fredag, september 11, 2009

Omarnytt

Al Quds-dagen, instiftad av Ayatollah Khomeini efter revolutionen, uppmärksammas på Sergels torg i Stockholm (20/9) med Lasse Wilhelmson och Mohamed Omar som talare. De högerextrema nyhetssidorna Nationell.nu ("Antisionitisk demonstration på Sergels torg" 9/9) och Nationellidag.se ("Mohamed Omar talar på Sergels torg",10/9) uppmärksammar i positiva ordalag.

Mohamed Omar kommenterar också sverigedemokratisk israelvänlig retorik i den högerextrema nättidningen Nationell.nu (“Sverigedemokraterna borde heta Israeldemokraterna”, 11/9):

Nationell.nu har diskuterat Sverigedemokraternas reaktion med Mohamed Omar och han tror att partiets lismande för Israel och den judiska befolkningen i Sverige handlar om ett försök att rentvå sig från misstankar om antisemitism. Samtidigt anser han att partiets “patriotism” är ett hån mot det svenska folket.

– Att partiet kallar sig Sverigedemokraterna är minst sagt vilseledande marknadsföring, för att inte säga rent bedrägeri. Om de vore ärliga skulle de kalla sig Israeldemokraterna. Partiet representerar inte Sverige och svenskarna, säger han bestämt till nationell.nu och fortsätter:

– De har aldrig reagerat när svenskarnas yttrandefrihet begränsats av den israeliska lobbyn. Vad tycker de om att ett främmande lands intressen, Israels, dikterar vad vi får tycka och tänka i Sverige? Vari ligger deras patriotism om de anser att Sverige ska lägga sig platt inför Israel? Vari ligger deras fosterlandskärlek när de inte protesterar mot att stora delar av så kallade “svenska” media ägs av sionistiska judar?

Därför tycker Mohamed Omar att det finns ett mer passande namn på sverigedemokrater:

– Det är inte det svenska folket som åsyftas i deras definition av “demokrati”, endast det judiska. De borde kalla sig judeokrater, inte demokrater. Israeljudeokrater är en bättre benämning på deras medlemmar.

Omar förklarar för Jonas Adolfsson i Världen Idag (9/9) att han har kontakt med det franska "antisionitiska" partiet:
Enligt poeten Mohamed Omar är studiecirkeln i Uppsala starten på vad han hoppas ska bli en antisionistisk folkrörelse.
- Detta är bara början, betonar han. Vi expanderar hela tiden och fler börjar engagera sig ideellt, bland annat med översättning av antisionistisk littteratur. Vi kommer även att börja gå. ut mer på gatorna med flygblad och bokbord.

I planerna finns också ett antisionistiskt politiskt parti. Enligt Mohamed Omar har man kontakt med det antisionistiska partiet PAS i Frankrike.

Omar upplever medvind och är för tillfället tacksam för Aftonbladets publicering om påstådd israelisk orgnhandel.
- Den här debatten har gynnat oss i vår propaganda eftersom den visar vilket
inflytande sionisterna har över Svenska medier.

Läs mer om det "antisionitiska" partiet i SKMA:s nyhetsbrev eller kika på länkarna här. I partiets program står bland annat följande:
  • Få bort den sionistiska inblandningen i det politiska livet.
  • Peka ut och avslöja alla politiker som förespråkar sionismen.
  • Utrota alla former av sionism i nationen.
  • Befria vår stat, vår regering och våra institutioner från sionistiska organisationers grepp.
  • Befria medierna för att skapa mångfald och för att främja yttrandefriheten.
  • Främja yttrandefriheten inom politik, kultur, filosofi och religion, samt befria dessa områden från sionismen.
  • Öppna upp för en nationell dialog för att skapa ett samhälle som utesluter allt förespråkande av sionism.
Mohamed Omar intervjuar en representant för partiet i sin blogg alazerius.wordpress.com ("Sionismen är det största problemet – intervju med Maria Poumier", 23/8 -2009).

1 kommentar:

Christian Dahlgren sa...

Denne Omar tycks ju aspirera på att bli Ahmed Rami nr 2. Man blir ju närmast mörkrädd. Eftersom jag varit kulturjournalist på Borås Tidning känns det dessutom mindre trevligt att Omar var nominerad till tidningens prestigefyllda debutantpris på 100 000 kronor häromåret. Jag tackar Sions lyckliga stjärna att han inte fick den utmärkelsen att hänga på bröstet (debutantpriset vore väl annars tvunget att läggas ner).