torsdag, februari 05, 2009

Hur "en verklig jude" är

Johan Lundberg uppmärksammar den senaste lektionen i Mohamed Omars antijudiska folkbildningskampanj.

Uppdatering: Lars Adaktusson i SvD om Omar och "sionisterna". Tidigare har bland annat Madon, Demirbag-Sten, Rydå och Rayman tagit upp ämnet. (11/2)

Inga kommentarer: