänare i medierna med brösttoner ger sig på alla som påpekar enstaka konstruktionsfel."
http://tuffsandin.blogspot.com/2009/02/israeltennis-och-forintelsefornekarna.html

Ur Åke Sandins krönika i PAX #2/1996
"Andra världskriget drabbade ryssar, polacker och tyskar fruktansvärt hårt.
Men dessa folk har varit dåligt representerade i Hollywood eller i den mediala lobbyverksamheten."