fredag, augusti 14, 2009

Myten om den svenska underavdelningen till ADL

I högerextrem och antisemitisk propaganda (exempelvis från Folkfronten och Radio Islam) påstås såväl SKMA som Expo vara svenska underavdelningar till den amerikanska organisationen Anti-Defamation league (ADL). Som så ofta när det rör det sig om den sortens propaganda har vi att göra med falska påståenden. Varken SKMA eller Expo är kopplade till ADL.

Trots att påståendet är grundlöst kan det vara värt att säga något om organisationen. ADL är, precis som Southern Poverty Law Center, en bred och kompetent anti-rasistisk organisation som granskar högerextrema, rasistiska och konspiracistiska miljöer. I de fall ADL omnämnts av SKMA eller Expo beror det på deras kompetens när det gäller rasistiska rörelser.

Ett problem med ADL, som jag ser det, är att man vid sidan av sitt seriösa anti-rasistiska arbete bitvis ägnar sig åt opinionsbildning som är tänkt att gynna Israel. Man kan naturligtvis diskutera om en överslätande eller ursäktande hållning när det gäller bosättningarna verkligen är bra för Israel (jag anser inte det). Men det är en annan diskussion. Min åsikt är att ADL borde hålla sig till antirasism, som de är väldigt bra på, och låta bli att göra utspel (i synnerhet Likudvänliga sådana) när det gäller Mellanöstern.

3 kommentarer:

Charlotte W sa...

Bra att du tar upp det här.

Unknown sa...

"Man kan naturligtvis diskutera om en överslätande eller ursäktande hållning när det gäller bosättningarna verkligen är bra för Israel (jag anser inte det)."

Det beror kanske på att du inte inser eller vill inse att hela konflikten mellan judar och islamtroende araber och därmed resten av världen är antijudisk till sin grund. Att hela retoriken från början till slut bara handlar om att komma åt och förnedra judar och att strunta i judars rätt.

Snarare än att kritisera ADL är det SKMA som ska kritiseras för den "evighget" som det har tagit för SKMA att förflytta sina positioner från historien, och då främst andra världskriget, till tiden efter andra världskriget.

Om man tittar på SKMA webbplats och läser dess tidning får man klart för sig i hur stor omfattning man fortfarande blickar tillbaka.

Fortfarande tar man bara upp de allra värsta avarterna av stereotypbyggandet av judars ondska. Men hela den så medvetet konstruerade och sprdda historieförfalskningen som utgör den s.k. palestinafrågan har, inte minst genom SKMA:s passivitet, nu fått breda ut sig så till den milda grad att folk faktiskt nu tror på det eviga dagliga ljugandet om judars ondska.

SKMA gör inget annat än vad Expo gör och den sammanblandningen har blivit ett problem i sig då de två har olika uppdrag. Eftersom det inte finns resurser att ha två organisationer är frågan om inte SKMA nu har blivit så marginaliserad att man borde lägga ned verksamheten och låta andra starta en svensk variant av ADL istället.

Jonathan Leman sa...

Krismupp,

jag tackar för din kommentar även om jag inte håller med dig om särskilt mycket.

"Det beror kanske på att du inte inser eller vill inse att hela konflikten mellan judar och islamtroende araber och därmed resten av världen är antijudisk till sin grund. Att hela retoriken från början till slut bara handlar om att komma åt och förnedra judar och att strunta i judars rätt."

Nej, så enkelt är det inte.

"Snarare än att kritisera ADL är det SKMA som ska kritiseras för den "evighget" som det har tagit för SKMA att förflytta sina positioner från historien, och då främst andra världskriget, till tiden efter andra världskriget."

SKMA grundades som en reaktion på den antisemitism som spreds i samband med Libanonkriget 1982. I fokus för organisationen är i allra högsta grad motstånd mot samtida antisemitism.

"Om man tittar på SKMA webbplats och läser dess tidning får man klart för sig i hur stor omfattning man fortfarande blickar tillbaka."

En grundlös kritik, tycker jag. I det senaste handlar fem av sex texter direkt om samtida antisemitism.

Titta gärna även på SKMA:s nypublicerade e-bok:

OM ANTISEMITISM - Orsaker, utveckling, motiv

http://www.skma.se/filer/om_antisemitism.pdf

Vi har helt enkelt olika syn på arbete mot antisemitism och rasism och opinionsbildning i frågor som rör Israel. För mig är det självklart att man bör skilja på dessa saker.