tisdag, februari 03, 2009

Att hålla två bollar i luften samtidigt

Historikern Fredrik Persson är en stark kritiker av Israel som i en debattartikel markerar mot antisemitismen. utdrag:

Jag är en av de tusentals Malmöbor och miljontals människor världen över som under de senaste veckorna demonstrerat mot Israels krig i Gaza. Frustration och förtvivlan över att se ytterligare en strof svart poesi bombas fram har uttryckts med höjda röster och rörelse på gator och torg.

Tyvärr har bevekelsegrunderna för att ta till gatan varit skiftande. I förra veckan – den 27 januari, på Förintelsens minnesdag – fann de nazianstrukna högerextremisterna i tyska NPD det för gott att bjuda in till demonstration i Berlin. Deras paroll ”mot den israeliska Förintelsen i Gazaremsan” – en osmaklig och ogrundad historisk analogi – ekade av antisemitism snarare än av engagemang för drabbade och dödade palestinier.

NPD nekades demonstrationstillstånd i sista stund och fick nöja sig med att föra ut sitt budskap genom mindre aktioner runt om i Tyskland. Det lär dock inte stoppa försök att använda de tyska nynazisternas förehavanden till att avfärda all kritik mot Israels krig enligt det svartmålande sammanförandets logik.

Ett sådant sätt att argumentera är intellektuellt ohederligt och måste avfärdas. Detta får dock inte vara den enda slutsats som dras. Exemplet belyser obönhörligen att vissa av reaktionerna på de tragiska turerna i Mellanöstern är behäftade med antisemitism. Dylika tongångar finns dessvärre inte bara bland effektsökande extremister utan kan också anas i svenska demonstranters och debattörers solidariserande med den palestinska saken.

Det handlar sällan om entydigt uttalad antisemitism, men i affekt har mer än en opinionsyttring tagit vägen genom en geggig gråzon i vilken ingen rakryggad radikal och antirasist borde vilja göra visit: Plakat där davidsstjärnan och hakkorset fogas samman med likhetstecken, jämförelser mellan Israels folkrättsvidriga krig och Förintelsen samt tal om sionistiska konspirationer. Till detta kommer okända förövares attentat mot judiska församlingar.

Att erkänna och förkasta dessa attityder är inte att falla undan för Israel. Tvärtom är ett tvärsäkert avståndstagande från antisemitiska glidningar en förutsättning för att få kritiken mot Israels krig att fästa. Om detta vittnar inte minst den senaste tidens animerade debatt om antisemitism som förts bland annat här i Sydsvenskan.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Haller helt med artikelforfattaren.
Eleni S

Anonym sa...

Det gör inte jag. Han uppträder mest som en propagandist (inte bara i denna fråga). Om det folkrättsliga läget:
http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/08/gaza-och-rattslaget-ett-traditionellt-folkrattsligt-perspektiv

Jonathan Leman sa...

Sigge,

är det inte klokt att skilja på åsikter om konflikten och åsikter när det gäller antisemitism?