tisdag, oktober 05, 2010

"Antirasisten" Gising

Staffan Gising är i farten igen. Nu skriver han på debattsajten Newsmill att han under sin tid i partiet varit "noga med att vi inte skulle skuldbelägga utan i positiv anda diskutera problemen med invandringspolitiken". Anledningen till utspelet är SD-politikers uttåg ur kyrkan som protest mot Biskop Eva Brunnes ställningstaganden mot rasism i en predikan.

Gising har själv under sin tid i partiet och även efter uttalat sig islamofobiskt och mot muslimers rätt att bygga moskéer och har flera gånger uttalat sig antisemitiskt. Gising tycks också uppskatta stödet han fått från den nazistiska nättabloiden nationell.nu.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Menar du att man inte får kritisera människor med judiskhärkomst, eller ifrågasätta moskéer ?Finns flera aspekter, än endast den religiösa ! Många har som du vet flytt, från islam och religiöst förtryck. Kanske finns det bättre sätt att stödja dessa människor, än att bygga muskéer ?


Staffan Gising

Jonathan Leman sa...

självklart är det legitimt att kritisera judar som vilka människor som helst.

Att däremot göra det judiska till betydelsebärande och skriva att judar i alla tider skapat konflikter och äger USA är typiskt antisemitiskt.

Din propaganda mot islam i Mariestads-Tidningen är för övrigt identisk med den antimuslimska propaganda du säger dig ta avstånd.