onsdag, juli 30, 2008

Catti Ullström vet inte vad hon talar om

(Uppdatering: Uppföljande inlägg här.)

Charlotte bemöter på ett utmärkt sätt S-studenten Catti Ullströms stolligheter om ordet antisemitisms betydelse. Ullström gillar inte att DN tagit upp antisemtism från arabvärlden eftersom hon menar att något sådant inte finns, därför har hon givit sig ut på ett korståg mot alla som med antisemtism menar judehat.

Catti skriver:

Inte bara det att de har uppenbara problem med syftning och ordkunskap (hallå DN, semiter är både araber och judar, därmed kan araber knappast vara antisemiter, om de nu inte är självhatande)...

Ullström har inte bara ett problem med termen antisemitsm (vilket man för all del kan ha), hon tycks mena att en arab faktiskt inte kan hata judar eftersom båda tillhör samma "ras" eller liknande kategori. Hade Ullström endast haft problem med termen antisemitism hade hon väl rimligen föreslagit för DN att istället använda ordet judehat? Men det hade förstås inte passat hennes syfte att spela ner och förneka fördomar mot judar.

Visst var DN:s ledarskribent Lisa Bjurwald lite väl svepande när hon kritiserade det hon klumpade ihop till "bloggsörjan". Men Cattis stollerier om antisemitism gör onekligen sitt för att befästa en bild vissa verkar ha av bloggare som febrigt polemiska trots brist på elementära kunskaper.

Catti Ullström har tidigare försvarat att Palmecentret bjöd in Azzam Tamimi och Ghada Karmi och i samma veva påstått att jag hade "liten förståelse för hur världen fungerar" då jag argumenterade mot idén att kelande med rasister och extremister är vägen till fred.

Slutligen tar jag mig friheten att infoga samma klargörande avsnitt som Charlotte från SKMA:s hemsida:

Termen antisemitism är en produkt av 1800-talets sammanblandning av språkgrupper (semitiska språk) och rasliga och etniska klassificeringar. Den dåtida rasforskningen hade utifrån språkvetenskapens klassificeringar lanserat idén om en ”semitisk ras”. Den rasistiska judefientliga rörelsen knöt an till detta och menade sig bekämpa en förment ”semitism”, med vilket avsågs den föregivna judiska ”rasen” och dess påstått biologiskt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt nedbrytande verksamhet och konspiratoriska planer på herrvälde över den föregivna ”ariska rasen”.

Ordet antisemitism vann snabbt acceptans i breda kretsar, även bland dem som motsatte sig den antijudiska propagandan. Det används fortfarande i dag, både inom forskning och i dagligt tal, som beteckning på judefientlighet. Försök att lansera alternativa beteckningar har hittills inte fått större genomslag. När man använder ordet antisemitism är det dock viktigt att vara medveten om att det är missledande: antisemitism är en nonsensterm i den meningen att det inte finns och aldrig har funnits någon ”semitism” i förhållande till vilken man kan vara ”anti”. Antisemitism betyder och har alltid endast betytt fördomar och fientlighet mot judar. Det har inte och har aldrig haft med fientlighet mot individer och grupper som talar semitiska språk att göra. Således är det även fullt möjligt för individer som talar semitiska språk att hysa antisemitiska uppfattningar.

(Uppdatering: Uppföljande inlägg här.)

8 kommentarer:

Catti Ullström sa...

Men du, nu skriver du ju inte riktigt sanning.

Jag är mycket väl meveten om problemet med judehat inom arabvärlden liksom i delar av Europa, jag menar bara att det för konsekvensns skull borde kallas judehat snarare än antisemitism.

Antisemitism är judehat, men kan också vara arabhat iom att båda dessa grupper kallas semiter, därför tycker jag att användandet är inkonsekvent. Jag föredrar att man använder termen judehat när det är vad som åsyftas.

Man behöver inte hålla med, vilket Charlotte inte gör, men säg inte att jag hävdar att det inte finns enorma problem med judehat, inte minst i arabvärlden, för det är osanning.

Att vi sen har en olika åsikter om hur Israel/Palestina-frågan ska hanteras, är en annan fråga.

//Catti

Anonym sa...

Det hon säger är ju att man inte kan säga att en arab är antisemitisk lika lite som man kan säga att en jude är antisemitisk eftersom båda är semiter.

Det utesluter ju verkligen inte att araber hyser en aversion mot judar och att judar hyser en aversion mot araber, om man nu måste generalisera, utan säger bara att det är ett felaktigt ordbruk.

Att du sen försöker få det att se ut som att "hon spelar ner och förnekar fördomar mot judar" är ju att tilldela henne ett epitet som endast existerar i din fantasi.

