fredag, september 11, 2009

Boström ljuger i Al-Jazeera

Donald Boström i Al Jazeera (28/8):
"Nobody have ever said or written that the Israeli army is catching young Palestinian men in order to carving out their organs. But there is a false translation of the article."
Jaha, det fanns inget sådant i artikeln? Låt oss ta en titt på vad Boström faktiskt skrev i den famösa AB-artikeln. Jag vill nämligen minnas att det är just sådana anklagelser som förs fram:
"Men starka misstankar finns också hos palestinier att deras unga män har fångats in, och...ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats."
Jo, där har vi det. Boström tycks ha mycket svårt att hålla sig till sanningen.

Medan debatten pågår rullar Boströms rykten och antydningar förbi i textremsor som om de vore vederhäftig fakta:
"Israeli army accused of harvesting organs from executed Palestinians"

"Israeli troops killed Palestinians then took body parts"

"Bodies kept for months or years before returning them to families"

"Families usually discover that bodies are missing vital organs"
Jag tror att Al Jazeera är en arbetsplats där Donald Boström skulle trivas utmärkt.

3 kommentarer:

Lasse Franck sa...

Svårt att läsa innantill?

Starka misstankar som finns hos palestinier är inte detsamma som anklagelser från artikelförfattaren själv.

Jonathan Leman sa...

Boström förhåller sig inte kritiskt till dessa anklagelser och gör dem på så sätt till sina egna i den artikeln.

Dessutom slår han fast att "denna makabra verksamhet" är ett faktum. Det är inte ett återgivande av andras ounderbyggda teorier utan ett påstående - ett hävdande att det förekommer.

Se även Haaretz där Boström felaktigkt hävdar att anklagelser om att israeliska soldater fångar in palestinier för att stjäla deras organ inte finns i hans artikel.

"I'm sorry there are so many lies about me. Like for example that they say I wrote that the soldiers hunted for youths so as to take their organs. It's obvious that's a lie. Even the Palestinians don't make a claim like that.

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1125236.html

Jonathan Leman sa...

Boström skriver också i den famösa artikeln att de "starka misstankarna" utgör ”[e]n mycket allvarlig misstanke som har tillräckligt många frågetecken för att ICJ, International Court of Justice, absolut borde inleda en undersökning om huruvida det handlar om israeliska krigsförbrytelser.”

Boström ansluter sig alltså till de "starka misstankarna" genom att uttryckligen hävda att det finns substans ("tillräckligt många frågetecken") i dem.