onsdag, juli 15, 2009

Björn Björkqvist och Ahmed Rami ser sig också som antisionister

När man arbetar mot antisemitism får man ibland höra att man blandar ihop Israelkritik och "antisionism" med antisemitism. I en anonym kommentar jag mottog till ett inlägg som jämförde den islamistiska regimen i Irans antisemitiska propaganda med dess nazityska motsvarighet stod följande att läsa:
"Dom iranska stollarna snackar om ZIONISTER (har inget med ras/religion att göra)."
Den bakomliggande idén tycks vara att alla antisemitiska myter om judars, utvaldhet, makt, hämndlystnad och grymhet blir icke-rasistiska om man bara skriver "sionister" istället för "judar".

Självfallet är det inte antisemitiskt att kritisera Israels politik och israelisk ockupation men en antisemitisk myt är lika rasistisk oavsett om ordet "sionist" eller "jude" används.

En del ser sig själva som antirasister samtidigt som de placerar "sionismen" i centrum för allt som är fel med världen. Sionismen påstås vara vår tids värsta rasism och till och med en folkmordsideologi. Värt att tänka på för dessa är att även en Hitleranhängare som Ahmed Rami ser sig som en "antirasistisk antisionist". Såhär beskriver Radio Islam sin plattform:

Välkommen till Radio Islam - Sveriges enda sant anti-rasistiska hemsida - då den tar ställning mot alla former av rasism, inklusive den judiska rasismen och judarnas ockupation av Palestina.
Den mest utövade formen av rasism och apartheid idag är sionismen, judendomens förlängda arm. Den judiska rasismen är riktad - inte enbart mot palestinierna - men mot oss alla icke-judar, "goyim" som de kallar oss.
Sionismens förespråkare besitter toppmaktpositioner inom västvärldens massmedia, finanskretsar, och politiska etablissemang. Ett inflytande som används för att säkra det internationella socialfallet Israels fortsatta existens som ockupationsmakt.

Antisionismen attraherar också uttalade nazister. Björn Björkqvist från Folkfronten (tidigare Nationalsocialistisk front) talade i samband med Irakkriget om vikten att kämpa "under antisionismens paroll". (Den-svenske.com 2003-02-23)

På kvällarna samlades många för att knyta kontakter med fredsvänner från hela världen.

- När vi nu kommer hem till Sverige är vi många erfarenheter rikare. Vi har diskuterat världssionismen ur olika synvinklar med åtskilliga araber men också frågor kring fredsarbete och strategi för politisk framgång med ledamöter i en mängd beslutsfattande församlingar runt om i världen, säger Björn Björkqvist och fortsätter: - Vårt främsta syfte med resan var naturligtvis att visa att vi inte accepterar ett sionistiskt krig mot Irak, men resan har också gett oss många erfarenheter och viktiga kontakter. När vi kommer hem fortsätter arbetet för Iraks rätt att vara en självständig nationalstat, ett arbete som är tätt bundet till arbetet för ett fritt självständigt Sverige.

- Det vi önskar mest just nu är att Globalismens planerade krig stoppas och att arbetet för fred och frihet fortgår, en kamp som måste föras under antisionismens paroll. Denna kamp förs i Sverige av Nationalsocialistisk front, avslutar Björkqvist.

Att slarvigt påstå att "antisionism" är helt oproblematiskt duger inte.

6 kommentarer:

Fredrik sa...

Jonathan

Tokstollar finns inom alla läger. Det är inget fel med att vara anti-sionist.

Jonathan Leman sa...

Det beror på vad man menar med att vara "anti-sionist". Är man mot alla andra nationalstater är det exempelvis en fullständigt logisk hållning.

Jag citerar Charlotte Wiberg i Expo (2/2009)
Wiberg skriver:

Det är väl att märka att ordet "sionister" här knappast betecknar reellt existerande anhängare av en klart definierad ideologi. Begreppet har rört sig långt bort från att vara en samlingsbeteckning på olika grupper som bejakar existensen av en judisk stat. Istället har det blivit ett slags suggestivt kodord som fylls med lite olika innehåll beroende på avsändare och mottagare.

Fredrik sa...

"Är man mot alla andra nationalstater är det exempelvis en fullständigt logisk hållning."

Precis. Åtskilliga kritiker av anti-sionismen verkar vara helt oförmögna att inse att man faktiskt kan vara emot nationalstaten som koncept. Ytterst märkligt faktiskt. Bra att du inte hör till dem.

Jonathan Leman sa...

Ett problem med många som kallar sig antisionister är ju att det är just en nationalstat de inte kan acceptera: Israel.

Håller du inte med om att det, med tanke på hur ordet används och har använts , är viktigt att definiera vad man menar med antisionism?

Fredrik sa...

"Håller du inte med om att det, med tanke på hur ordet används och har använts , är viktigt att definiera vad man menar med antisionism?"

Jo, det låter vettigt.

Anonym sa...

Skulle man kunna säga; jag är mot alla arabiska stater utan att riskera att kallas rasist?