Catti Ullström sa...

http://cattiullstrom.blogspot.com/
2008/07/till-mitt-eget-frsvar.html

Jonathan Leman sa...

"Jag är mycket väl meveten om problemet med judehat inom arabvärlden liksom i delar av Europa, jag menar bara att det för konsekvensns skull borde kallas judehat snarare än antisemitism"

Visst, det kan du för all del tycka.

"Antisemitism är judehat, men kan också vara arabhat iom att båda dessa grupper kallas semiter, därför tycker jag att användandet är inkonsekvent."

Fel. Antisemtism kan ALDRIG vara arabhat. Det är bara i din fantasi. Ordet antisemitism har aldrig betytt något annat än fördomar mot judar. Beteckningen "semit" är ett ord som i ytterst liten utsträckning används. När den används har det att göra med språk.

De argument du anför är ytterst vanliga i försvarandet och legitimerandet av fördomar mot judar.

"...säg inte att jag hävdar att det inte finns enorma problem med judehat, inte minst i arabvärlden, för det är osanning."

Det glädjer mig att du erkänner att det finns problem med fördomar mot judar. Du kan förstås använda vilken term du vill för att beskriva det.

deeped sa...

Jonathan. Att säga "har aldrig" är nog att ta i lite väl mycket. Den förment vetenskapliga text du citerar slirar rätt rejält om man börjar att titta på hur de båda semitiska språkgrupperna faktiskt har släktskap bakåt såväl historiskt som geografiskt där faktiskt semitism använts om även detta. Som teolog tycker jag nog att det är problematiskt att använda ordet då det i grunden faktiskt är en omöjlighet - som kommunikationsvetare så inser jag att det är rätt ogörligt att förändra den betydelseskiftning som ordet fått. Men att negligera den semitiska grunden i judars och arabers i den abrahamitiska historien är att bryta mot grundläggande fakta.

Jonathan Leman sa...

Niclas,

"semitism" existerar ju inte och antisemtisim är därför, precis som hävdas i texten, ett nonsensordet egentligen.

"Som teolog tycker jag nog att det är problematiskt att använda ordet då det i grunden faktiskt är en omöjlighet - som kommunikationsvetare så inser jag att det är rätt ogörligt att förändra den betydelseskiftning som ordet fått."

Don't wave your fancy degrees at me! ;) Skämt åsido. Jag förstår inte varför användingen av just detta ord är så problematisk. Det finns en massa ord som har lite speciell bakgrund. Det skille bli rätt stökigt om vi började ifrågsätta alla sådana ord.

"Men att negligera den semitiska grunden i judars och arabers i den abrahamitiska historien är att bryta mot grundläggande fakta."

Ingen har negligerat släktskap mellan hebreiska och arabiska. Var får du det från? Vad är poängen?

Jonathan Leman sa...

Niclas,

"Att säga "har aldrig" är nog att ta i lite väl mycket"

Det är inte alls att ta i. Att påstå att antismetism betyder eler har betytt något annat än fördomar mot judar är däremot "att ta i".

Anonym sa...

Jamen,du är för gullig, Catti. Ursäkta raljerandet från en äldre tant men du tycks vänta dig att hela världen borde rätta sig efter din syn på ordet och vad det borde(!)stå för.Nu står ordet för judeförakt/judehat och det finns ingenting du kan göra annat än att kanske argumentera för att det är ett dåligt ord och att det borde förbjudas.Eller så kan du acceptera att det genom sin uppkomst och enligt allmänt bruk (common usage) står för det speciella sorts folkförakt alla källor påstår att det gör.Inom och utom arabvärlden!

Ett råd som du kan förkasta om du vill: Om jag vore du skulle jag säga till Charlotte och Jonathan att du har överilat dig och att frågan i DN gällde fenomenet judeförakt inom arabvärlden och inte vilket ord som användes. Alla skulle respektera dig för det, tro mig! Att envetet försvara en stark åsikt kan ibland vara mycket bra men att envetet försvara ett dubiöst uttalande bådar illa för trovärdigheten.Ligger politik bakom, undrar man.

Ordet antisemitism myntades inte i Sverige och definitivt inte på den plats du bor,kan jag nog vara säker på.Då återstår att Catti rättar sig efter gängse bruk av ordet, eller hur? Det finns fler semitiska folk än araber och judar så om du vill gå på din linje och omvända världen får du det jobbigt.

Kan tillägga att du ju inte är den förste att komma med detta sorts bortviftande av ordet antisemitisms rätta betydelse (från avsikten när ordet myntades och genom allmänt bruk, alltså).Det börjar bli så att detta sorts argumentet kan upplevas som en markör för extremt vinklad partiskhet i mellanösternkonflikten.

Mvh,

A-K Roth