torsdag, oktober 21, 2010

Expo årets tidskrift

Sveriges tidskrifters motivering till priset i kategorin Årets tidskrift populärpress under 50 000 ex:
"Expo har inte hunnit ifatt tiden, det är tiden som hunnit ifatt Expo. Tyvärr. I ett politiskt tillstånd där mörkret lägger sig över Europa är Sveriges mest ambitiösa kartläggning av främlingsfientliga rörelser mer oundgänglig än någonsin. Den internationella utblicken, skapandet av sammanhang och den enorma kunskapsbanken gör Expo omistlig."